Regulamin firmy adidas

Treść niniejszego Regulaminu składa się z następujących rozdziałów: 1. Wstęp; 2. Warunki zakupu; 3. Korzystanie z Witryny oraz 4. Inne, w tym zasady, warunki lub dokumenty, do których odpowiednie linki zostały umieszczone w tekście (łącznie jako „Regulamin”).

1. WSTĘP

www.adidas.pl („Witryna”) jest obsługiwana przez spółkę lub w imieniu spółki adidas z siedzibą pod adresem: Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandia. Złożenie zamówienia za pośrednictwem tej Witryny, a następnie potwierdzenie przyjęcia takiego zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a firmą adidas Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, Warszawa, 02-092, Polska, która podlega niniejszemu Regulaminowi, a w szczególności Warunkom zakupu określonym poniżej (w dalszej części niniejszego dokumentu „adidas/my/nas”).

Spółka adidas AG jest spółką matką Grupy adidas, do której należy szereg podmiotów powiązanych, między innymi spółka adidas Poland Sp. z o.o.

2. WARUNKI ZAKUPU

Przed zamówieniem Produktów on-line za pośrednictwem Witryny prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi Warunkami zakupu.

2.1 W jakich przypadkach obowiązują niniejsze Warunki zakupu?

Niniejsze Warunki zakupu mają zastosowanie do całej oferty produktowej i umów dotyczących sprzedaży i dostawy Produktów przez adidas. Oznacza to, że wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki zakupu w momencie, gdy (i) zamawiasz cokolwiek za pośrednictwem Witryny, (ii) zamawiasz cokolwiek za pośrednictwem dowolnej strony internetowej bezpośrednio połączonej z Witryną lub (iii) akceptujesz ofertę firmy adidas. Odstąpienie od niniejszych Warunków zakupu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy adidas.

2.2. Produkty

W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje produktów. Mogą to być produkty w całości zaprojektowane i stworzone przez nas („Produkty standardowe”) oraz produkty, które choć zaprojektowane przez firmę adidas, mogą zostać zmienione lub dostosowane przez Użytkownika do jego własnych potrzeb poprzez wybór materiałów i kolorów lub tym podobnych zindywidualizowanych opcji zgodnie z własnymi preferencjami („Produkty personalizowane”), zwane łącznie „Produktami”.

Należy pamiętać, że w przypadku Produktów z limitowanej serii lub limitowanej produkcji mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia, takie jak ograniczona ilość takich Produktów przypadająca na jednego Użytkownika. O dodatkowych ograniczeniach poinformujemy Cię za pośrednictwem Witryny.

Wszystkie Produkty prezentowane w Witrynie podlegają weryfikacji dostępności. Oznacza to, że pomimo naszych starań w celu zapewnienia, by Witryna pokazywała rzeczywistą dostępność towarów, może się zdarzyć, że Produkt widoczny w Witrynie nie będzie już dostępny w sprzedaży.

Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze Produktów oraz inne różnice wynikające ze stosowania odmiennych systemów akwizycji obrazu, technologii wyświetlania obrazu lub z innych przyczyn technicznych. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego firma adidas nie ponosi odpowiedzialności za powstawanie tych zmian i rozbieżności. Pomyłki pisarskie, błędy w opisie produktu lub oczywiste błędy w Witrynie nie skutkują uzyskaniem żadnych praw.

2.3. Wymogi niezbędne do zawarcia umowy z firmą adidas

Musisz mieć ukończone 16 lat, aby móc kupować Produkty za pośrednictwem Witryny.

Zamówienia za pośrednictwem Witryny mogą składać wyłącznie konsumenci, a nie dystrybutorzy / sprzedawcy.

Składając zamówienie lub wysyłając zapytanie, jednocześnie zaświadczasz, że wszelkie podane w nich informacje są prawidłowe i kompletne. 

2.4 W jaki sposób zawieramy umowę z użytkownikiem?

2.4.1 Ogólne zasady zawierania umowy

Poniższe zasady mają zastosowanie do wszystkich rodzajów Produktów. Wszelkie treści dostępne w Witrynie są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty. Oznacza to, że nie stanowią wiążącej oferty ani nie prowadzą do zawarcia wiążącej umowy. Jednocześnie zgadzasz się, by Twoje zamówienie stanowiło ofertę zakupu Produktów w nim wymienionych.

Wszystkie zamówienia składane przez Ciebie muszą zostać przez nas zaakceptowane. Przysługuje nam prawo uprzedniej weryfikacji zamówienia w każdej chwili i/lub odmowy jego realizacji bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakichkolwiek osób trzecich w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego. Jeśli nie potwierdzimy zamówienia w ciągu dziesięciu dni roboczych, uznaje się, że zostało ono odrzucone.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Twojego zamówienia. Przypadki, kiedy zamówienie może nie zostać przyjęte, są następujące:

 1. jeśli Produkty są prezentowane w Witrynie, ale są (już) niedostępne;
 2. jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać autoryzacji płatności;
 3. jeśli do zamawianego Produktu mają zastosowanie ograniczenia wysyłki;
 4. jeśli prezentacja Produktu w Witrynie zawiera (oczywisty) błąd, taki jak nieprawidłowa cena lub niewłaściwy opis.

W przypadku, gdy nie zaakceptujemy (części) Twojego zamówienia, mamy prawo do anulowania (części) Twojego zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakichkolwiek osób trzecich w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego. W przypadku anulowania zwrócimy Ci wszystkie koszty poniesione przez Ciebie z tytułu anulowanego zamówienia lub jego części.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojego zamówienia po sporządzeniu umowy sprzedaży, rozwiązując w ten sposób umowę sprzedaży, z przyczyn określonych powyżej w punkcie 2.4.1 w pozycjach a–d. W przypadku anulowania zwrócimy Ci wszystkie koszty poniesione przez Ciebie z tytułu anulowanego zamówienia lub jego części.

Firma adidas posiada i w pełni zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jakichkolwiek zamówień, w odniesieniu do których ma wiedzę lub zasadnie podejrzewa, że zostały złożone za pomocą lub z udziałem jakiegokolwiek oprogramowania, robota, bota indeksującego, pająka lub innych zautomatyzowanych środków bądź urządzeń.

2.4.2 Szczegółowe zasady zawierania umów na Produkty standardowe

Po złożeniu przez Ciebie zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz numerem zamówienia. Znajdą się w nim również wyszczególnione Produkty standardowe, których dotyczy Twoja oferta zakupu, oraz informacje dotyczące dostawy. Przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Produktów standardowych między Tobą a firmą adidas nie będzie miało miejsca, dopóki:

 1. nie otrzymasz od firmy adidas wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki Produktów standardowych z magazynu; lub
 2. nie dostaniesz potwierdzenia od przewoźnika, że Produkty standardowe są gotowe do odbioru, jeśli została wybrana opcja odbioru Produktów standardowych w biurze przewoźnika lub też Produkty standardowe zostały złożone w miejscu, z którego mogą zostać odebrane; lub
 3. nie otrzymasz wiadomości od firmy adidas potwierdzającej, że Produkty standardowe są gotowe do odbioru w wybranym sklepie adidas, jeżeli wybrana została opcja odbioru Produktów standardowych, opłaconych uprzednio za pośrednictwem Witryny, ze sklepu stacjonarnego firmy adidas (Kliknij & Odbierz).

Należy pamiętać, że funkcja Kliknij & Odbierz (jeśli ma zastosowanie), dostępna w Witrynie na obszarze Twojego kraju, może nie zawierać opcji składania zamówień i płatności za Produkty standardowe za pośrednictwem Witryny (zgodnie z pkt. 2.4.2 c), tylko daje Ci możliwość rezerwacji w lokalnym sklepie firmy adidas wybranego Produktu standardowego, za który następnie należy zapłacić na miejscu. Opcja rezerwacji Kliknij&Odbierz ma zastosowanie wyłącznie do wybranych sklepów firmy adidas, wskazanych podczas realizacji transakcji w Witrynie. Kupując zarezerwowany Produkt, umowę kupna zawierasz z wybranym przez siebie lokalnym sklepem (sprzedawcą detalicznym) firmy adidas. Oznacza to, że dany Produkt standardowy można zwrócić tylko w tym samym sklepie, w którym został on zakupiony, z zastrzeżeniem regulaminu zwrotów obowiązującego w tym sklepie. Dlatego poniższe punkty 2.13, 2.14 i 2.15 nie mają zastosowania w wyżej wymienionym przypadku, ponieważ odnoszą się one jedynie do zwrotu Produktów standardowych zakupionych za pośrednictwem Witryny.

2.4.3 Szczegółowe zasady zawierania umów na Produkty personalizowane

Po złożeniu zamówienia na zakup Produktów personalizowanych (w tym na Produkty „miadidas”) wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Z wyjątkiem przypadków, do których zastosowanie ma punkt 2.4.1, przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Produktów personalizowanych między Tobą a firmą adidas będzie miało miejsce po otrzymaniu przez Ciebie wiadomości potwierdzającej zamówienie.

2.5 Zastrzeżenie prawa własności

Wszystkie Produkty pozostają własnością firmy adidas do momentu uregulowania wszystkich kwot należnych firmie adidas z tytułu wszelkich umów w całości, w tym kosztów częściowej, wcześniejszej lub późniejszej dostawy. Użytkownik nie może sprzedawać, zbywać ani obciążać Produktów przed nabyciem do nich pełni praw własności.

2.6 Konserwacja Produktów

Zwracamy uwagę na instrukcje prania i konserwacji umieszczone na etykietach Produktów. Firma adidas nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z Produktami, w tym będące skutkiem postępowania niezgodnego z instrukcją.

2.7 Anulowanie zamówienia

Bez uszczerbku dla Twojego prawa do odstąpienia, istnieje możliwość — w ściśle określonych okolicznościach — anulowania Twojego zamówienia Produktów standardowych. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Pomoc dostępnej w Witrynie.

2.8 Cena

Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny podane są w złotówkach (PLN). Firma adidas zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed złożeniem przez Ciebie zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub zakończenia wszelkich ofert specjalnych i zniżek, z którego możemy skorzystać w dowolnym momencie przed złożeniem przez Ciebie zamówienia.

Możemy naliczać koszty dostawy. Koszty dostawy zmieniają się w zależności od Produktu i metody dostawy. Dodatkowe informacje znajdziesz w punkcie 2.12 lub w sekcji Dostawa w Witrynie. Wszelkie koszty dostawy zostaną wyszczególnione oddzielnie i dodane do całkowitej kwoty zamówienia.

2.9 Metody płatności

Sprawdź w Witrynie, jakie metody płatności są obecnie dostępne.

Firma adidas zastrzega sobie prawo do prowadzenia indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej zgodnie z Polityką prywatności firmy adidas. W zależności od wyników tej oceny firma adidas zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji niektórych metod płatności.

2.10 Fakturowanie

Wszystkie zakupy zostaną udokumentowane fakturami VAT, a firma adidas zastrzega sobie prawo do wydania lub udostępnienia faktur w formie elektronicznej, na co wyrażasz zgodę.

2.11 Szczególne zasady dotyczące Produktów personalizowanych 

Aby spersonalizować Produkt i uczynić go przez to niepowtarzalnym, możesz dodać do niego własny tekst. Może to być Twoje nazwisko, nazwisko i numer wybranego zawodnika albo coś własnego pomysłu. Prosimy jednak o przestrzeganie pewnych norm. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania niewłaściwego języka oraz nazw związanych z innymi markami. Należy również pamiętać, że niektóre znaki specjalne nie są obsługiwane przez nasz system.

Uprzejmie prosimy, aby nie używać, nie przesyłać, nie przedkładać, nie kopiować ani w żaden inny sposób nie podawać do wiadomości publicznej nazwisk, słów lub fraz, które:

 1. stanowią lub zawierają nazwę produktu, usługi, firmy, organizacji czy wydarzenia, których prawnym właścicielem jest inny podmiot;
 2. stanowią lub zawierają nazwisko lub pseudonim sławnej osoby (żyjącej lub zmarłej);
 3. naruszają lub mogą naruszać prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 4. zawierają groźby, nawołują do przemocy, zniesławiają, są obsceniczne, dyskryminujące, pornograficzne lub w inny sposób niezgodne z prawem;
 5. lub w inny sposób są dla firmy adidas nie do przyjęcia.

Firma adidas zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich personalizacji, nazw, słów i fraz (lub ich kombinacji), należących do którejkolwiek z powyższych kategorii. Skutkuje to anulowaniem zamówienia. Ponadto w takich przypadkach firma adidas będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w wysokości równej wartości zamówionych Produktów.

Należy zauważyć, że zamawiając Produkty personalizowane, jednocześnie wyrażasz zgodę na:

 1. poświadczenie i zapewnienie, że wszelkie nazwy, słowa lub wyrażenia używane, przesyłane, przedstawiane, kopiowane oraz podawane w inny sposób do wiadomości publicznej za sprawą zaprojektowanego przez Ciebie Produktu personalizowanego nie należą do żadnej z powyższych kategorii;
 2. zwolnienie w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego spółki adidas i jej podmiotów powiązanych z odpowiedzialności i zabezpieczenie ich przed wszelkimi kosztami, wydatkami, szkodami, stratami i zobowiązaniami zaciągniętymi lub poniesionymi przez spółkę adidas lub jej podmioty powiązane w wyniku użycia jakichkolwiek nazw, słów lub fraz użytych, wysłanych, złożonych, skopiowanych lub w inny sposób podanych do wiadomości publicznej przez Ciebie (w tym wykorzystanie ich na Produktach personalizowanych);
 3. przekazanie firmie adidas i jej podmiotom powiązanym niewyłącznego, nieodwołalnego, wolnego od tantiem, obowiązującego na całym świecie, w pełni podlegającego licencjonowaniu prawa do: używania, powielania, ujawniania i modyfikowania nazw, słów lub fraz przekazanych przez Ciebie w celu realizacji zamówienia; i/lub
 4. jeżeli zamówienie obejmuje Produkty personalizowane, nie będzie miało do nich zastosowanie możliwości wycofania się, prawo do odwołania, prawo zwrotu lub prawo do odstąpienia od umowy (art 6:230p lit. f, ust. 1˚ holenderskiego Kodeksu cywilnego).

2.12 Dostawa

Dostarczymy zamówione Produkty pod wskazany przez Ciebie adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Możemy dostarczyć zamówienie wyłącznie na adres domowy lub firmowy, a jeśli wybrano opcję odbioru Produktów ze sklepu adidas — do właściwego sklepu adidas. Potwierdzimy to w przesłanej do Ciebie wiadomości e-mail informującej, że produkty są gotowe do odbioru. W przypadku nieskutecznej próby doręczenia wyrażasz zgodę na to, aby przewoźnik, któremu zleciliśmy dostawę, zostawił Produkty pod adresem sąsiada lub w okolicznym punkcie odbioru przesyłek, co jest równoznaczne z wywiązaniem się przez firmę adidas z jej obowiązku dostarczenia Produktów. Przewoźnik powiadomi Cię o dostawie pod adres sąsiada lub do okolicznego punktu odbioru przesyłek.

Dostawy dokonywane są wyłącznie w dni powszednie, które nie są świętem państwowym w kraju lub na obszarze, na którym znajduje się magazyn firmy adidas. Dlatego prosimy o uwzględnienie wszelkich terminów świąt państwowych i/lub regionalnych w swoim kraju zamieszkania oraz w mieście Rieste Niemcy. Dostawy dokonywane są wyłącznie w dni powszednie, które nie są świętem państwowym w Twoim kraju. Należy również pamiętać, że święta mogą wypadać w różne dni, zależnie od kraju i roku.

Szczegółowe informacje dotyczące czasu dostawy znajdują się w specyfikacjach do każdego rodzaju dostawy w sekcji „Dostawa” w Witrynie. Czasy dostaw są orientacyjne i nie mogą być traktowane jako ściśle określone terminy. Sam fakt przekroczenia terminu dostawy nie uprawnia do odszkodowania. Niezależnie od powyższego, w przypadku opóźnienia dostawy ekspresowej firma adidas może według własnej oceny zwrócić Ci pełny koszt dostawy ekspresowej. Należy pamiętać, że Produkty personalizowane mają różne terminy realizacji. Oznacza to, że dostawa pełnego zamówienia zawierającego Produkty standardowe oraz Produkty personalizowane może potrwać dłużej. Jednakże Produkty personalizowane miadidas będą dostarczane oddzielnie od innych zamawianych Produktów. Czas dostawy w tym przypadku wynosi około 4-6 tygodni.

Firma adidas jest uprawniona w uzasadnionych przypadkach do podzielenia dostawy w taki sposób, aby kupujący mógł otrzymać zamówione produkty w możliwie najkrótszym czasie. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podzieleniem dostawy. Jednak w przypadku, gdy zwrócisz się do firmy adidas z życzeniem, aby zamówienie zostało dostarczone w częściach, firma adidas może pobierać opłaty za dodatkowe koszty dostawy. Każda część podzielonego zamówienia stanowi oddzielną umowę sprzedaży. Jeśli dostarczana przez firmę adidas część zamówienia jest opóźniona lub uszkodzona, nie uprawnia to kupującego do anulowania jakiejkolwiek pozostałej części zamówienia.

W przypadku, gdyby jednak okazało się, że po zawarciu umowy sprzedaży firma adidas nie może dostarczyć zamówionych (niektórych) Produktów, a nie jest odpowiedzialna za tę sytuację, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wówczas na pewno niezwłocznie poinformujemy Cię o zaistniałej sytuacji oraz dokonamy zwrotu wszelkich dokonanych przez Ciebie płatności.

2.13 Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy

W celu uzyskania informacji praktycznych oraz instrukcji dokonywania zwrotów Produktów standardowych prosimy o zapoznanie się z sekcją Zwrotów dostępną w Witrynie.

W przypadku korzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z firmą adidas (oraz zwrotu Produktów standardowych zgodnie z punktami 2.14 oraz 2.15) obowiązują poniższe warunki.

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy i zwrot towarów

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (adidas Poland Sp. z o.o., adres dla doręczeń: adidas Customer Service, Withdrawal Department, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandia), składając jasną deklarację (np. wysyłając pismo pocztą, faksem lub za pośrednictwem wiadomości e-mail), informującą nas o decyzji o wycofaniu się z umowy sprzedaży. Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia załączonego jako Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Można również wycofać się z umowy sprzedaży drogą elektroniczną poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu umieszczonej na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=PL&brand=adidas&language=pl. W przypadku skorzystania z tej opcji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez nas oświadczenia o rezygnacji z zamówienia.

Aby nie przekroczyć terminu odstąpienia od umowy określonego w punktach 2.14 i 2.15, musisz nas poinformować o tym, że korzystasz z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem odpowiedniego terminu rezygnacji.

Produkty standardowe należy zwracać (postępując zgodnie z instrukcjami w Witrynie) na adres:

adidas adidas Poland Sp. z o.o.
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Niemcy

Najprostszą i preferowaną przez nas metodą dokonywania zwrotów Produktów jest postępowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji Zwroty dostępnej w Witrynie, gdyż za jej pomocą możesz zwrócić produkty i jednocześnie powiadomić nas o swoim zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży. 

Jeśli zwrócisz Produkty, kierując się powyższymi instrukcjami, poniesiemy koszty zwrotu Produktów. W niektórych przypadkach możesz poprosić, aby paczkę przeznaczoną do zwrotu odebrał kurier, ale wówczas możesz ponieść dodatkowe koszty naliczone przez przewoźnika. Aktualne koszty dodatkowe można sprawdzić w sekcji Zwrotów dostępnej w Witrynie. Zwrotów innymi metodami niż te określone w powyższych instrukcjach dokonujesz na własną odpowiedzialność i własny koszt.

Po otrzymaniu zwróconych Produktów i przetworzeniu zwrotu powiadomimy Cię o tym drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że w przypadku Produktów personalizowanych obowiązują szczególne zasady, gdyż te produkty są projektowane specjalnie dla Ciebie. Oznacza to, że (bez uszczerbku dla przysługujących Ci praw ustawowych) nie możemy przyjąć zwrotu towaru na mocy Dobrowolnej gwarancji zwrotu, chyba że produkty posiadają wady fabryczne. 

2.14 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny.

Umowę sprzedaży można rozwiązać w ciągu czternastu (14) dni od dnia, kiedy zamawiający lub osoby trzecie przez niego wskazane niebędące przewoźnikiem weszły w posiadanie Produktów lub (w przypadku umowy na wiele Produktów, które zostały zamówione w jednym zamówieniu, a które są dostarczane oddzielnie) od dnia dostarczenia ostatniej pozycji z zamówienia („Termin odstąpienia od umowy”).

Aby nie przekroczyć terminu odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować o tym, że korzystasz z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Musisz odesłać lub bezpośrednio zwrócić zakupione Produkty nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.13 w sekcji Zwroty oraz Polityka zwrotów, a także w odpowiednim opakowaniu. Termin ten uznaje się za zachowany, jeśli wysyłasz Produkty przed upływem tego terminu.

W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed upływem Terminu odstąpienia od umowy, zgodnie z naszą Polityką zwrotów (punkt 2.13) oraz niniejszym punktem 2.14, zwrócimy Ci wszelkie otrzymane płatności, w tym opłaty za dostawę (pod warunkiem że zwrócono wszystkie zamówione Produkty standardowe oraz z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż oferowany przez nas standardowy, najtańszy i dostępny w danym momencie sposób dostawy), najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwracając pieniądze, będziemy używać tej samej metody jak ta, którą dokonano płatności w przypadku pierwotnej transakcji, chyba, że uzgodnimy z Tobą inną metodę zwrotu; w żadnym wypadku zwrot płatności nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania przez nas zwracanych Produktów lub dopóki nie zostanie nam przedstawiony dowód, iż zostały one zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz obowiązek zapłacić jedynie za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, jeżeli zmniejszenie ich wartości wynika z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w Twoim imieniu, skutkującego zmianami ich charakteru, właściwości i sposobu działania.

Wyjątki ograniczające prawo do odstąpienia od umowy

Nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy określonego w punktach 2.14 i 2.15 w przypadkach umów dotyczących:

dostawy Produktów, które są wykonane według dostarczonych przez Ciebie własnych specyfikacji lub które są wyraźnie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb (Produkty personalizowane); i/lub

dostawy Produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych albo higienicznych i jeżeli zabezpieczające je opakowanie zostało usunięte lub naruszone.

2.15 Gwarancja dobrowolnych zwrotów wykraczająca poza Twoje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Dodatkowo, bez uszczerbku dla Twojego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 2.14 (i innymi obowiązującymi ustawowymi prawami), dajemy Ci również Gwarancję dobrowolnych zwrotów. Pozwala ona na rozwiązanie umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 16 dni po upływie Terminu odstąpienia od umowy, dając Ci łącznie 30 dni na zwrot towaru („Okres dobrowolnego zwrotu”). Stanowi to umowne prawo do zwrotu w stosunku do zamawianego Produktu standardowego.

Prosimy pamiętać, że Okres dobrowolnego zwrotu nie obowiązuje w przypadku Produktów Standardowych uznanych za Produkty popularne. Do Produktów popularnych zaliczają się m.in. produkty marki Yeezy. W trakcie składania zamówienia na Produkty popularne informujemy, że obowiązuje 14-dniowy Termin odstąpienia od umowy.

Gwarancja dobrowolnych zwrotów udzielana jest w Okresie dobrowolnego zwrotu z zastrzeżeniem obowiązujących zasad dotyczących Zwrotów i Polityki zwrotów (punkt 2.13) oraz poniższych warunków:

Zwrot Produktów standardowych nie zostanie przyjęty, jeśli Produkty noszą ślady używania, są uszkodzone lub bez odpowiedniego opakowania. Zwroty odzieży mogą zostać przyjęte tylko wtedy, gdy Produkty są zaopatrzone w oryginalne, nieusunięte etykiety (wszystkie wyżej wymienione warunki nie naruszają praw ustawowych, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 2.14 ani prawnie udzielonych gwarancji).

Zwracane przez Ciebie Produkty standardowe muszą zostać do nas dostarczone przed upływem Okresu dobrowolnego zwrotu.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru i wypłaty rekompensaty z tytułu Gwarancji dobrowolnych zwrotów w przypadku, gdy zwracane Produkty standardowe nie spełniają powyższych warunków.

W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed końcem Okresu dobrowolnego zwrotu, zgodnie z naszą Polityką zwrotów (punkt 2.13) oraz niniejszym punktem 2.15, zwrócimy Ci wszelkie otrzymane płatności, w tym opłaty za dostawę (pod warunkiem że zwrócono wszystkie zamówione Produkty standardowe oraz z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż oferowany przez nas standardowy, najtańszy i dostępny w danym momencie sposób dostawy), najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty dostarczenia do nas Produktów standardowych. Zwracając pieniądze, będziemy używać tej samej metody jak ta, którą dokonano płatności w przypadku pierwotnej transakcji; w żadnym wypadku zwrot płatności nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami.

2.16 Zwroty Produktów personalizowanych

Jak wyjaśniono w punkcie 2.13, ponieważ Produkty personalizowane (w tym Produkty mi adidas) są tworzone wyłącznie dla Ciebie, nie możemy przyjąć ich zwrotu, z wyjątkiem zwrotów związanych z wadami fabrycznymi. Jeśli Twój Produkt personalizowany ma wadę, skontaktuj się z nami tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu.

2.17 Zasady wymiany

Pod pewnymi warunkami, całkowicie według naszego uznania, istnieje możliwość wymiany zakupionego produktu (»oryginalny produkt«) na inny produkt (»nowy produkt«). Możliwość wymiany jest zawsze uzależniona od dostępności produktów. Oryginalny produkt należy zwrócić zgodnie zasadami dokonywania zwrotów określonymi w sekcjach 2.13-2.15. Jeśli oryginalny produkt nie zostanie zwrócony zgodnie zasadami dokonywania zwrotów, (całkowity) koszt oryginalnego produktu może nie zostać zwrócony lub zostanie pobrana opłata za nowy produkt. Cena nowego produktu będzie stanowiła równowartość ceny oryginalnego produktu, nawet jeśli cena i/lub stosowne podatki uległy zmianie. Zamówienie nowego produktu podlega tym samym zasadom dotyczącym zwrotów (patrz sekcje 2.13-2.15) i zawarcia umowy, co zamówienie oryginalnego produktu (patrz sekcja 2.4) z zastrzeżeniem, że zamówienie nowego produktu będzie – uwzględniając istniejące różnice – potraktowane jako zamówienie złożone na stronie internetowej. Więcej informacji na temat wymiany produktów można znaleźć w sekcji »Często zadawane pytania.

2.18 Produkty wadliwe lub uszkodzone

Firma adidas kładzie nacisk na jakość. Wszystkie produkty starannie testujemy w warunkach, w których będą użytkowane, aby mogły w pełni sprostać wymaganiom, do których zostały zaprojektowane. Bardzo rzadko zdarza się, że nasze produkty są uszkodzone lub wadliwe. Firma adidas ma prawny obowiązek upewnić się, że jej Produkty są zgodne z umową sprzedaży.

Zwracane Produkty są kontrolowane przez Departament Zapewnienia Jakości adidas i jeżeli szkoda jest wynikiem wady fabrycznej lub odchylenia od specyfikacji fabrycznych, zwracamy koszty transakcji. Jesteśmy zobowiązani do pełnego zwrotu kosztów za wadliwe Produkty.

Jeśli problem jest spowodowany przez inne czynniki niż jakość materiałów lub proces produkcji, oryginalny produkt jest zwracany do Ciebie. Nie przyjmujemy zwrotów Produktów:

 • pochodzących ze źródeł innych niż nasza Witryna;
 • z uszkodzeniami spowodowanymi przez niewłaściwe użycie lub zaniedbanie (np. narażenie Produktu na kontakt z substancjami chemicznymi lub żrącymi, z otwartym ogniem, wysoką temperaturą, ostrymi przedmiotami itp.); i/lub
 • uszkodzonych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania (np. używanie butów do biegania na kortach lub butów turystycznych jako obuwia roboczego itp.).

Należy pamiętać, że trwałość każdego Produktu zależy od sposobów użytkowania, warunków, w jakich jest używany i charakterystycznych dla użytkownika wzorców zużycia. Produkty uszkodzone w wyniku normalnego zużycia lub zniszczone z powodu czasu użytkowania nie są wymieniane.

Wsparcia udziela nasz Dział Obsługi Klienta. Możesz do się do nas zwrócić z wszelkimi pytaniami i komentarzami. Skontaktuj się z nami tutaj.

3. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny („Warunki korzystania z Witryny”) przed skorzystaniem z Witryny oraz użyciem jakichkolwiek Treści adidas na portalach społecznościowych, w tym między innymi w serwisach Facebook i Twitter (łącznie: „Witryna”). Niniejsze Warunki korzystania z Witryny mają zastosowanie do wszystkich wizyt i każdego użycia Witryny, a także do Treści (zgodnie z definicją poniżej), informacji, zaleceń, produktów i usług świadczonych na rzecz użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny oraz wszelkich innych przepisów i regulacji mających zastosowanie do Witryny i Internetu. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie Warunków korzystania z Witryny, niezwłocznie opuść Witrynę.

3.1 Treści udostępniane w Witrynie

Wszystkie treści zamieszczane lub wyświetlane w Witrynie, w tym między innymi logotypy, ikony, znaki towarowe, tekst, grafiki, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje i oprogramowanie („Treści”) należą do firmy adidas AG, jej podmiotów powiązanych, jej licencjodawców bądź jej dostawców treści. Wszystkie elementy Witryny, w tym m.in. ogólny projekt i Treści, mogą być chronione prawem autorskim, autorskim prawem osobistym, prawem do baz danych, prawem do znaków towarowych i innymi prawami związanymi z prawami własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy tej lub innej umowy z firmą adidas, nie wolno kopiować ani w żaden sposób rozpowszechniać żadnej części bądź elementu Witryny bądź jej Treści. Witryna, jej Treść i wszelkie związane z tym prawa pozostają wyłączną własnością firmy adidas AG, jej podmiotów powiązanych lub jej licencjodawców, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

3.2 Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie do wszystkich Treści są i pozostają własnością firmy adidas AG, jej podmiotów powiązanych lub licencjodawców, w zależności od przypadku. O ile nie wskazano inaczej w określonych dokumentach dostępnych w Witrynie, masz prawo do przeglądania, odtwarzania, drukowania i pobierania Treści znajdujących się w Witrynie wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych. Zabronione jest modyfikowanie wszelkich materiałów, a także kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, odtwarzanie, publikowanie, licencjonowanie, wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, przekazywanie bądź sprzedawanie jakichkolwiek Treści. Nie możesz ponownie wykorzystywać żadnych Treści bez uzyskania uprzedniej zgody adidas. Na podstawie niniejszych Warunków użytkowania zabrania się wykorzystywania Treści w jakiejkolwiek innej Witrynie oraz w podłączonym do sieci środowisku komputerowym. Nie wolno również usuwać żadnych znaków praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności z Treści pobranych z Witryny.

W przypadku pobierania oprogramowania (w tym między innymi wygaszaczy ekranu, aplikacji na smartfony, ikon, filmów i tapet) z Witryny, oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy zawarte w oprogramowaniu lub generowane przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie „Oprogramowanie”) są licencjonowane przez firmę adidas. Firma adidas nie przenosi na Ciebie prawa własności do Oprogramowania. Jesteś właścicielem nośnika, na którym zarejestrowane jest Oprogramowanie, ale firma adidas zachowuje pełne i kompletne prawo oraz wszystkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Nie wolno Ci rozprowadzać, sprzedawać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy i nazwy handlowe, które pojawiają się na produktach Grupy adidas, opakowaniach tych produktów i/lub w Witrynie, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane czy nie („Znaki towarowe”) pozostają wyłączną własnością firmy adidas AG, jej podmiotów powiązanych lub jej licencjodawców (w stosownych przypadkach) i są chronione prawem i umowami dotyczącymi znaków towarowych. Nie możesz używać, kopiować, odtwarzać, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani modyfikować żadnego ze Znaków towarowych w jakikolwiek sposób, w tym w celach reklamowych związanych z dystrybucją materiałów w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy adidas. Używanie Znaków towarowych w jakiejkolwiek innej Witrynie lub w podłączonym do sieci środowisku komputerowym, na przykład przechowywanie lub odtwarzanie (części) Witryny w jakiejkolwiek zewnętrznej Witrynie internetowej lub tworzenie łączy, hipertekstu bądź powiązań lub powiązań głębokich między Witryną a wszelkimi innymi stronami internetowymi jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody firmy adidas.

3.3 Zrzeczenie się gwarancji

Witryna i Treści są udostępniane bezpłatnie „takie, jakie są” i bez żadnych gwarancji. Informacje zawarte w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego firma adidas nie oświadcza ani nie gwarantuje, że informacje i/lub usługi zawarte w Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne, ani że Witryna bądź serwer, który udostępnia Witrynę, są wolne od wirusów lub jakichkolwiek innych szkodliwych elementów. Ponadto adidas nie zapewnia określonej infrastruktury IT ani łączności. Firma adidas nie może zaświadczyć ani zagwarantować, że Witryna będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie. Firma adidas nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących korzystania z Treści dostępnych w Witrynie pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, terminowości, rzetelności lub w inny sposób, w każdym przypadku w najszerszym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa.

3.4 Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystasz z Witryny na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego firma adidas ani żaden z jej pracowników, kierowników, dyrektorów lub przedstawicieli, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub udostępnianie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe lub inne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Treści dostępnych w Witrynie, w tym szkód spowodowanych przez wirusy lub jakiekolwiek nieprawidłowe lub niekompletne informacje udostępnione w Witrynie lub wynikających z działania produktów bądź w inny sposób związanych z niniejszym Regulaminem korzystania z Witryny, nawet gdy firma adidas została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

3.5 Łącza do witryn stron trzecich

Dla Twojej wygody i w celu ułatwienia Ci korzystania z Witryny od czasu do czasu możemy dostarczać łącza do stron internetowych, które są własnością i znajdują się pod kontrolą stron trzecich. Te łącza przenoszą Cię poza serwis firmy adidas oraz poza Witrynę i pozostają poza kontrolą firmy adidas. Obejmuje to łącza do witryn partnerów, którzy mogą używać Znaków towarowych w ramach umowy o współpracy dwóch marek. Witryny, z którymi możesz się łączyć, mają odrębne warunki korzystania oraz politykę prywatności. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego firma adidas nie ponosi odpowiedzialności i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w związku z treścią i działalnością tych Witryn. W związku z tym odwiedzasz te Witryny i korzystasz z nich wyłącznie na własne ryzyko.

Należy pamiętać, że takie Witryny mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, gromadzić dane lub pozyskiwać dane osobowe, dlatego zaleca się sprawdzenie warunków korzystania i/lub polityk prywatności tych Witryn przed ich użyciem.

3.6 Niewłaściwe korzystanie z Witryny

Zabronione jest korzystanie z Witryny do publikowania lub przesyłania Treści generowanych przez użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), które naruszają lub mogą naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub które są groźne, fałszywe, wprowadzające w błąd, zakaźne, oszczercze, naruszające prywatność, nieprzyzwoite, pornograficzne, obelżywe, dyskryminujące, nielegalne lub mogą stanowić zachętę do działań, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo, naruszają prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób mogą prowadzić do powstania odpowiedzialności cywilnej lub naruszenia jakiegokolwiek prawa. Firma adidas może odmówić Ci dostępu do Witryny w dowolnym czasie i wedle własnej oceny, w sytuacjach, w których firma adidas uzna, że korzystanie przez Ciebie z Witryny stanowi naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z Witryny i/lub obowiązujących przepisów prawa.

Zabronione jest również korzystanie z Witryny w celach reklamowych lub komercyjnych.

Nie wolno używać żadnych programów, robotów, botów, pająków, techniki page scrapingu ani żadnych innych zautomatyzowanych środków bądź urządzeń w celu (a) uzyskania dostępu, kopiowania, monitorowania lub wpływania na jakąkolwiek część Witryny bądź jej treści lub też obchodzenia struktury czy prezentacji Witryny lub jej treści, lub (b) ingerencji w działanie Witryny lub jakąkolwiek transakcję dokonaną za pośrednictwem Witryny czy też ingerencji w sposób korzystania z Witryny przez użytkowników bądź ułatwienia dowolnej osobie trzeciej dokonania zakupu któregokolwiek z produktów za pośrednictwem Witryny.

Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Witryny bądź jakiegokolwiek systemu połączonego z Witryną poprzez włamanie, kopiowanie haseł czy też za pomocą innych niezgodnych z prawem bądź nieuprawnionych metod.

3.7 Treści generowane przez użytkownika

Wszelkie opinie, uwagi, komentarze, dzieła sztuki, grafiki, zdjęcia, łącza, pytania, sugestie, informacje, filmy i inne materiały (w tym projekty Produktów personalizowanych), które Ty lub inni użytkownicy Witryny publikujecie w Witrynie bądź przesyłacie za pomocą Witryny („Treści generowane przez użytkownika”) są uznawane za niepoufne i niezastrzeżone. W związku z tym firmie adidas przysługuje niewyłączne, wolne od opłat prawo do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania stronom trzecim dowolnych Treści generowanych przez użytkownika w jakimkolwiek celu, na dowolnym nośniku i na całym świecie (udzielenie licencji). Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego firma adidas działa wyłącznie jako pasywny kanał dystrybucji Treści generowanych przez użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie bądź jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z zawartością lub dokładnością Treści generowanych przez użytkownika. Firma adidas nie będzie stale monitorować Treści generowanych przez użytkownika publikowanych przez Ciebie lub moderowanych przez użytkowników, albowiem firma adidas nie jest do tego zobowiązana. Bez względu na ogólność powyższych zapisów, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie uwagi, opinie, komentarze, sugestie i inne informacje wyrażone lub zawarte w Treściach generowanych przez użytkownika niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko firmy adidas. Korzystanie przez Ciebie z Treści generowanych przez użytkownika odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że wszelkie Treści generowane przez użytkownika publikowane lub przesyłane przez Ciebie są oryginalne i nie kopiują pracy stron trzecich ani w inny sposób nie naruszają żadnych praw do prywatności, dóbr osobistych ani praw własności intelektualnej stron trzecich i nie zawierają żadnych zniesławiających lub znieważających treści. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że masz możliwość udzielenia licencji zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. Zgadzasz się zabezpieczyć firmę adidas i jej podmioty powiązane przed wszelkimi kosztami, wydatkami, odszkodowaniami, stratami i zobowiązaniami poniesionymi przez firmę adidas lub jej podmioty powiązane związanymi z dowolną Treścią generowaną przez użytkownika publikowaną lub przesyłaną przez Ciebie lub z innym sposobem korzystania przez Ciebie z Witryny.

Firma adidas zastrzega sobie prawo, wedle własnej oceny, do zablokowania lub usunięcia (w całości lub w części) wszelkich Treści generowanych przez użytkownika opublikowanych lub przesłanych przez Ciebie, które firma adidas uzna za niezgodne z niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny (w tym materiałów, które naruszają lub mogą naruszać prawa do prywatności, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej stron trzecich) lub które nie mogą zostać zaakceptowane przez firmę adidas z innego powodu.

Zobowiązujesz się do niezwłocznego powiadomienia firmy adidas na piśmie (dane kontaktowe podano poniżej w części „Jak się z nami kontaktować?”) o wszelkich Treściach generowanych przez użytkownika (lub innych Treściach), które naruszają niniejszy Regulamin korzystania z Witryny. Zgadzasz się na przekazanie firmie adidas wystarczających informacji, aby umożliwić firmie adidas zbadanie, czy Treści generowane przez użytkownika (lub inne Treści) naruszają niniejsze Warunki korzystania z Witryny. Firma adidas zobowiązuje się do podjęcia starań w dobrej wierze w celu zbadania takiej skargi i podejmie takie działania, jakie adidas uzna za stosowane. Jednak adidas nie gwarantuje ani nie deklaruje, że będzie blokować lub usuwać (w całości lub w części) Treści generowane przez użytkownika lub inne Treści.

3.8 Niezamówione pomysły

Firma adidas stosuje politykę nieweryfikowania i nieprzyjmowania żadnych niezamówionych zgłoszeń pomysłów, wynalazków, projektów i/lub innych materiałów związanych z działalnością firmy adidas (w tym, między innymi, obuwia, odzieży, artykułów sportowych i usług), zawierających teksty, obrazy, dźwięki, oprogramowanie, informacje lub inne elementy („Materiały”) od osób spoza firmy adidas. Nie należy zatem publikować żadnych Materiałów w Witrynie ani wysyłać ich do firmy adidas pocztą elektroniczną lub w inny sposób.

4. INNE

4.1 Jak się z nami kontaktować?

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące Witryny, Regulaminu adidas albo jeśli chcesz złożyć reklamację, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, klikając tutaj.

Można również zwracać się do nas pisemnie, kierując korespondencję na adres:

Dział Obsługi Klienta

Atlas Arena,  Africa Building
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
Holandia

 

4.2 Pierwszeństwo

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem adidas a zawartością innych części Witryny lub odnośników obowiązują zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie adidas.

4.3 Zmiany Regulaminu adidas

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn w dowolnym momencie.

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie umowy sprzedaży zawierane pomiędzy nami a Tobą będą podlegać wersji Regulaminu adidas obowiązującej w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem tej Witryny lub w momencie przeglądania Witryny (jeśli dotyczy).

Prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu, czy nie zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie adidas.

4.4 Ochrona danych

Firma adidas w pełni przestrzega prawa do zachowania prywatności osób korzystających z Witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, jakie gromadzimy informacje, w jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy, a także na jakich warunkach udostępniamy te informacje osobom trzecim, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności i Polityką Cookie, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu adidas.

Składając zamówienie zakupu, zgadzasz się i rozumiesz, że możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

4.5 Rozdzielność postanowień

Wszelkie postanowienia Regulaminu adidas będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieprawomocne, nieważne bądź niewykonalne, wówczas będzie uważane za odrębne od Regulaminu i niemające wpływu na wykonalność innych postanowień niniejszego Regulaminu adidas.

4.6 Podwykonawstwo i cesja

Firma adidas zastrzega sobie prawo do zlecania podwykonania, przenoszenia, cedowania lub zastępowania wszystkich lub któregokolwiek z naszych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu firmy adidas, pod warunkiem że nie ma to wpływu na Twoje prawa gwarantowane w Regulaminie adidas. Nie możesz zlecać podwykonania, cedować ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu firmy adidas bez naszej pisemnej zgody.

4.7 Zdarzenia poza racjonalną kontrolą

Firma adidas nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, niewykonanie lub niedopełnienie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu firmy adidas, gdy opóźnienie lub niewykonanie wynika z przyczyny leżącej poza racjonalną kontrolą firmy adidas.

4.8 Prawo właściwe i jurysdykcja

Regulamin firmy adidas podlega prawu holenderskiemu. Prawo holenderskie ma również zastosowanie w przypadku umów sprzedaży, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). Nie ma to wpływu na obowiązujące prawa wynikające z przepisów obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania.

Spór, jaki może wyniknąć z związku z niniejszym Regulaminem, może zostać zgłoszony do – wedle uznania – właściwego sądu w Amsterdamie w Holandii lub właściwego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, którego sądy posiadają – z wyłączeniem innych sądów – odpowiednie kompetencje do rozstrzygania tego typu sporów. Firma adidas zgłosi spór, jaki może wyniknąć z związku z niniejszym Regulaminem, do kompetentnego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE. W przeciwnym razie spór zostanie zgłoszony do kompetentnego sądu w Amsterdamie w Holandii.

4.9 Informacje dotyczące baterii

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngNiektóre z Produktów firmy adidas są sprzedawane z bateriami.

Baterie i akumulatory zawierające substancje niebezpieczne są wyraźnie oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady. Nazwy chemiczne odpowiednich substancji niebezpiecznych mogą być wskazane pod symbolem przekreślonego kosza na odpady. Przykładowo, substancjami tymi mogą być: ołów (Pb), kadm (Cd) i rtęć (Hg).

Zużyte baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane z pozostałymi odpadami domowymi. Można je bezpłatnie oddać do punktu zbiórki prowadzonego przez gminę bądź umieszczonego w niektórych sklepach. Zużyte baterie i akumulatory (bez urządzeń) możesz także zwrócić do nas osobiście. Prosimy o nieprzesyłanie baterii za pośrednictwem poczty.

Wersja: sierpień 2017 r.

ZAŁĄCZNIK 1 do niniejszego Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Do

adidas Poland Sp. z o.o.

adres do doręczeń: adidas Customer Service,
Returns department,

Atlas Arena, Africa Building
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
Holandia

Uprzejmie informuję/informujemy*, że odstępuję/odstępujemy* od umowy sprzedaży na następujące Produkty:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zamówione dnia*/ otrzymane dnia*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Imię i nazwisko Klienta(-ów) oraz numer zamówienia:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adres Klienta(-ów):

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Data / podpis(y) Klienta(-ów) (wyłącznie, gdy zostaje wybrana pisemna forma powiadomienia)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) niepotrzebne usuń.