REGULAMIN (ZASADY I WARUNKI) ADIDAS

 

Niniejszy Regulamin adidas składa się z następujących rozdziałów: 1. Wstęp; 2. Warunki Sprzedaży; 3. Korzystanie ze Strony internetowej i 4. Inne, w tym zasady i warunki prowadzenia konkretnych spraw lub dotyczące dokumentów, do których linki zostały zamieszczone poniżej.

 

1. WSTĘP

www.adidas.pl (określana dalej jako „Strona Internetowa”) jest własnością i/lub stroną internetową, obsługiwaną przez lub w imieniu adidas International Trading BV,  Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandia (w dalszej części Regulaminu nazywaną „adidas / my / nas").

 

Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej Strony Internetowej, umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy Tobą a adidas, a jej warunki będą regulowane przez niniejszy Regulamin oraz wymienione w nim szczegółowe Warunki Sprzedaży.

 

adidas AG jest spółką matką grupy adidas, która obejmuje wiele przedsiębiorstw powiązanych, a wśród nich adidas International Trading B.V.

 

2. WARUNKI SPRZEDAŻY

Przed dokonaniem zakupu, proszę uważnie przeczytać poniższe Warunki Sprzedaży produktów w sklepie adidas online. Proszę również pamiętać, że Warunki Sprzedaży są uzupełnione dodatkowymi zasadami, zawartymi w dokumentach umieszczonych pod linkami, które można znaleźć w niniejszym Regulaminie.

 

2.1 Kiedy mają zastosowanie Warunki Sprzedaży?

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do całej oferty produktowej i umów dotyczących sprzedaży i dostawy produktów adidas. Innymi słowy, zgadzasz się na obowiązywanie niniejszych Warunków Sprzedaży gdy: (i) zamawiasz cokolwiek na Stronie Internetowej adidas lub (ii) na jakiejkolwiek stronie bezpośrednio połączonej z naszą Stroną Internetową (łącznie nazywane będą Stroną Internetową) lub jeśli akceptujesz ofertę adidas. Jedyną możliwością odstąpienia od niniejszych Warunków Sprzedaży jest pisemne porozumienie z adidas.

 

2.2 Produkty

adidas ma w swojej ofercie produktowej różne typy produktów. Mogą to być rzeczy całkowicie zaprojektowane przez adidas, co oznacza, że są one w pełni opracowane i wytworzone przez nas („Produkty Standardowe”) oraz takie, które choć zaprojektowane przez adidas, mogą być zmienione lub dostosowane przez Użytkownika do jego własnych potrzeb, poprzez wybór materiałów i kolorów („Produkty Personalizowane"). Oba te rodzaje w niniejszym Regulaminie nazywane będą Produktami.

 

Niektóre z naszych Produktów możesz dopasować do swoich potrzeb, wybierając artykuł zaprojektowany przez adidas i zmieniając go, co sprawi, że stanie się on tylko Twój i niepowtarzalny. Możesz na przykład dodać nazwisko i numer ulubionego gracza, własne nazwisko albo imię swojego zwierzaka. W zasadzie możesz napisać niemal wszystko (w granicach dobrego smaku). Wybierz zawodnika i jego numer lub dodaj własny tekst czy numer.

 

Ponadto, w szerszym zakresie, możesz dostosować lub zaprojektować własne produkty w ramach Mi adidas, gdzie uczynisz to wybierając kolory, a w niektórych przypadkach materiały. W ramach Mi adidas również można dodać swoje nazwisko, numer oraz logo lub flagę.

 

2.3 Warunki konieczne do zawarcia umowy sprzedaży z adidas

Aby kupować produkty za pośrednictwem naszej Strony Internetowej, musisz mieć ukończone 16 lat.

 

Za pośrednictwem Strony Internetowej możesz dokonywać zakupów jedynie jako osoba prywatna, a nie Dystrybutor.

 

Twoje dane na zamówieniu lub/i korespondencji z adidas muszą być prawidłowe i kompletne.

 

2.4 Jak jest zawierana umowa (z Tobą)?

 

2.4.1 Zawieranie umowy dotyczącej Produktów Standardowych

Wszelkie treści umieszczone na Stronie Internetowej pełnią wyłącznie funkcję informacyjną. Nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a ich akceptacja nie prowadzi bezpośrednio do zawarcia wiążącej umowy. Jednocześnie akceptujesz, że zamówienie jest Twoją ofertą zakupu produktów w nim wymienionych.

 

adidas zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w każdej chwili i/lub odmowy jego realizacji bez podania przyczyny i bez zobowiązań. Jeśli adidas nie potwierdzi zamówienia w ciągu dziesięciu dni roboczych, uznaje się, że zostało ono odrzucone.

 

Wszystkie składane przez Ciebie zamówienia podlegają akceptacji przez adidas. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia. Przypadki, kiedy zamówienie może nie zostać przyjęte, są następujące:

 

 1. Jeśli produkty są prezentowane na Stronie Internetowej, ale są niedostępne;
 2. Jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać autoryzacji płatności;
 3. Jeśli do zamawianego Produktu mogą mieć zastosowanie ograniczenia wysyłki;
 4. Jeżeli Produkt przedstawiony na Stronie Internetowej zawiera oczywisty błąd, taki jak nieprawidłowa cena lub został w inny sposób niewłaściwie opisany.

 

Po otrzymaniu Twojego zamówienia, wyślemy do Ciebie e-mail z potwierdzeniem oraz numerem zamówienia. Znajdą się w nim również wyszczególnione zamawiane produkty oraz informacje dotyczące dostawy, za wyjątkiem Produktów Personalizowanych, o których informacje znajdziesz poniżej, w sekcji 2.4.2. Przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Produktów Standardowych między Tobą a adidas nie będzie miało miejsca, dopóki:

 

 1. nie otrzymasz od adidas e-maila z potwierdzeniem wysyłki Produktów Standardowych z magazynu,
 2. nie dostaniesz potwierdzenia od przewoźnika, że Produkty Standardowe są gotowe do odbioru, jeśli została wybrana opcja odbioru Produktów Standardowych w sklepie adidas albo w biurze przewoźnika, lub też Produkty Standardowe zostały złożone w miejscu, z którego mogą zostać odebrane,
 3. nie otrzymasz wiadomości od adidas potwierdzającej, że Produkty Standardowe są gotowe do odbioru w wybranym sklepie adidas, jeżeli wybrana została opcja odbioru Produktów Standardowych ze sklepu (stacjonarnego) adidas.

 

.

Uwaga: istnieje możliwość zarezerwowania Produktów Standardowych online i ich odbioru w sklepie adidas. Jest to możliwe tylko w wybranych sklepach adidas, wskazanych podczas zamawiania Produktu na stronie internetowej. Kupując zarezerwowany online Produkt, umowę kupna zawierasz z wybranym przez siebie sprzedawcą detalicznym. Oznacza to, że zwrócić ten produkt można tylko w tym samym sklepie, w którym został on zakupiony. Dlatego poniższe klauzule 2.13, 2.14 i 2.15 nie mają zastosowania w wyżej wymienionym przypadku, ponieważ odnoszą się one jedynie do zwrotu Produktów Standardowych,  zakupionych za pośrednictwem strony internetowej.

adidas posiada i w pełni zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jakichkolwiek zamówień, w odniesieniu do których ma wiedzę lub zasadnie podejrzewa, że zostały złożone za pomocą lub z udziałem jakiegokolwiek oprogramowania, robota, bota indeksującego, pająka lub innych zautomatyzowanych środków bądź urządzeń.

2.4.2 Zawieranie umowy dotyczącej Produktów Personalizowanych:

Po złożeniu zamówienia na zakup Produktów Personalizowanych (w tym na artykuły Mi adidas), wyślemy do Ciebie e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Produktów Personalizowanych między Tobą a adidas będzie miało miejsce po otrzymaniu przez Ciebie od adidas wiadomości potwierdzającej zamówienie.

 

2.5 Zastrzeżenie prawa własności

Dostarczane Produkty pozostają własnością adidas do momentu uregulowania wszystkich kwot należnych adidas z tytułu umowy sprzedaży w całości, w tym kosztów częściowej, wcześniejsze lub późniejszej dostawy. Użytkownik nie może sprzedawać, zbywać ani obciążać produktów przed nabyciem do nich pełni praw własności.

 

2.6 Jakość i konserwacja produktów

Możliwe są niewielkie różnice w kolorach i inne zmiany w produktach, wynikające z różnic technologicznych zapisu obrazu, wyświetlaczy i innych przyczyn technicznych. adidas nie jest odpowiedzialny za te zmiany i odstępstwa.

 

adidas zwraca uwagę na instrukcję prania i konserwacji umieszczone na etykietach Produktów. adidas nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z Produktami, w tym będące skutkiem postępowania niezgodnego z instrukcją.

 

2.7 Anulowanie zamówienia

Ponieważ zaczynamy realizację zamówienia w momencie zakończenia przez Ciebie transakcji, nie ma możliwości jego anulowania po jej zakończeniu.

 

2.8 Cena

Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny podane są w złotówkach (PLN). adidas zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wprowadzania zmian w produktach przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

adidas zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany, ograniczenia lub zakończenia wszelkich ofert specjalnych i zniżek.

 

Koszty dostawy od adidas ponosi Kupujący. Są one różne i zależą od rodzaju artykułów oraz sposobu dostarczenia. Dostawa może być: „ekspresowa", „standardowa", „dostawa Mi adidas " lub „łączona" (standardowa oraz dostawa prostych produktów personalizowanych; nie dotyczy to produktów Mi adidas).

 

Aby zapoznać się ze szczegółami związanymi z kosztami dostawy, kliknij tutaj, a zostaniesz przekierowany na naszą Stronę Internetową do rozdziału Przesyłka. Koszty te, jeśli dotyczą Twojego zamówienia, zostaną wyszczególnione oddzielnie i dodane do całkowitej kwoty zamówienia.

 

2.9 Metody płatności

Sprawdź na naszej Stronie Internetowej, jakie metody płatności są obecnie dostępne.

 

adidas podczas każdego zakupu prowadzi indywidualną ocenę zdolności kredytowej Klienta, zgodnie z Polityką Prywatności adidas. W zależności od wyników tej oceny, adidas zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji niektórych metod płatności.

 

2.10 Fakturowanie

Jeśli ta opcja została wybrana lub wydanie czy udostępnienie faktury są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, adidas zastrzega sobie prawo do wydania lub udostępnienia faktur w formie elektronicznej, na co wyrażasz zgodę, składając zamówienie.

 

2.11 Szczególne zasady dotyczące Produktów Personalizowanych

Personalizując i czyniąc przez to swój Produkt niepowtarzalnym, możesz dodać do niego własny tekst. Może to być Twoje nazwisko, nazwisko i numer wybranego zawodnika albo możesz dowolnie wykazać się inwencją. Prosimy jednak o przestrzeganie pewnych norm. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania niewłaściwego języka oraz nazw związanych z innymi markami. Należy również pamiętać, że niektóre znaki specjalne nie są obsługiwane przez nasz system.

 

Uprzejmie prosimy, aby nie używać, nie przesyłać, nie przedkładać, nie kopiować ani w żaden inny sposób nie podawać do wiadomości publicznej nazwisk, słów lub fraz, należących do którejkolwiek z poniższych kategorii:

 

 1. Składających się z lub zawierających nazwę produktu, usługi, firmy, organizacji czy wydarzenia, do którego prawa należą do kogoś innego;
 2. Składających się z lub zawierających nazwisko lub pseudonim sławnej osoby (żyjącej lub zmarłej);
 3. Zawierających groźby, nawołujących do przemocy, zniesławiających, obscenicznych, dyskryminujących, pornograficznych lub w inny sposób niezgodnych z prawem.

 

adidas zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich nazw, słów i fraz (lub ich kombinacji), należących do którejkolwiek z powyższych kategorii lub takich, które w inny sposób są dla adidas nie do przyjęcia. Skutkuje to anulowaniem zamówienia. Ponadto, w takich przypadkach adidas będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości równej wartości zamówionego towaru.

Należy zauważyć, że zamawiając Produkty Personalizowane, jednocześnie wyrażasz zgodę na:

 

 1. Odpowiedzialność i gwarancję, że wszelkie nazwy, słowa lub wyrażenia używane, przesyłane, przedstawiane, kopiowane oraz podawane w inny sposób do wiadomości publicznej za sprawą zaprojektowanego przez Ciebie Produktu Personalizowanego nie należą do żadnej z powyższych kategorii;
 2. Zabezpieczenie oraz zobowiązanie się wobec adidas i spółek stowarzyszonych do wyrównania//pokrycia wszystkich powiązanych kosztów, wydatków, szkód, strat i zobowiązań zaciągniętych lub poniesionych przez adidas lub jej spółki stowarzyszone w wyniku użycia jakichkolwiek nazw, słów lub fraz użytych, wysłanych, złożonych, skopiowanych lub w inny sposób podanych do wiadomości publicznej przez Użytkownika (w tym wykorzystanie ich na Produktach Personalizowanych);
 3. Przekazanie adidas i jej spółkom powiązanym niewyłącznego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, obowiązującego na całym świecie, w pełni podlegającego licencjonowaniu prawa do: używania, powielania, ujawniania i modyfikowania nazw, słów lub fraz złożonych przez Ciebie w celu realizacji zamówienia.

 

Jeżeli zamówienie obejmuje produkty wytwarzane lub dostosowane według specyfikacji Klienta, czyli Produkty Personalizowane, nie będzie miało do nich zastosowanie możliwości wycofania się, prawo do odwołania, prawo zwrotu lub prawo do wypowiedzenia umowy sprzedaży (§ 6:230p pod f, sekcja 1 ˚ holenderskiego Kodeksu cywilnego).

 

2.12 Dostawa

adidas dostarczy zamówione artykuły pod wskazany przez Ciebie adres na Rzeczpospolitej Polskiej. adidas może dostarczyć zamówienie wyłącznie na adres domowy lub firmowy, albo, jeśli wybrano opcję odbioru produktów ze sklepu adidas, do właściwego sklepu adidas. Zostanie to potwierdzone przez adidas - mailem informującym, że produkty są gotowe do odbioru.

 

Dostawy dokonywane są wyłącznie w dni powszednie, które nie są świętem państwowym w kraju lub na obszarze, na którym znajduje się magazyn adidas. Dlatego prosimy o uwzględnienie wszelkich terminów świąt państwowych, regionalnych i lokalnych w swoim kraju zamieszkania oraz w mieście Rieste, Niemcy (adres magazynu adidas). Należy również pamiętać, że święta mogą wypadać w różne dni, zależnie od kraju i roku. Zalecamy sprawdzenie dni świątecznych, by móc lepiej oszacować czas dostawy.

 

Szczegółowe informacje na temat czasu dostarczenia dla różnych rodzajów dostaw, takich jak: „dostawa ekspresowa", „dostawa standardowa", „dostawa Produktów Personalizowanych" oraz „dostawa Produktów Personalizowanych Mi adidas" są dostępne na naszej Stronie Internetowej, w dziale ‘Przesyłka‘. Należy pamiętać, że prezentowane czasy dostaw są orientacyjne i nie mogą być traktowane jako ściśle określone terminy. Sam fakt przekroczenia terminu dostawy nie uprawnia do odszkodowania. Niezależnie od powyższego, w przypadku opóźnienia dostawy ekspresowej, adidas zobowiązuje się do ograniczonej odpowiedzialności i zwrotu pełnego kosztu dostawy ekspresowej.

 

Należy pamiętać, że Produkty Personalizowane mają różne terminy realizacji. Wyprodukowanie takiego artykułu zajmuje trochę czasu. Oznacza to, że dostawa zawierająca Produkty Standardowe oraz Produkty Personalizowane może przyjść do trzech dni później, niż dostawa samych Produktów Standardowych. Produkty Personalizowane Mi adidas będą dostarczane oddzielnie od innych zamawianych artykułów. Czas dostarczenia produktów Mi adidas wynosi od 4 do 6 tygodni. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o sprawdzenie terminów dostawy w swoim kraju, klikając tutaj.

 

adidas jest uprawniony w jak najpełniejszym zakresie do podzielenia dostawy w taki sposób, aby Klient mógł otrzymać zamówione produkty w możliwie najkrótszym czasie. Kupujący nie ponosi w związku z tym dodatkowych kosztów związanych z podzieleniem dostawy. Jednak w przypadku, gdy Klient zwróci się do adidas z życzeniem, aby zamówienie zostało dostarczone w częściach, adidas może pobierać opłaty za dodatkowe koszty dostawy. Każda część podzielonego zamówienia stanowi oddzielną umowę sprzedaży. Jeśli dostarczana przez adidas część zamówienia jest opóźniona lub uszkodzona, nie uprawnia to Klienta do anulowania jakiejkolwiek pozostałej części zamówienia.

 

W przypadku, gdyby okazało się, iż po zawarciu umowy sprzedaży adidas nie może dostarczyć zamówionych artykułów i nie jest odpowiedzialny za tę sytuację, adidas będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, o czym Klient zostanie natychmiast poinformowany. adidas niezwłocznie również dokona zwrotu wszelkich dokonanych przez Klienta płatności.

 

2.13 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

Masz prawo do odstąpienia od  umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny.

 

Możesz rozwiązać umowę sprzedaży w ciągu czternastu dni od dnia, kiedy artykuły zamówione przez Ciebie samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej nie będącej właścicielem,  a która wzięła w posiadanie towary lub (w przypadku umowy na wiele artykułów, które zostały zamówione w jednym zamówieniu, a które są dostarczane oddzielnie) była pośrednikiem, odbierającym zamawiane towary w części lub (w przypadku umowy na dostawę towaru składającego się z wielu dostaw częściowych lub elementów) całości ostatniej dostawy częściowej lub od dnia dostarczenia ostatniej pozycji.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (adidas International Trading BV, skr. poczt. Nr 315, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland), składając jasną deklarację (np wysyłając pismo pocztą, faksem lub za pośrednictwem e-maila) informując nas o swojej decyzji o wycofaniu się z umowy. Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia załączonego jako „Dodatek nr 1" do niniejszego regulaminu, jednak nie jesteś w żaden sposób zobligowany do korzystania z niego. Można również wycofać się z umowy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie deklaracji wypłaty umieszczoną na naszej stronie internetowej  pod adresem https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=PL&brand=adidas&language=pl. W przypadku skorzystania z tej opcji, dostaniesz za pośrednictwem e-maila potwierdzenie otrzymania przez nas rezygnacji z zamówienia.

 

Aby skorzystać z możliwości przedłużenia terminu wypowiedzenia umowy sprzedaży, należy wysłać do nas informację o tym, że chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu czternastodniowego.

 

Następstwa wycofania się z umowy sprzedaży.

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, powinniśmy niezwłocznie zwrócić wszelkie otrzymane płatności, w tym opłaty za dostawę (wyjątkiem są dodatkowe koszty, wynikające z wyboru innego, niż oferowany przez nas standardowy, najtańszy sposób dostawy), a najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od chwili, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy zostało przez nas otrzymane. Zwracając pieniądze, będziemy używać tej samej metody jak ta, którą dokonano płatności w przypadku pierwotnej transakcji, chyba, że w porozumieniu z Tobą możemy dokonać zwrotu inną metodą; w żadnym wypadku zwrot ten nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania przez nas zwracanych towarów lub dopóki nie zostanie nam przedstawiony dowód, iż zostały one zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Będziemy ponosić koszty zwrotu towarów (patrz pkt. 2.15 poniżej).

 

Musisz odesłać lub bezpośrednio zwrócić zakupione towary w ramach umowy, z której rezygnujesz nie później, niż w ciągu czternastu (14) dni od daty, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na adres (adidas International Trading BV, CDC Rieste, Hildesheimer Strasse 2-10, 49597 Rieste, Germany).Termin ten jest zachowany i warunek uznaje się za spełniony, jeśli wysyłasz towar przed upływem terminu czternastu (14) dni.

 

Masz obowiązek jedynie zapłacić za zmniejszenie wartości zwracanych towarów, jeżeli zmniejszenie ich wartości wynika z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w Twoim imieniu, skutkującego zmianami ich charakteru, właściwości i sposobu działania.

 

Wyjątki ograniczające prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

Nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży w następujących przypadkach:

 

(a) dostawy towarów, które są produkowane lub wykonanych według dostarczonych przez Ciebie własnych specyfikacji lub które są wyraźnie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb; i / lub

(b) dostawy towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych albo higienicznych i jeżeli zabezpieczające je opakowanie zostało usunięte lub naruszone.

 

- Koniec warunków związanych z prawem do odstąpienia od umowy sprzedaży -

 

 

Podstawowe (ale nie jedyne) możliwości wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży:

 

 1. a) skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (lub przygotowanie innego, jednoznacznego oświadczenie woli), dołączenie go do przesyłki, w której zwracasz nam produkty (musi zostać zachowana relacja miedzy przesyłką, a oświadczeniem woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży) i przesłanie do nas paczki zgodnie z Zasadami Zwrotu opisanymi w punkcie 2.15.
 2. b) wypełnijenie formularza dostępnego w Dziale Obsługi Klienta na stronie https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=PL&brand=adidas&language=pl. Należy dokonać tego w sposób umożliwiający nam wypłate, tj.:  wprowadź (1) imię i (2) nazwisko, (3) wybierz kategorię „Zamówienia i Dostawa", (4) w temacie wpisz „Wycofanie z umowy sprzedaży", (5) załącz skan wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (patrz Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i / lub wpisz w pole "pytanie" jasne oświadczenie woli, że chcesz odstąpić od umowy sprzedaży, na przykład, pisząc „Ja / My: * Niniejszym informuję, że ja / my odstępujemy od mojej / naszej umowy sprzedaży, dotyczącej następujących artykułów: [<< Abyśmy mogli dokonać zwrotu zapłaconych pieniędzy, proszę podać następujące informacje: (i) nazwy towarów, (ii) nazwę zamówienia, (iii) datę zamówienia oraz (iv) datę otrzymania przesyłki z zamówieniem <<] ". Jeśli korzystasz z tej opcji, natychmiast otrzymasz e-mailem potwierdzenie otrzymania przez nas Twojego wycofania się z umowy sprzedaży.
 3. c) Wypełnienie formularza odstąpienia dostępnego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (lub użycie innego, jednoznacznego oświadczenia woli) i wysłanie go  pocztą pod adresem: adidas International Trading BV, skr. poczt. Nr 315, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland.

 

 

2.14 Nasze dobrowolne zobowiązania dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży, wykraczające poza gwarancje prawne

 

adidas udziela następujących gwarancji związanych ze zwrotem produktów („Gwarancja dobrowolnych zwrotów")

 

Gwarancja dobrowolnych zwrotów nie narusza prawa (w szczególności prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z powyższymi postanowieniami i ustawowych praw gwarancyjnych). Oznacza to, że oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, adidas daje również Gwarancję dobrowolnych zwrotów (zgodnie z przepisami) jako umowne prawo do zwrotu w stosunku do  zamawianego Produktu Standardowego. Gwarancja dobrowolnych zwrotów w żaden sposób nie wpływa na ustawowe prawa.

 

 

Jeśli zakupione artykuły nie spełniają Twoich oczekiwań, masz prawo (oprócz i niezależnie od opisanego powyżej ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży do odstąpienia od umowy, czyli, jak wskazano poniżej, prawo do zwrotu Produktów Standardowych. Natomiast adidas po sprawdzeniu zwrotu (jak opisano poniżej) jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy. Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym rozdziale.

 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży, można zwrócić otrzymane Produkty Standardowe bez podania przyczyny w ciągu 100 dni od chwili ich dostarczenia  Aby zwrot został dokonany skutecznie, należy dotrzymać powyższego terminu oraz warunków opisanych poniżej w sekcji 2.15.

 

Jeśli zwrot zostanie dokonany po upływie 100 dni lub artykuł nosi ślady używania, jest uszkodzony lub bez oryginalnego opakowania, adidas nie może zaakceptować zwrotu ani dokonać zwrotu pieniędzy na podstawie niniejszej Gwarancji dobrowolnych zwrotów. Zwroty odzieży mogą być przyjęte tylko wtedy, gdy artykuły są zaopatrzone w oryginalne, nie usunięte etykiety lub zawieszki (wszystkie wyżej wymienione warunki nie naruszają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży ani prawnie udzielonych gwarancji).

 

Przy zwrocie Produktu Standardowego, należy postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na dokumencie dostawy (patrz wytyczne opisane w punkcie 2.15). Wszystkie przesyłki zwrotne muszą być wysyłane do nas przy użyciu etykiety zwrotnej od przewoźnika lub za pomocą innej, uzgodnionej z nami formy wysyłki.

 

Zwrot Produktów Standardowych odbywa się na „ryzyko" i koszt adidas, o ile są to uzasadnione wydatki i trwa tyle, jak długo takie zwroty są dokonywane zgodnie z pkt 2.15. Zwroty nie dokonywane zgodnie z pkt 2.15, odbywają się na koszt i „ryzyko” klienta. Produkty Standardowe, nieużywane, kompletne i o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, należy zwracać na adres:

 

adidas International Trading B.V.

CDC Rieste

Hildesheimer Strasse 2-10

49597 Rieste

Germany

 

W przypadku ważnego zwrotu zgodnego z niniejszym Regulaminem, adidas zwróci koszty zakupu oraz wysyłki (w przypadku zwrotu całego zamówienia) w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przez adidas powiadomienia, iż chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku ważnego zwrotu, zgodnego z niniejszym Regulaminem, adidas zwróci koszty zakupu oraz wysyłki (w przypadku zwrotu całego zamówienia) w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez adidas powiadomienia, iż chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. adidas jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy wyłącznie po otrzymaniu zwróconych produktów.

 

Nie mamy wpływu na czas doręczenia przesyłki zwrotnej. Zwroty zaczynamy przetwarzać natychmiast po ich otrzymaniu, tak szybko, jak to możliwe. Należy więc liczyć się z tym, że od dnia dokonania zwrotu do momentu zwrócenia przez nas pieniędzy może upłynąć co najmniej czternaście (14) dni. Ponadto, mimo iż adidas dokona zwrotu pieniędzy w ciągu dwóch (2) dni po przetworzeniu zwrotu, banki oraz operatorzy kart kredytowych mogą potrzebować dodatkowego czasu, by pieniądze dotarły na Twoje konto. O otrzymaniu zwrotu produktów poinformujemy e-mailem. Zwracamy pełną wartość zakupów. Zwrotów pieniędzy dokonujemy w tej samej formie, w jakiej została dokonana płatność podczas zakupu.

 

Proszę pamiętać, że w przypadku Produktów Personalizowanych mają zastosowanie przepisy szczególne, bowiem zostały  one zaprojektowane specjalnie dla Ciebie. Oznacza to, że (bez wpływu na ustawowe prawa) nie możemy przyjąć ich zwrotu w ramach] „Gwarancji dobrowolnych zwrotów", chyba że posiadają one wady produkcyjne. Jeśli masz pytania dotyczące zwrotu Produktów niestandardowych, które zostały zakupione za pośrednictwem Strony Internetowej, prosimy o kontakt  telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem 00800-1214201 lub za pośrednictwem e-maila. W przypadku pytań dotyczących Produktów niestandardowych, zakupionych w jednym z naszych sklepów, prosimy kontaktować się bezpośrednio ze sklepem, w którym zakupiono produkt. Numer telefonu tego sklepu można znaleźć na paragonie.

 

 

2.15 Instrukcja zwrotu. Zwrot Produktów Standardowych.

Aby dokonać zwrotu produktu standardowego, postępuj zgodnie instrukcją zamieszczona w sekcji Wsparcie/ Doradca Klienta - Zwroty i Refundacja na naszej stronie internetowej.

 

2.16 Zwroty Produktów Personalizowanych.

Jak wyjaśniono powyżej, ponieważ Produkty Personalizowane (w tym Produkty Mi adidas) są tworzone wyłącznie dla Ciebie, nie możemy przyjąć ich zwrotu, z wyjątkiem zwrotów związanych z wadami produkcyjnymi tych artykułów. Jeśli Twój Produkt Personalizowany ma usterki, skontaktuj się z nami w celu uzyskania instrukcji zwrotu telefonicznie: 00800-1214201  * lub poprzez e-mail.

 

2.17 Zasady wymiany.

adidas nie wymienia zakupionych produktów. Jeśli chcesz wymienić jakiś produkt, trzeba będzie dokonać zwrotu zakupu, a następnie złożyć nowe zamówienie. Refundacja zwracanych produktów może nastąpić tylko jeżeli zwrot zostanie dokonany zgodnie z naszymi Zasadami Zwrotów.

 

2.18 Produkty wadliwe lub uszkodzone.

Dla adidas najważniejsza jest jakość. Wszystkie produkty starannie testujemy w warunkach, w których będą użytkowane, aby mogły w pełni sprostać wymaganiom, do których zostały zaprojektowane. Bardzo rzadko zdarza się, że są uszkodzone lub wadliwe. Należy również pamiętać, że adidas jest zobligowany prawnie co do gwarancji dostarczenia produktów zgodnych z umową sprzedaży.

 

Zwracane produkty są kontrolowane przez Departament Zapewnienia Jakości adidas i jeżeli szkoda jest wynikiem wady fabrycznej lub odchylenia od specyfikacji fabrycznych, jesteśmy zobowiązani  do pełnego zwrotu kosztów za wadliwe produkty.

 

Jeśli problem jest spowodowany przez inne przyczyny niż jakość materiałów lub proces produkcji, oryginalny produkt jest zwracany do Ciebie. Nie przyjmujemy zwrotów produktów:

 

 • Pochodzących ze źródeł innych niż nasza Strona Internetowa
 • Z uszkodzeniami spowodowanymi przez niewłaściwe użycie lub zaniedbanie (narażenie artykułu na kontakt z substancjami chemicznymi, żrącymi, otwartym ogniem, wysoką temperaturą, ostrymi przedmiotami, itp.)
 • Uszkodzonych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania

(używanie butów do biegania na kortach lub butów turystycznych jako obuwia roboczego itp.)

 

Należy pamiętać, że długość życia każdego produktu adidas zależy od tego, jak jest on używany, warunków w jakich jest używany i charakterystycznych dla Użytkownika wzorców zużycia.  Produkty uszkodzone w wyniku normalnego zużycia lub zniszczone z powodu czasu użytkowania nie są wymieniane.

 

Nasz Dział Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji. Nie wahaj się z nami kontaktować z pytaniami i komentarzami. Zadzwoń do nas na 00800-1214201 * lub napisz e-mail.

 

3. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej adidas („Regulamin korzystania ze Strony Internetowej") przed jej użyciem oraz przed skorzystaniem z treści umieszczonych przez adidas na stronach mediów społecznościowych, w tym treści adidas w takich mediach społecznościowych jak Facebook i Twitter (w Regulaminie określonych łącznie jako Strona Internetowa). „Regulamin korzystania ze Strony Internetowej" stosuje się do wszystkich wizyt i użyć naszej Strony Internetowej, jak również do treści na niej umieszczanych (zgodnie z definicją poniżej), informacji, rekomendacji, produktów i usług, adresowanych do Ciebie za jej pośrednictwem. Przystępując do korzystania ze Strony Internetowej, Użytkownik udziela zgody na zastosowanie Regulaminu korzystania ze Strony Internetowej w całości, oprócz wszelkich innych przepisów ustawowych lub wykonawczych, mających zastosowanie do stron internetowych lub internetu. Jeśli nie zgadzasz się z tym „Regulaminem korzystania ze Strony Internetowej", prosimy o jej opuszczenie.

 

3.1 Zawartość Strony Internetowej

Cała zawartość prezentowana lub umieszczona na Stronie Internetowej, w tym, ale nie tylko: logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, fotografie, obrazy ruchome//filmy, obrazy, dźwięki, grafiki i oprogramowanie (Zawartość), jest własnością adidas AG, spółek zależnych adidas, licencjodawców lub dostawców treści. Wszystkie elementy Strony Internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, ogólny projekt i treści, mogą być chronione przez: prawa autorskie, prawa osobiste, prawa do baz danych, znaku towarowego oraz inne przepisy odnoszące się do praw własności intelektualnej. Żadna część lub element Strony Internetowej lub treści na niej umieszczone nie mogą być kopiowane lub retransmitowane w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem działań, wynikających z tego lub innego porozumienia z adidas. Strona Internetowa, jej zawartość i wszystkie prawa z nią związane pozostają wyłączną własnością adidas AG, jej spółek zależnych lub licencjodawców, chyba że ustalono inaczej. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

 

3.2 Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie do wszystkich treści Strony są i pozostają odpowiednio własnością firmy adidas AG, jej spółek zależnych lub licencjodawców. Masz prawo, oglądać, odtwarzać, drukować oraz pobierać treści ze Strony Internetowej wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, chyba że stosownymi dokumentami na Stronie Internetowej określono inaczej. Użytkownik nie może modyfikować żadnych materiałów, jak też: kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek treści. Nie można przerabiać zawartości Strony Internetowej bez uprzedniego uzyskania zgody adidas. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, korzystanie z treści pochodzących ze Strony Internetowej na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym jest zabronione. Nie wolno również usuwać żadnych znaków praw autorskich, znaków handlowych lub innych oznaczeń praw własności z treści pobranych ze Strony Internetowej.

 

W przypadku pobrania ze Strony Internetowej oprogramowania (w tym, lecz nie wyłącznie: wygaszaczy ekranu, aplikacji na smartfony, ikon, filmów i tapet), to oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, zdjęcia zarejestrowane lub wygenerowane przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie określane jako Oprogramowanie) są licencjonowane przez adidas. adidas nie przenosi praw własności do Oprogramowania na Ciebie. Jesteś właścicielem nośnika, na którym je zapisano, jednak adidas zachowuje pełny tytuł własności do Oprogramowania oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane. Użytkownik nie może: rozpowszechniać, sprzedawać, dekompilować, odtwarzać, demontować lub w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka.

 

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo i inne znaki, które pojawiają się na produktach adidas Group, opakowaniach i/lub na Stronie Internetowej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie,   (określane dalej łącznie jako Znaki Towarowe), pozostają wyłączną własnością firmy adidas AG, jej spółek zależnych lub jej licencjodawców (odpowiednio) i są chronione prawami o znakach towarowych i stosownymi przepisami. Użytkownik nie może: używać, kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać lub modyfikować Znaków Towarowych w jakikolwiek sposób, w tym w celach reklamowych, związanych z dystrybucją materiałów na Stronie Internetowej, bez uprzedniej, pisemnej zgody adidas. Użycie któregokolwiek Znaku Towarowego na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku sieci komputerowej, na przykład przechowywanie lub odtwarzanie (części) Strony Internetowej na zewnętrznej stronie internetowej lub tworzenie linków, hipertekstu, linków lub głębokich linków między Stroną Internetową, a innymi stronami internetowymi jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody adidas.

 

3.3 Wyłączenie gwarancji

Strona Internetowa i jej zawartość jest bezpłatna i dostarczana „(tak) jak jest" i bez jakichkolwiek gwarancji. Treści na niej zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady.

 

adidas nie gwarantuje, że informacje i/lub prezentacje zawarte na Stronie Internetowej są dokładne, kompletne i aktualne lub, że Strona Internetowa czy serwer, za pośrednictwem którego Strona Internetowa jest udostępniana, są wolne od wirusów oraz innych szkodliwych elementów. Ponadto, adidas nie zapewnia określonej infrastruktury IT lub łączności. Tak więc adidas nie może gwarantować, że Strona Internetowa będzie działać nieprzerwanie lub będzie wolna od błędów. adidas nie daje żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń, dotyczących korzystania z treści na Stronie Internetowej pod względem ich: poprawności, dokładności, adekwatności, użyteczności, terminowości, niezawodności lub inaczej, w każdym przypadku i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

3.4 Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się na własne ryzyko. Ani firma adidas, ani żaden z jej pracowników, członków zarządu, dyrektorów, a także agentów lub innych stron, zaangażowanych w tworzenie, produkcję lub dostarczenie Strony Internetowej nie  będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody: bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe lub inne szkody, które wynikają z zastosowania lub niemożności korzystania z Treści na Stronie Internetowej, w tym szkód spowodowanych przez wirusy, czy jakiekolwiek inne nieprawidłowości lub niekompletność informacji na Stronie Internetowej lub związanych z działaniem produktów albo w inny sposób wynikających z lub pozostających w związku z Regulaminem Korzystania ze Strony Internetowej, nawet jeśli adidas został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

3.5 Linki do stron trzecich

Aby korzystanie ze Strony Internetowej było prostsze i wygodniejsze, mogą być na niej umieszczane linki do stron internetowych, będących własnością i pod kontrolą osób trzecich. Te linki przenoszą Użytkownika poza Stronę Internetową adidas na strony, które są poza kontrolą adidas. Mogą to być również linki do stron partnerów, mogących wykorzystywać znaki towarowe adidas w ramach umowy o co-brandingu. Strony, na które możesz się przenieść za pośrednictwem linków mają osobne regulaminy i prowadzą własną politykę prywatności. adidas nie ponosi odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treści oraz sposób, w jaki te strony internetowe działają. W związku z tym odwiedzasz/łączysz się z tymi stronami internetowymi wyłącznie na własne ryzyko.

 

Należy pamiętać, że inne strony internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie do Użytkowników, zbierać dane lub żądać podawania danych osobowych, w związku z tym zaleca się, aby zapoznać się z ich regulaminem i/lub polityką prywatności przed skorzystaniem.

 

3.6 Niewłaściwe wykorzystanie Strony Internetowej

Zabrania się korzystania ze Strony Internetowej w celu umieszczania lub przekazywania jakichkolwiek treści generowanych przez Użytkowników (zgodnie z definicją poniżej), które naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich lub prawa do ich własności intelektualnej, jak również publikowania treści, które są: groźne, fałszywe, wprowadzające w błąd, prowokujące, oszczercze, naruszające prywatność, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące, bezprawne lub takich, które mogłyby zmuszać albo zachęcać do zachowania mogącego nosić znamiona przestępstwa, naruszać prawa innych osób lub mogących w inny sposób prowadzić do odpowiedzialności cywilnej czy naruszających prawo. adidas może odmówić dostępu do Strony w dowolnym czasie i według własnego uznania, również w sytuacjach, kiedy adidas uzna, że sposób korzystania ze Strony Internetowej może spowodować naruszenie któregokolwiek z przepisów niniejszego Regulaminu i/lub innych obowiązujących przepisów prawa.

 

Zabrania się również z korzystania ze Strony do reklamowania lub prezentowania jakichkolwiek ofert komercyjnych.

Nie wolno używać żadnych programów, robotów, botów, pająków, techniki page scrapingu ani żadnych innych zautomatyzowanych środków bądź urządzeń w celu (a) uzyskania dostępu, kopiowania, monitorowania lub wpływania na jakąkolwiek część Strony internetowej bądź jej zawartości lub też obchodzenia struktury czy prezentacji Strony lub jej zawartości, ani też w celu (b) ingerencji w działanie Strony lub jakąkolwiek transakcję dokonaną poprzez Stronę czy też ingerencji w sposób korzystania ze Strony przez użytkowników, ani też w celu ułatwienia dowolnej osobie trzeciej dokonania zakupu któregokolwiek z produktów na Stronie internetowej.

 

Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Strony internetowej bądź jakiegokolwiek systemu połączonego ze Stroną internetową poprzez włamanie, kopiowanie haseł czy też za pomocą innych niezgodnych z prawem bądź nieuprawnionych metod.

3.7 Treści tworzone przez Użytkowników

Wszelkie opinie, uwagi, komentarze, obrazy, grafiki, zdjęcia, linki, pytania, sugestie, informacje, filmy i inne materiały, które są przez Ciebie lub innych użytkowników Strony Internetowej umieszczane lub przesyłane za jej pośrednictwem (Treści Generowane przez Użytkowników), są jawne i niezastrzeżone. W związku z powyższym, adidas ma niewyłączne, nieodpłatne prawo do ich używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim w dowolnym celu, w każdym medium i na całym świecie (udzielenie licencji). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że adidas działa wyłącznie jako bierny kanał służący dystrybucji Treści Generowanych przez Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani jakiejkolwiek strony trzeciej za zawartość i rzetelność Treści Generowanych przez Użytkowników. adidas nie zobowiązuje się, ani nie ma obowiązku tego robić, do ciągłego monitorowania Treści Generowanych przez Użytkowników, publikowanych przez Ciebie lub do ich moderowania. Bez ograniczeń i w związku z powyższym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie uwagi, opinie, komentarze, sugestie i inne informacje wyrażone lub zawarte w Treściach Generowanych przez Użytkowników nie muszą odzwierciedlać stanowiska adidas. Korzystanie z Treści Generowanych przez Użytkowników odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Użytkownik oświadcza, że wszelkie prawa do Treści Generowanych lub przekazywnych należą do niego, nie kopiują prac osób trzecich lub w inny sposób nie naruszają praw do własności intelektualnej osób trzecich, prawa prywatności lub praw osobistych i nie zawierają żadnych zniesławiających lub obrażających treści. Ponadto, Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię zdolności // pełną zdolność do udzielania licencji, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Tym samym, Użytkownik zgadza się i zobowiązuje wobec adidas i jej firm zależnych do poniesienia wszystkich powiązanych kosztów, wydatków, szkód, strat i zobowiązań, zaciągniętych lub poniesionych przez adidas lub firm zależnych, w związku z Treściami Generowanymi przez Użytkownika lub przekazywanymi przez niego, czy powstałymi w wyniku innego korzystania ze Strony Internetowej.

 

adidas zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania lub usuwania (w całości lub części) wszelkich Treści Generowanych przez Użytkowników, umieszczonych lub przesłanych przez Ciebie, jeżeli uzna, iż są one niezgodne z Regulaminem korzystania ze Strony Internetowej (włącznie z materiałami, które naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich, prawa własności intelektualnej lub prawa osobiste czy prawo do prywatności), albo w inny sposób są nie do zaakceptowania dla adidas.

 

Użytkownik zgadza się niezwłocznie, pisemnie powiadomić adidas (patrz Kontakt do nas, dane kontaktowe poniżej) o wszelkich Treściach Generowanych przez Użytkowników (lub innych treściach), naruszających niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia adidas wystarczających danych do zbadania, czy takie Treści Generowane przez Użytkowników (lub inne treści) naruszają niniejszy Regulamin. adidas zgadza się na podjęcie w dobrej wierze działań w celu zbadania skargi i podejmie takie działania, jakie uzna za stosowne. Jednakże, adidas nie gwarantuje ani nie oświadcza, że będące przedmiotem skargi Treści Generowane przez Użytkowników (lub inne treści) zostaną zablokowane lub usunięte (w całości lub części).

 

3.8 Pomysły niezamawiane

adidas prowadzi politykę nie przeglądania lub przyjmowania wszelkich niezamawianych pomysłów, wynalazków, wzorów i/lub innych materiałów, związanych z działalnością adidas (w tym obuwia, odzieży, artykułów i usług sportowych), składających się z tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania, informacji lub innych (Materiały), od osób nie związanych z adidas. Dlatego też nie należy zamieszczać żadnych Materiałów na Stronie Internetowej lub wysyłać ich do adidas pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób.

 

4. INNE

 

4.1 Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące Strony Internetowej, Regulaminu adidas albo jeśli chcesz złożyć reklamację, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, klikając tutaj.

Jeśli natomiast wolisz kontakt telefoniczny, możesz zadzwonić: 00800-1214201 (numer bezpłatny).

W sprawach związanych z umowami sprzedaży lub ich skutkami można również zwracać się do nas pisemnie, kierując korespondencję pod adresem:

 

adidas Customer Service

Hoogoorddreef 9A,
 
1101 BA Amsterdam

The Netherlands

 

4.2 Pierwszeństwo

W przypadku sprzeczności między niniejszym Regulaminem, a treściami umieszczonymi w innych częściach Strony Internetowej lub odnośnikach, zapisy zawarte w niniejszym dokumencie są obowiązujące.

 

4.3 Zmiany Regulaminu adidas

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie.

 

Wszelkie umowy sprzedaży zawierane pomiędzy nami a Tobą, będą podlegać wersji Regulaminu adidas obowiązującej w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem tej Strony internetowej. Również korzystanie z niej podlega wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie wejścia na Stronę Internetową.

 

Prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu, czy nie zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie. Informację o ostatniej dacie wprowadzenia zmian można znaleźć na końcu strony.

 

4.4 Ochrona danych

adidas w pełni przestrzega prawa do zachowania prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, jakie gromadzimy informacje, w jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy, a także na jakich warunkach udostępniamy te informacje osobom trzecim, należy zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz polityką dotyczącą plików cookie, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu Adidas.

Zakładając jedno globalne konto Adidas lub składając u nas zamówienie, akceptujesz fakt, że możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać oraz przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.

 

4.5 Wyłączenia

Wszelkie postanowienia Regulaminu adidas będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieprawomocne, nieważne, bądź niewykonalne, będzie ono uważane za wyłączone z Regulaminu i nie mające wpływu na wykonalność innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

4.6 Podwykonawstwo i cesja

adidas zastrzega sobie prawo zlecenia, przenoszenia, cedowania wszystkich lub któregokolwiek z naszych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu adidas. Nie ma to wpływu na Twoje prawa wynikające Regulaminu adidas. Nie możesz zlecać, cedować lub w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu adidas bez naszej pisemnej zgody.

 

4.7 Zdarzenia poza racjonalną kontrolą

adidas nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, niewykonanie lub niedopełnienie swoich zobowiązań, wynikających z Regulaminu adidas, gdy opóźnienie lub uszkodzenie wynika z jakiejkolwiek przyczyny, która jest poza /racjonalną kontrolą adidas.

 

4.8 Prawo właściwe i jurysdykcja

Regulamin adidas podlega przepisom prawa Królestwa Niderlandów.

 

Prawo holenderskie ma również zastosowanie w przypadku umów sprzedaży, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

 

Ty i adidas niniejszym poddajecie się niewyłącznej jurysdykcji sądów holenderskich.

 

4.9 Informacje o bateriach

 

 

 

Niektóre z produkty są sprzedawane z bateriami.

 

Baterie i akumulatory zawierające substancje niebezpieczne są wyraźnie oznaczone symbolem przekreślonego kosza. Nazwy chemiczne odpowiednich substancji niebezpiecznych mogą być wskazane pod symbolem przekreślonego kosza na odpady. Przykładowo, substancjami tymi mogą być: ołów (Pb), kadm (Cd) i rtęć (Hg).

 

Zużyte baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane z pozostałymi odpadami domowymi. Można je bezpłatnie oddać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych lub w punktach prowadzonych przez gminę lub w niektórych sklepach. Możesz także zużyte baterie i akumulatory (bez urządzeń) zwrócić do nas osobiście Prosimy o nie przesyłanie ich za pośrednictwem poczty.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Formularz wypowiedzenia umowy sprzedaży

 

Do

 

adidas International Trading B.V. 

skr. poczt. Nr 315,

ul. Targowa 73,

Warsaw, 03-700,

Poland

 

Uprzejmie informuję(-my), że wypowiadam(-y) naszą umowę sprzedaży na następujące artykuły*/lub świadczenie nastepujących usług*:

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

Zamówione dnia*/ otrzymane dnia*

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

 

Nazwisko/nazwa*  Klienta oraz numer zamówienia

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

 

Adres Klienta:

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

Data/podpis(-y) Klienta (-ów) (wyłącznie gdy zostaje wybrana pisemna forma powiadomienia)

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

(*) niepotrzebne usuń