alert-erroralert-infoalert-successalert-warningbroken-imagecheckmarkcontact-emailcontact-phonecustomizationforbiddenlockedpersonalisation-flagpersonalizationrating-activerating-inactivesize-guidetooltipusp-checkmarkusp-delivery-cashusp-delivery-delayusp-delivery-eveningusp-delivery-same-dayusp-delivery-storeusp-deliveryusp-exchangeusp-free-returnsusp-gift-cardusp-klarnausp-salearrow-backarrow-downarrow-left-longarrow-leftarrow-right-longarrow-rightarrow-upbag-activebag-inactivecalendar-activecalendar-inactivechatcheckbox-checkmarkcheckmark-fullclipboardclosecross-smalldownloaddropdowneditexternal-linkfilterfullscreenhamburgerhd-filledhd-outlinehide-activehide-inactivelocate-targetlockminusnotification-activenotification-inactivepause-outlinepin-smallpinplay-filledplay-outlineplusprofilereloadsd-filledsd-outlinesearchsharesound-off-filledsound-off-outlinesound-on-filledsound-on-outlinesubtitles-cc-filledsubtitles-cc-outlinesubtitles-filledsubtitles-outlinewishlist-activewishlist-inactivezoom-outzoomfacebookgoogleinstagram-filledinstagrammessengerpinterestruntastictiktok-defaulttiktoktwittervkwhatsappyahooyoutube
 • DLA MĘŻCZYZN
 • DLA KOBIET
 • DLA DZIECI
 • NOWOŚĆ
 • SPORT
 • KOLEKCJE
 • OUTLET

Regulamin firmy adidas

Treść niniejszego Regulaminu składa się z następujących rozdziałów: 1. Wstęp; 2. Warunki zakupu produktów, w tym Warunki dotyczące kart podarunkowych oraz Warunki adidas Hype; 3. Korzystanie z Platformy; 4. Warunki zakupu treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz 5. Inne, w tym zasady, warunki lub dokumenty, do których odpowiednie linki zostały umieszczone w tekście (łącznie jako „Regulamin”).

 

1. WSTĘP

Złożenie zamówienia na wybrany produkt za pośrednictwem witrynywww.adidas.pl, aplikacji adidas („Aplikacja”) lub jakiejkolwiek innej witryny czy aplikacji, na której zamieszczono niniejszy Regulamin (zwanych łącznie „Platformą”), a następnie potwierdzenie przyjęcia takiego zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a firmą adidas Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032095, numer VAT: PL5220000080, która podlega niniejszemu Regulaminowi, a w szczególności Warunkom zakupu produktu określonym poniżej.

Pobranie i instalacja Aplikacji bądź utworzenie konta adidas jest równoznaczne z zawarciem umowy z wyżej wymienionym podmiotem adidas, której postanowienia reguluje niniejszy Regulamin, w szczególności rozdział Korzystanie z platformy (Rozdział 3), o których mowa poniżej. W zakresie, w jakim udostępnienie danych osobowych w celu korzystania z Platformy lub utworzenia konta adidas kwalifikuje się jako płatność zgodnie z obowiązującym prawem, zastosowanie mają również Warunki zakupu treści cyfrowych i usług cyfrowych (Rozdział 4).

Spółka adidas AG jest spółką matką grupy adidas, do której należy szereg podmiotów powiązanych, między innymi spółka adidas Poland Sp. z o.o. (w dalszej części niniejszego dokumentu „adidas/ my/nas”).

 

2. WARUNKI ZAKUPU PRODUKTÓW, w tym Warunki dotyczące kart podarunkowych oraz Warunki adidas Hype

Przed zamówieniem Produktów on-line za pośrednictwem Platformy prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi Warunkami zakupu.

2.1 W jakich przypadkach obowiązują niniejsze Warunki zakupu?

Niniejsze Warunki zakupu mają zastosowanie do całej oferty produktowej i umów dotyczących sprzedaży i dostawy Produktów przez adidas. Oznacza to, że wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki zakupu w momencie, gdy (i) zamawiasz jakikolwiek produkt za pośrednictwem Platformy, (ii) zamawiasz jakikolwiek produkt za pośrednictwem dowolnej strony internetowej bezpośrednio połączonej z Platformą lub (iii) akceptujesz ofertę dotyczącą produktu firmy adidas. Odstąpienie od niniejszych Warunków zakupu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy adidas.

2.2. Produkty

W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje produktów. Mogą to być (1) produkty fizyczne w całości zaprojektowane i stworzone przez nas („Produkty standardowe”) oraz (2) produkty fizyczne, które, choć zaprojektowane przez firmę adidas/, mogą zostać spersonalizowane przez Użytkownika poprzez dodanie własnych treści: swojego imienia, nazwiska gracza lub numeru („Produkty personalizowane”) oraz (3) fizyczne i elektroniczne karty podarunkowe, niezależnie od tego, czy takie karty podarunkowe zostały spersonalizowane, jeśli zaoferowano tę funkcję („Karty podarunkowe”), zwane łącznie „Produktami”.

Należy pamiętać, że w przypadku Produktów z limitowanej serii lub limitowanej produkcji mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia, takie jak ograniczona ilość takich Produktów przypadająca na jednego konsumenta. O dodatkowych ograniczeniach poinformujemy Cię za pośrednictwem Platformy.

Wszystkie Produkty prezentowane na Platformie podlegają weryfikacji dostępności. Oznacza to, że pomimo naszych starań w celu zapewnienia, by Platforma pokazywała rzeczywistą dostępność towarów, może się zdarzyć, że Produkt widocznyna Platformienie będzie już dostępny w sprzedaży.

Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze Produktów oraz inne różnice wynikające ze stosowania odmiennych systemów akwizycji obrazu, technologii wyświetlania obrazu lub z innych przyczyn technicznych pozostających poza kontrolą adidas. W zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie prawo firma adidas nie ponosi odpowiedzialności za powstawanie tych zmian i rozbieżności.

 

2.3. Wymogi niezbędne do zawarcia umowy z firmą adidas

Musisz mieć ukończone 16 lat, aby móc kupować Produkty za pośrednictwem Platformy.

Zamówienia za pośrednictwem Platformy mogą składać wyłącznie konsumenci, a nie dystrybutorzy/sprzedawcy.

Składając zamówienie lub wysyłając zapytanie, jednocześnie zaświadczasz, że wszelkie podane w nich informacje są prawidłowe i kompletne. 

 

2.4 W jaki sposób zawieramy umowę z użytkownikiem?

Poniższe zasady mają zastosowanie do wszystkich rodzajów Produktów. Wszelkie treści dostępne na Platformie są jedynie zaproszeniem do zakupu. Jednocześnie zgadzasz się, by Twoje zamówienie stanowiło ofertę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zakupu Produktów nim wymienionych.

Wszystkie zamówienia składane przez Ciebie muszą zostać przez nas zaakceptowane. W zakresie dozwolonym przepisami mającego zastosowanie prawa przysługuje nam prawo uprzedniej weryfikacji zamówienia w każdej chwili lub odmowy jego realizacji bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakichkolwiek osób trzecich. Jeśli nie potwierdzimy zamówienia niezwłocznie, uznaje się, że zostało ono odrzucone.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Twojego zamówienia. Przypadki, kiedy zamówienie może nie zostać przyjęte, są następujące:

a.             jeśli Produkty są prezentowane na Platformie, ale są (już) niedostępne;

b.             jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać autoryzacji płatności;

c.              jeśli do zamawianego Produktu mają zastosowanie ograniczenia wysyłki;

d.             jeśli prezentacja Produktu na Platformie zawiera (oczywisty) błąd, taki jak nieprawidłowa cena, niewłaściwy opis lub zdjęcie;

e.             jeśli nie jesteśmy w stanie przetworzyć Twojego zamówienia z przyczyn technicznych;

f.              jeśli wiemy lub mamy uzasadnione przypuszczenia, że zamówienie zostało złożone za pośrednictwem lub z pomocą innego oprogramowania, robota, pełzacza, pająka lub wszelkich innych zautomatyzowanych środków lub urządzeń.

W przypadku, gdy nie zaakceptujemy (części) Twojego zamówienia, mamy prawo do anulowania (części) Twojego zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakichkolwiek osób trzecich w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego.W przypadku anulowania zwrócimy Ci wszystkie koszty poniesione przez Ciebie z tytułu anulowanego zamówienia lub jego części.

Po złożeniu przez Ciebie zamówienia wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpływu zamówienia oraz jego numerem. W wiadomości tej znajdą się również wyszczególnione Produkty, których dotyczy Twoja oferta zakupu, oraz informacje dotyczące dostawy. W zależności od wybranego przez Ciebie sposobu dostawy, prześlemy Ci następnie kolejną wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i dostawy (tj. jedną z wiadomości e-mail wskazanych w punktach a. – c. poniżej), co będzie równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Tobą a firmą adidas. Innymi słowy, zawarcie umowy sprzedaży Produktów między Tobą a firmą adidas nie będzie miało miejsca, dopóki nie otrzymasz:

a.             wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki Produktów z magazynu; lub

b.             wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że Produkty są gotowe do odbioru, jeśli została wybrana opcja odbioru Produktów biurze przewoźnika lub też Produkty zostały złożone w miejscu, z którego mogą zostać odebrane; lub

c.              wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że Produkty są gotowe do odbioru w wybranym sklepie adidas, jeżeli opcja odbioru Produktów, opłaconych uprzednio za pośrednictwem Platformy, ze sklepu stacjonarnego firmy adidas (Kliknij & Odbierz) była dostępna na Platformie i została przez Ciebie wybrana.

Należy pamiętać, że funkcja Kliknij & Odbierz (jeśli ma zastosowanie), dostępna na Platformie na obszarze Twojego kraju, może nie zawierać opcji składania zamówień i płatności za Produkty za pośrednictwem Platformy (zgodnie z pkt. 2.4.c), tylko daje Ci możliwość rezerwacji w lokalnym sklepie firmy adidas wybranego Produktu, za który następnie należy zapłacić na miejscu. Opcja rezerwacji Kliknij & Odbierz ma zastosowanie wyłącznie do wybranych sklepów firmy adidas, wskazanych podczas realizacji transakcji na Platformie. Kupując zarezerwowany Produkt, umowę kupna zawierasz z wybranym przez siebie lokalnym sklepem (sprzedawcą detalicznym) firmy adidas. Oznacza to, że dany Produkt można zwrócić tylko w tym samym sklepie, w którym został on zakupiony, z zastrzeżeniem regulaminu zwrotów obowiązującego w tym sklepie. Dlatego poniższe punkty 2.13, 2.14 i 2.15 nie mają zastosowania w wyżej wymienionym przypadku, ponieważ odnoszą się one jedynie do zwrotu Produktów zakupionych za pośrednictwem Platformy.

 

2.5 Zastrzeżenie prawa własności

Wszystkie Produkty pozostają własnością firmy adidas do momentu uregulowania wszystkich kwot należnych firmie adidas z tytułu wszelkich umów całości, w tym kosztów częściowej, wcześniejszej lub późniejszej dostawy. Nie możesz sprzedawać, zbywać ani obciążać Produktów przed nabyciem do nich pełni praw własności.

 

2.6 Konserwacja Produktów

Zwracamy uwagę na instrukcje prania i konserwacji umieszczone na etykietach Produktów. Firma adidas nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z Produktami przez konsumenta, w tym będące skutkiem postępowania niezgodnego z instrukcją. Ocena, czy dane uszkodzenie Produktu wynika z niewłaściwego obchodzenia się z Produktem, jest każdorazowo przedmiotem wnikliwej analizy okoliczności danego przypadku oraz reklamowanego produktu.

 

2.7 Anulowanie zamówienia

Bez uszczerbku dla Twojego prawa do odstąpienia, istnieje możliwość — w ściśle określonych okolicznościach — anulowania Twojego zamówienia Produktów standardowych. Więcej informacji znajdziesz w zakładcePomocdostępnej na Platformie.

 

2.8 Cena

Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny podane są w złotówkach (PLN). Firma adidas zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed złożeniem przez Ciebie zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub zakończenia wszelkich ofert specjalnych i zniżek, z którego możemy skorzystać w dowolnym momencie przed złożeniem przez Ciebie zamówienia.

Możemy naliczać koszty dostawy. Koszty dostawy zmieniają się w zależności od Produktu i metody dostawy. Dodatkowe informacje znajdziesz w punkcie 2.12 lub w sekcji Dostawa w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie. Wszelkie koszty dostawy zostaną wyszczególnione oddzielnie i dodane do całkowitej kwoty zamówienia.

 

2.9 Metody płatności

Sprawdź zakładkę Pomoc dostępną na Platformie, aby dowiedzieć się, jakie metody płatnościsą obecnie dostępne.

Firmaadidas zastrzega sobie prawo do prowadzenia indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej zgodnie z Informacją o polityceprywatnościfirmy adidas. W zależności od wyników tej oceny firma adidas zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji niektórych metod płatności.

 

2.10 Fakturowanie

Wszystkie zakupy zostaną udokumentowane fakturami VAT, a firma adidas zastrzega sobie prawo do wydania lub udostępnienia faktur w formie elektronicznej, na co wyrażasz zgodę.

 

2.11 Szczególne zasady dotyczące Produktów personalizowanych 

Aby spersonalizować Produkt i uczynić go przez to niepowtarzalnym, możesz dodać do niego własną treść. Może to być Twoje nazwisko, nazwisko i numer wybranego zawodnika albo coś własnego pomysłu. Prosimy jednak o przestrzeganie pewnych norm. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania niewłaściwego języka oraz nazw związanych z innymi markami. Należy również pamiętać, że niektóre znaki specjalne nie są obsługiwane przez nasz system.

Uprzejmie prosimy, aby nie używać, nie przesyłać, nie przedkładać, nie kopiować ani w żaden inny sposób nie podawać do wiadomości publicznej nazwisk, słów lub fraz, które:

1.             stanowią lub zawierają nazwę produktu, usługi, firmy, organizacji czy wydarzenia, których prawnym właścicielem jest inny podmiot;

2.             stanowią lub zawierają nazwisko lub pseudonim sławnej osoby (żyjącej lub zmarłej);

3.             naruszają lub mogą naruszać prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich;

4.             zawierają groźby, nawołują do przemocy, zniesławiają, są obsceniczne, dyskryminujące, pornograficzne lub w inny sposób niezgodne z prawem;

5.             lub w inny sposób są dla firmy adidas nie do przyjęcia.

Firma adidas zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich personalizacji, nazw, słów i fraz (lub ich kombinacji), należących do którejkolwiek z powyższych kategorii. Skutkuje to anulowaniem zamówienia. Ponadto w takich przypadkach firma adidas będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w wysokości równej wartości zamówionych Produktów.

Należy zauważyć, że zamawiając Produkty personalizowane, jednocześnie wyrażasz zgodę na:

a.             poświadczenie i zapewnienie, że wszelkie nazwy, słowa lub wyrażenia używane, przesyłane, przedstawiane, kopiowane oraz podawane w inny sposób do wiadomości publicznej za sprawą zaprojektowanego przez Ciebie Produktu personalizowanego nie należą do żadnej z powyższych kategorii;

b.             zwolnienie w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego spółki adidas i jej podmiotów powiązanych z odpowiedzialności i zabezpieczenie ich przed wszelkimi kosztami, wydatkami, szkodami, stratami i zobowiązaniami zaciągniętymi lub poniesionymi przez spółkę adidas lub jej podmioty powiązane w wyniku użycia jakichkolwiek nazw, słów lub fraz użytych, wysłanych, złożonych, skopiowanych lub w inny sposób podanych do wiadomości publicznej przez Ciebie (w tym wykorzystanie ich na Produktach personalizowanych);

c.              przekazanie firmie adidas i jej podmiotom powiązanym niewyłącznego, nieodwołalnego, wolnego od tantiem, obowiązującego na całym świecie, w pełni podlegającego licencjonowaniu prawa do: używania, powielania, ujawniania i modyfikowania nazw, słów lub fraz przekazanych przez Ciebie w celu realizacji zamówienia; i/lub

d.             jeżeli zamówienie obejmuje Produkty personalizowane, nie będzie miało do nich zastosowania prawo do wycofania się, prawo do odwołania, prawo zwrotu ani prawo do odstąpienia od umowy (art. 6:230p lit. f, ust. 1˚ holenderskiego Kodeksu cywilnego).

 

2.12 Dostawa

Dostarczymy zamówione Produkty pod wskazany przez Ciebie adres na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej. Możemy dostarczyć zamówienie wyłącznie na adres domowy lub firmowy, a jeśli wybrano opcję odbioru Produktów ze sklepu adidas— do właściwego sklepu adidas. Potwierdzimy to w przesłanej do Ciebie wiadomości e-mail informującej, że produkty są gotowe do odbioru.

Dostawy dokonywane są wyłącznie w dni powszednie, które nie są świętem państwowym w kraju lub na obszarze, na którym znajduje się magazyn firmy adidas. Dlatego prosimy o uwzględnienie wszelkich terminów świąt państwowych i/lub regionalnych w swoim kraju zamieszkania oraz w mieścieRieste(Niemcy) lub wWielkiejBrytanii. Dostawy dokonywane są wyłącznie w dni powszednie, które nie są świętem państwowym w Twoim kraju. Należy również pamiętać, że święta mogą wypadać w różne dni, zależnie od kraju i roku.

Szczegółowe informacje dotyczące czasu dostawy znajdują się w specyfikacjach do każdego rodzaju dostawy w sekcji„Dostawa”w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie. Czasy dostaw są orientacyjne i nie mogą być traktowane jako ściśle określone terminy. Sam fakt przekroczenia orientacyjnego terminu dostawy nie uprawnia do odszkodowania. Niezależnie od powyższego, w przypadku opóźnienia dostawy ekspresowej firma adidas może zwrócić Ci pełny koszt dostawy ekspresowej. Należy pamiętać, że Produkty personalizowane mają różne terminy realizacji. Oznacza to, że dostawa pełnego zamówienia zawierającego Produkty standardowe oraz Produkty personalizowane może potrwać dłużej. Jednakże Produkty personalizowane mogą zostać dostarczone oddzielnie od innych zamawianych Produktów.

Firma adidas jest uprawniona w uzasadnionych przypadkach do podzielenia dostawy w taki sposób, aby kupujący mógł otrzymać zamówione produkty w możliwie najkrótszym czasie. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podzieleniem dostawy. Jednak w przypadku, gdy zwrócisz się do firmy adidas z życzeniem, aby zamówienie zostało dostarczone w częściach, firma adidas może pobierać opłaty za dodatkowe koszty dostawy. Każda część podzielonego zamówienia stanowi oddzielną umowę sprzedaży. Jeśli dostarczana przez firmę adidas część zamówienia jest opóźniona lub uszkodzona, nie uprawnia to kupującego do anulowania jakiejkolwiek pozostałej części zamówienia.

W przypadku, gdyby jednak okazało się, że po zawarciu umowy sprzedaży firma adidas nie może dostarczyć zamówionych (niektórych) Produktów, a zgodnie z prawem nie jest odpowiedzialna za tę sytuację,wówczas na pewno niezwłocznie poinformujemy Cię o zaistniałej sytuacji oraz niezwłocznie dokonamy zwrotu wszelkich dokonanych przez Ciebie płatności.

 

2.13 Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy

W celu uzyskania informacji praktycznych oraz instrukcji dokonywania zwrotów Produktów standardowych prosimy o zapoznanie się z sekcjąZwrotów w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie.

W przypadku korzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z firmą adidas (oraz zwrotu Produktów standardowych zgodnie z punktami 2.14 oraz 2.15) obowiązują poniższe warunki.

 

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy i zwrot towarów

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (adidas Poland Sp. z o.o.,adres dla doręczeń:adidas Dział Obsługi Klienta, Dział zwrotów, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holandia), składając jasną deklarację (np. wysyłając pismo pocztą, faksem lub za pośrednictwem wiadomości e-mail), informującą nas o decyzji o wycofaniu się z umowy sprzedaży. Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia załączonego jako Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Można również wycofać się z umowy sprzedaży drogą elektroniczną poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu umieszczonego na naszej Platformie pod adresemhttps://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=PL&brand=adidas&language=pl.W przypadku skorzystania z tej opcji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez nas oświadczenia o rezygnacji z zamówienia.

Aby nie przekroczyć terminu odstąpienia od umowy określonego w punktach 2.14 i 2.15, musisz nas poinformować o tym, że korzystasz z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem odpowiedniego terminu rezygnacji.

Produkty standardowe należy zwracać (postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Platformie) do naszego magazynu.

Najprostszą i preferowaną przez nas metodą dokonywania zwrotów Produktów jest postępowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcjiZwroty w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie, gdyż za jej pomocą możesz zwrócić Produkty i jednocześnie powiadomić nas o swoim zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży. 

Jeśli zwrócisz Produkty, kierując się powyższymi instrukcjami, poniesiemy koszty zwrotu Produktów. W niektórych przypadkach możesz poprosić, aby paczkę przeznaczoną do zwrotu odebrał kurier, ale wówczas możesz ponieść dodatkowe koszty naliczone przez przewoźnika. Aktualne koszty dodatkowe można sprawdzić w sekcjiZwrotów w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie. Zwrotów innymi metodami niż te określone w powyższych instrukcjach dokonujesz na własną odpowiedzialność i własny koszt.

Po otrzymaniu zwróconych Produktów i przetworzeniu zwrotu powiadomimy Cię o tym drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że w przypadku Produktów personalizowanych obowiązują szczególne zasady, gdyż te produkty są projektowane specjalnie dla Ciebie. Oznacza to, że (bez uszczerbku dla przysługujących Ci praw ustawowych) nie możemy przyjąć zwrotu towaru na mocy Dobrowolnej gwarancji zwrotu, chyba że produkty posiadają wady fabryczne. 

 

2.14 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny.

Umowę sprzedaży można rozwiązać w ciągu czternastu (14) dni od dnia, kiedy zamawiający lub osoby trzecie przez niego wskazane niebędące przewoźnikiem weszły w posiadanie Produktów lub (w przypadku umowy na wiele Produktów, które zostały zamówione w jednym zamówieniu, a które są dostarczane oddzielnie) od dnia dostarczenia ostatniej pozycji z zamówienia („Termin odstąpienia od umowy”).

Aby nie przekroczyć terminu odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować o tym, że korzystasz z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Musisz odesłać lub bezpośrednio zwrócić zakupione Produkty nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.13 w sekcji Zwroty oraz Polityka zwrotów, a także w opakowaniu, które zabezpieczy Produkt na czas transportu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Termin ten uznaje się za zachowany, jeśli Produkty zostaną wysłane przed upływem tego terminu.

W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed upływem Terminu odstąpienia od umowy, zgodnie z naszą Polityką zwrotów (punkt 2.13) oraz niniejszym punktem 2.14, zwrócimy Ci wszelkie otrzymane płatności, w tym opłaty za dostawę (pod warunkiem że zwrócono wszystkie zamówione Produkty standardowe oraz z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż oferowany przez nas standardowy, najtańszy i dostępny w danym momencie sposób dostawy), najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwracając pieniądze, będziemy używać tej samej metody jak ta, którą dokonano płatności w przypadku pierwotnej transakcji, chyba, że uzgodnimy z Tobą inną metodę zwrotu; w żadnym wypadku zwrot płatności nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania przez nas zwracanych Produktów lub dopóki nie zostanie nam przedstawiony dowód, iż zostały one zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz obowiązek zapłacić jedynie za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, jeżeli zmniejszenie ich wartości wynika z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w Twoim imieniu, skutkującego zmianami ich charakteru, właściwości i sposobu działania.

Wyjątki ograniczające prawo do odstąpienia od umowy

Nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy określonego w punktach 2.14 i 2.15 w przypadkach umów dotyczących:

dostawy Produktów, które są wykonane według dostarczonych przez Ciebie własnych specyfikacji lub które są wyraźnie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb (Produkty personalizowane); i/lub

dostawy Produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych albo higienicznych i jeżeli zabezpieczające je opakowanie zostało usunięte lub naruszone.

 

2.15 Gwarancja dobrowolnych zwrotów wykraczająca poza Twoje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Dodatkowo, bez uszczerbku dla Twojego prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni wskazanym w punkcie 2.14 (i innymi obowiązującymi ustawowymi prawami), dajemy Ci również Gwarancję dobrowolnych zwrotów. Pozwala ona na rozwiązanie umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 16 dni po upływie ustawowego terminu odstąpienia od umowy, dając Ci łącznie 30 dni na zwrot towaru („Okres dobrowolnego zwrotu”).Stanowi to umowne prawo do zwrotu w stosunku do zamawianego Produktu standardowego.

Prosimy pamiętać, że Okres dobrowolnego zwrotu nie obowiązuje w przypadku Produktów Standardowych uznanych za Produkty popularne. Do Produktów popularnych zaliczają się m.in. produkty marki adidas x Gucci. W trakcie składania zamówienia na Produkty popularne informujemy, że obowiązuje 14-dniowy Termin odstąpienia od umowy.

Gwarancja dobrowolnych zwrotów udzielana jest w Okresie dobrowolnego zwrotu z zastrzeżeniem obowiązujących zasad dotyczących Zwrotów i Polityki zwrotów (punkt 2.13) oraz poniższych warunków:

Zwrot Produktów standardowych nie zostanie przyjęty, jeśli Produkty noszą ślady używania, są uszkodzone lub bez odpowiedniego opakowania. Zwroty odzieży mogą zostać przyjęte tylko wtedy, gdy Produkty są zaopatrzone w oryginalne, nieusunięte etykiety (wszystkie wyżej wymienione warunki nie naruszają praw ustawowych, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 2.14 ani prawnie udzielonych gwarancji).

Zwracane przez Ciebie Produkty standardowe muszą zostać do nas dostarczone przed upływem Okresu dobrowolnego zwrotu.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru i wypłaty rekompensaty z tytułu Gwarancji dobrowolnych zwrotów przypadku, gdy zwracane Produkty standardowe nie spełniają powyższych warunków.

W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed końcem Okresu dobrowolnego zwrotu, zgodnie z naszą Polityką zwrotów (punkt 2.13) oraz niniejszym punktem 2.15, zwrócimy Ci wszelkie otrzymane płatności, w tym opłaty za dostawę (pod warunkiem że zwrócono wszystkie zamówione Produkty standardowe oraz z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż oferowany przez nas standardowy, najtańszy i dostępny w danym momencie sposób dostawy), najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty dostarczenia do nas Produktów standardowych.Zwracając pieniądze, będziemy używać tej samej metody jak ta, którą dokonano płatności w przypadku pierwotnej transakcji, chyba że wspólnie z Tobą ustalimy inną metodę; w żadnym wypadku zwrot płatności nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami.

 

2.16 Zwroty Produktów personalizowanych

Jak wyjaśniono w punkcie 2.13, ponieważ Produkty personalizowane są tworzone wyłącznie dla Ciebie, nie możemy przyjąć ich zwrotu, z wyjątkiem zwrotów związanych z wadami fabrycznymi. Jeśli Twój Produkt personalizowany ma wadę, skontaktuj się z nami w sposób wskazany w sekcjiPomocdostępnej na Platformie lub korzystając z danych do kontaktu zamieszczonych w sekcji Inne niniejszego dokumentu, aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu.

 

2.17 Zasady wymiany

Bez uszczerbku dla Twoich praw ustawowych w zakresie dozwolonym przepisami właściwego prawa, pod pewnymi warunkami, całkowicie według naszego uznania, istnieje możliwość wymiany zakupionego produktu („Oryginalny produkt”) na inny produkt („Nowy produkt”). Możliwość wymiany jest zawsze uzależniona od dostępności produktów. Oryginalny produkt należy zwrócić zgodnie zasadami dokonywania zwrotów określonymi w sekcjach 2.13-2.15. Jeśli oryginalny produkt nie zostanie zwrócony zgodnie zasadami dokonywania zwrotów, (całkowity) koszt oryginalnego produktu może nie zostać zwrócony lub zostanie pobrana opłata za nowy produkt. Cena nowego produktu będzie stanowiła równowartość ceny oryginalnego produktu, nawet jeśli cena i/lub stosowne podatki uległy zmianie. Zamówienie nowego produktu podlega tym samym zasadom dotyczącym zwrotów (patrz sekcje 2.13-2.15) i zawarcia umowy, co zamówienie oryginalnego produktu (patrz sekcja 2.4) z zastrzeżeniem, że zamówienie nowego produktu będzie – uwzględniając istniejące różnice – potraktowane jako zamówienie złożone na Platformie. Więcej informacji na temat wymiany produktów można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania.

 

2.18 Produkty wadliwe lub uszkodzone

Firma adidas kładzie nacisk na jakość. Wszystkie produkty starannie testujemy w warunkach, w których będą użytkowane, aby mogły w pełni sprostać wymaganiom, do których zostały zaprojektowane. Bardzo rzadko zdarza się, że nasze produkty są uszkodzone lub wadliwe. Firma adidas ma prawny obowiązek upewnić się, że jej Produkty są zgodne z umową sprzedaży.

Zwracane Produkty są kontrolowane przez Departament Zapewnienia Jakości adidas i jeżeli zwracane produkty nie są zgodne z produktami wymienionymi w umowie sprzedaży, w tym w przypadku wystąpienia szkody wynikającej z wady fabrycznej lub odchylenia od specyfikacji fabrycznych, masz prawo do naprawy produktu lub usunięcia jego wady. W przypadku zwrotu kosztu zakupu produktu, zobowiązujemy się do pełnego zwrotu kosztów za wadliwe Produkty.

Nie uznajemy zwrotów Produktów:

·               pochodzących ze źródeł innych niż nasza Platforma;

·               z uszkodzeniami spowodowanymi przez niewłaściwe użycie lub zaniedbanie (np. narażenie Produktu na kontakt z substancjami chemicznymi lub żrącymi, z otwartym ogniem, wysoką temperaturą, ostrymi przedmiotami itp.); i/lub

·               uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania (np. używanie butów do biegania na kortach lub butów turystycznych jako obuwia roboczego itp.).

·               z uszkodzeniami wynikającymi z normalnego zużycia, a także produktów, w przypadku których został przekroczony okres eksploatacji.

Wsparcia udziela nasz Dział Obsługi Klienta. Możesz się do nas zwrócić z wszelkimi pytaniami i komentarzami. Skontaktuj się z namiw sposób wskazany w sekcjiPomocdostępnej na Platformie lub korzystając z danych do kontaktu podanych w sekcji Inne niniejszego dokumentu.

 

2.19 Warunki dotyczące kart podarunkowych adidas

Niniejsze Warunki dotyczące kart podarunkowych adidas („Warunki dotyczące kart podarunkowych”) określają szczegółowe warunki obowiązujące w przypadku zakupu i wykorzystywania Kart podarunkowych. Warunki dotyczące kart podarunkowych mają zastosowanie oprócz innych warunków określonych w niniejszych Warunkach zakupu produktów, z wyjątkiem punktu 2.6 oraz punktów 2.11–2.18, które nie mają zastosowania do zakupu Kart podarunkowych.

 

2.19.1 Specyfikacja procesu zamawiania Kart podarunkowych

 

Kartę podarunkową można zakupić na dowolną kwotę (w złotych polskich) w zakresie od 50 PLN do 1250 PLN.

W ramach procesu składania zamówienia zyskasz możliwość dodania spersonalizowanej wiadomości: (a) w przypadku fizycznych Kart podarunkowych – na okładce Karty podarunkowej; oraz (b) w przypadku elektronicznych Kart podarunkowych – w wiadomości e-mail wysyłanej przez nas do odbiorcy, zawierającej stosowny numer i kod PIN. Taka spersonalizowana wiadomość będzie mieć limit znaków określony w trakcie procesu składania zamówienia. Zobowiązujesz się, że w spersonalizowanej wiadomości nie umieścisz żadnych materiałów: (i) o charakterze zniesławiającym, obraźliwym lub w inny sposób nieprzyjemnym; (ii) naruszających prawa osób trzecich; lub (iii) naruszających przepisy obowiązującego prawa.

2.19.2 Dostawa

Po zawarciu umowy udostępniamy elektroniczne Karty podarunkowe w wiadomości e-mail wysyłanej do odbiorcy (wykorzystując adres e-mail oraz dane podane w trakcie procesu składania zamówienia), zawierającej informacje opisujące, jak uzyskać dostęp do numeru oraz kodu PIN, by skorzystać z Karty podarunkowej.

Z kolei fizyczne Karty podarunkowe dostarczamy do odbiorcy (wykorzystując adres oraz dane podane w trakcie procesu składania zamówienia) w ciągu trzech do pięciu dni roboczych (włącznie) po zawarciu umowy. Karty dostarczamy wyłącznie do lokalizacji na terenie Polski.

W zależności od wartości zamówienia lub wybranej opcji dostawy za wysłanie fizycznych Kart podarunkowych może zostać naliczona opłata. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcjiDostawa w sekcji Pomocna Platformie. Wszelkie koszty dostawy zostaną doliczone oddzielnie, wyszczególnione i dodane do całkowitej kwoty zamówienia. Dostawa elektronicznych Kart podarunkowych jest bezpłatna.

Jeśli dostawa fizycznej Karty podarunkowej jest opóźniona z uwagi na zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej, aby powiadomić Cię o tym; podejmiemy też kroki mające zminimalizować skutki opóźnienia.

Jeśli, pomimo naszych uzasadnionych wysiłków, nie będziemy w stanie dostarczyć żadnych fizycznych Kart podarunkowych, możemy zakończyć umowę dotyczącą takich Kart podarunkowych oraz zwrócić Ci wszelkie kwoty zapłacone przez Ciebie za te Karty podarunkowe.

Jeśli poprosisz nas o wysłanie Ci fizycznych Kart podarunkowych lub o przesłanie Ci e-mailem elektronicznych Kart podarunkowych, tak aby móc dostarczyć te Karty podarunkowe odbiorcy, naszym jedynym obowiązkiem będzie doręczenie Ci takich fizycznych Kart podarunkowych lub przesłanie e-mailem takich elektronicznych Kart podarunkowych na adres lub adres e-mail przez Ciebie podany. Od momentu otrzymania takich Kart podarunkowych to Ty ponosisz za nie odpowiedzialność. Nie ponosimy również odpowiedzialności za niedoręczenie jakichkolwiek elektronicznych Kart podarunkowych z powodu zablokowania naszej wiadomości przez Twój firewall lub firewall odbiorcy, lub potraktowanie jej jak spam, przepełnienie Twojej skrzynki odbiorczej lub skrzynki odbiorczej odbiorcy bądź podobne przyczyny techniczne pozostające poza naszą kontrolą.

2.19.3 Warunki dotyczące stosowania Kart podarunkowych

UWAGA: NINIEJSZY PUNKT 2.19.3 MA ZASTOSOWANIE DO NABYWCY ORAZ DO WSZELKIEGO UŻYTKU KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ ODBIORCĘ. MUSISZ POINFORMOWAĆ ODBIORCĘ O WARUNKACH NINIEJSZEGO PUNKTU 2.19.3.

Każdą Kartę podarunkową można wykorzystać lub naładować wyłącznie w wybranych sklepach detalicznych adidas wymienionych na stroniewww.adidas.pl/kartapodarunkowalub na Platformie.

Odbiorca może wykorzystać maksymalnie 10 Kart podarunkowych na jedno zamówienie.

Aby skorzystać z Karty podarunkowej w sklepie, należy okazać Kartę podarunkową (fizyczną lub elektroniczną) któremukolwiek z kasjerów podczas dokonywania zakupu. Aby skorzystać z Karty podarunkowej na Platformie, należy wprowadzić 19-cyfrowy kod oraz czterocyfrowy kod PIN w momencie dokonywania płatności na Platformie.

Gdy odbiorca skorzysta z Karty podarunkowej, kwota zakupu zostanie potrącona z salda takiej Karty podarunkowej. Pozostałe saldo można wykorzystać podczas przyszłych zakupów. Reszta nie będzie wydawana. Jeśli zakup przekracza saldo na Karcie podarunkowej, odbiorca musi zapłacić pozostałą kwotę, korzystając z innej akceptowanej przez nas metody płatności.

Kart podarunkowych nie można wymienić na gotówkę.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnej Karty podarunkowej, co do której sądzimy, że została skradziona lub została wykorzystana w sposób oszukańczy bądź z naruszeniem niniejszych Warunków dotyczących kart podarunkowych.

Saldo Karty podarunkowej można sprawdzić w dowolnym momencie w jednym z naszych sklepów bądź online na stroniehttps://wbiprod.storedvalue.com/WBI/lookupservlet?language=pl&host=adidas.com.

Chroń każdą Kartę podarunkową i traktuj ją jako gotówkę; nie możemy wymienić utraconych, skradzionych ani zniszczonych Kart podarunkowych. Uwaga: odbiorca odpowiada za wykorzystanie Karty podarunkowej. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli jakakolwiek Karta podarunkowa zostanie wykorzystana bez zgody odbiorcy.

Odbiorca może wykorzystać Kartę podarunkową wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Odbiorca nie może sprzedać Karty podarunkowej. Kart podarunkowych nie można wykorzystać w ramach działań sprzedażowych ani promocyjnych, w tym jako nagród za wygraną w konkursach.Zastrzegamy sobie prawo do anulowania dowolnej Karty podarunkowej, co do której podejrzewamy, że została odsprzedana lub pozyskana w związku z nieupoważnionymi działaniami sprzedażowymi lub promocyjnymi.

Fizyczne Karty podarunkowe zostają automatycznie aktywowane przy wysyłce, zaś elektroniczne Karty podarunkowe zostają aktywowane przy przesłaniu ich pocztą elektroniczną do odbiorcy.

Ważność Kart podarunkowych wygasa trzy lata po dacie zakupu.

Żadna Karta podarunkowa nie jest gwarancją czekową, kartą kredytową, kartą debetową ani kartą płatniczą; żadnej Karty podarunkowej nie można wymienić na gotówkę ani wykorzystać w celu zakupu kolejnej Karty podarunkowej.

Jeśli odbiorca zwróci towary zakupione online z wykorzystaniem Karty podarunkowej, wydamy i przekażemy odbiorcy nową cyfrową Kartę podarunkową i przekażemy kwotę zwrotu na taką nową, cyfrową Kartę podarunkową, niezależnie od tego, czy odbiorca skorzystał z fizycznej czy cyfrowej Karty podarunkowej jako metody płatności na potrzeby zakupu towarów. Nowa cyfrowa Karta podarunkowa wygaśnie trzy lata po dacie jej wydania.

Jeśli odbiorca wykorzysta Kartę podarunkową w połączeniu z inną metodą płatności, aby kupić produkt i (częściowo) zwróci swój zakup, dokonamy zwrotu środków, korzystając najpierw z takiej innej metody płatności. Jeśli odbiorca wykorzystał więcej niż jedną Kartę podarunkową do zakupu oraz (częściowo) zwrócił dany zakup, zwrócimy odbiorcy – po dokonaniu zwrotu za pośrednictwem potencjalnej innej metody płatności, z której odbiorca skorzystał – wykorzystaną kwotę w formie pojedynczej karty lub wielu kart, w zależności od kwoty zwrotu.

2.19.4 Zamknięcie programu Kart podarunkowych

Mamy prawo zamknąć program Kart podarunkowych w dowolnym momencie, przy uzasadnionym powiadomieniu. Jeśli jakakolwiek Karta podarunkowa nie została wykorzystana do daty zakończenia programu, to – o ile ważność takiej Karty podarunkowej wygasła zgodnie z ustępem 11 punktu 2.19.3, zwrócimy Ci niewykorzystane saldo karty. W takich okolicznościach zwroty zostaną przekazane odbiorcy (z wykorzystaniem danych płatności podanych nam przez odbiorcę w stosownym czasie), chyba że uważamy, że pozyskał on daną Kartę podarunkową w sposób oszukańczy lub z naruszeniem niniejszych Warunków dotyczących kart podarunkowych, w którym to przypadku przekażemy zwrot Tobie (korzystając z danych płatniczych podanych nam przez Ciebie w stosownym czasie).

2.19.5 Ustawowe prawo do odstąpienia, anulowania i zwrotów

Masz prawo odstąpić od umowy w trakcie Okresu odstąpienia (zdefiniowanego w ustępie trzecim niniejszego punktu 2.19.5) bez podawania żadnego powodu, pod warunkiem że nie skorzystano z Karty podarunkowej.

Z takiego prawa do anulowania możesz skorzystać wyłącznie Ty (nabywca danej Karty podarunkowej), nie zaś odbiorca Karty.

Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia przez Ciebie wyznaczona, nie będąca przewoźnikiem, otrzymacie Karty podarunkowe; lub, w przypadku zamówienia wielu Kart podarunkowych, które zostaną doręczone oddzielnie, od doręczenia ostatniej Karty podarunkowej z zamówienia („Okres odstąpienia”).

Aby dotrzymać terminu Okresu odstąpienia, musisz powiadomić nas o skorzystaniu ze swojego prawa do odstąpienia przed upływem Okresu odstąpienia.

Jeśli odstąpisz od umowy w trakcie Okresu odstąpienia zgodnie z niniejszym punktem 2.19.5, anulujemy Kartę podarunkową (Karty podarunkowe) i zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od Ciebie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Na potrzeby takiego zwrotu płatności wykorzystamy tę samą metodę płatności, której użyto do dokonania pierwotnej transakcji; w żadnym wypadku nie naliczymy Ci żadnych opłat za taki zwrot.

Najłatwiejszym i naszym preferowanym sposobem skorzystania z prawa do odstąpienia jest wykonanie kroków opisanychtutajlub skontaktowanie się z działem obsługi klientatutaj. Możesz również skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia, informując nas,adidas Poland Sp. z o.o.,c/o adidas Dział Obsługi Klienta, Dział odstąpienia, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Holandia) poprzez wysłanie jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksu lub e-maila) przekazującego Twoją decyzję od odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia dodanego jako Załącznik 1 do niniejszych Warunków, jednak nie jest to konieczne.

Nie będzie konieczne zwracanie nam anulowanych Kart podarunkowych.

2.19.6 Odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu:

1.          zgonu lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanych naszym zaniedbaniem;

2.          oszustwa lub fałszywego oświadczenia; oraz

3.          jakiejkolwiek kwestii, w odniesieniu do której wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Jeśli nie będziemy przestrzegać niniejszych Warunków dotyczących kart podarunkowych, będziemy odpowiadać za utratę lub szkodę poniesione przez Ciebie, będące przewidywalnym wynikiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków dotyczących kart podarunkowych lub naszego zaniedbania, jednak nie poniesiemy odpowiedzialności za żadną utratę ani szkodę, których nie dało się przewidzieć. Utrata lub szkoda są przewidywalne, jeśli stanowią oczywistą konsekwencję naszego naruszenia lub jeśli były one rozważane przez Ciebie i przez nas w momencie, w którym umowa pomiędzy nami dotycząca Twojego zamówienia stała się wiążąca (tj. w momencie wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia).

Mamy obowiązek prawny przekazać Ci Karty podarunkowe zgodne z warunkami obowiązującymi dla Twojego zamówienia. Żadne z postanowień niniejszych Warunków dotyczących kart podarunkowych nie wpływają na Twoje prawa ustawowe. 

Zapewniamy Karty podarunkowe wyłącznie do użytku krajowego i prywatnego. Zobowiązujesz się nie wykorzystywać Kart podarunkowych w żadnych celach komercyjnych ani biznesowych. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu żadnych utraconych zysków, utraty możliwości biznesowych, zakłócenia działalności biznesowej ani utraty możliwości biznesowych.

Bez uszczerbku dla ustępu drugiego niniejszego punktu 2.19.6, z zastrzeżeniem ustępu pierwszego niniejszego punktu 2.19.6, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie ma mocy niniejszych Warunków dotyczących kart podarunkowych w odniesieniu do jakiejkolwiek określonej umowy będzie ograniczona do wartości Kart podarunkowych zakupionych na mocy takiej umowy.

 

 

2.20 Warunki Hype adidas

W niniejszych warunkach adidas hype („Warunki Hype”) określono konkretne zasady udziału w każdym wydarzeniu adidas hype („wydarzeniu Hype”) dostępnym w kraju konsumentów. Takie wydarzenia Hype stanowią dla nich szansę nabycia produktu adidas ograniczonej edycji („produktu Hype”) za pośrednictwem (co najmniej jednego kanału) platformy lub w sklepie adidas. Konsument podczas rejestracji i/lub uczestnictwa w dowolnym wydarzeniu Hype zostanie poinformowany o jego rodzaju. Konkretne warunki dotyczące różnych rodzajów wydarzeń Hype, które mogą być dostępne w kraju konsumenta, są podane poniżej, począwszy od sekcji 2.20.1. Rejestrując się i/lub biorąc udział w dowolnym wydarzeniu Hype, uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania związanych z nim warunków i decyzji adidas. Warunki Hype obowiązują obok pozostałych zasad określonych w niniejszych warunkach, przy czym Warunki Hype są zbieżne z innymi warunkami. Liczba promowanych produktów Hype możliwych do nabycia w ramach wydarzenia Hype jest ograniczona. Oferta obowiązuje do chwili wyczerpania stanu magazynowego i jest ograniczona do jednego promowanego produktu Hype na uczestnika i konta podczas akcji promocyjnej wydarzenia Hype.

adidas zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w ramach akcji promocyjnej Hype oraz do odwołania, zmiany lub zawieszenia akcji promocyjnej wydarzenia Hype w dowolnym momencie. adidas ma prawo, według własnego uznania, wykluczyć z uczestnictwa lub nie dopuścić do uczestnictwa w akcji promocyjnej wydarzenia Hype każdej osoby, która (i) w jakikolwiek sposób ingerowała w proces zgłoszenia do akcji lub wpłynęła na legalność akcji promocyjnej wydarzenia Hype; (ii) której zachowanie jest uciążliwe wobec innych uczestników lub przedstawicieli firmy adidas oraz wiążą się z kierowaniem wobec nich obelg, gróźb lub ich nękaniem; lub (iii) próbuje lub zamierza podjąć tego rodzaju działania. Korzystanie z pośredników lub automatycznych urządzeń, programów lub metod przesyłania zgłoszeń do udziału w akcji promocyjnej jest zabronione, a firma adidas ma prawo, według własnego uznania, wykluczyć z uczestnictwa każdego uczestnika, którego zgłoszenie mogło według niej zostać przesłane za pomocą takiego pośrednika albo automatycznego urządzenia, programu bądź metody.

 

2.20.1 Sprzedaż Hype eCom Draw

Okres sprzedaży

Sprzedaż Hype eCom Draw („Sprzedaż Draw”) rozpoczyna i kończy się w okresie wskazanym na platformie („okres sprzedaży”).

 

Sposób uczestnictwa

Aby wziąć udział przez aplikację, użytkownik musi mieć telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS lub Android, który pozwala na odbieranie wiadomości tekstowych. W urządzeniu muszą być również włączone usługi lokalizacyjne i powiadomienia w aplikacji. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy utworzyć konto adidas lub konto programu adiClub, w zależności od tego, czy program adiClub jest dostępny w kraju użytkownika. Po założeniu konta konsument musi w okresie sprzedaży wprowadzić informacje niezbędne do uczestnictwa.

 

Zasady udziału

Wszystkie zgłoszenia udziału muszą zostać złożone i otrzymane przed zakończeniem okresu sprzedaży. Obowiązują zwykłe zasady taryfikacji i opłaty za transmisję danych, jeśli takie istnieją, pobierane przez dostawcę usług internetowych lub operatora telefonii komórkowej. Wszystkie zgłoszenia do uczestnictwa w akcji podlegają weryfikacji w dowolnym momencie. Dowód przesłania zgłoszenia nie stanowi dowodu faktycznego zgłoszenia uczestnictwa.

 

Wybór kupujących

Po zakończeniu okresu sprzedaży uczestnicy zostaną wybrani losowo w celu zakupu promowanego produktu Hype („kupujący”), przy czym – jeżeli w kraju użytkownika prowadzony jest program adiClub – większe szanse zostaną przyznane członkom wyższego szczebla w programie adiClub. Członkostwo w programie adiClub nawet na wyższych poziomach nie gwarantuje wyboru użytkownika do grona kupujących.

Zakup i dostawa produktów

W przypadku wybrania użytkownika jako kupującego wyślemy mu powiadomienie pocztą elektroniczną (na adres e-mail podany w chwili zgłoszenia do akcji) i automatycznie naliczymy cenę zakupu promocyjnego produktu Hype wraz z wszelkimi należnymi podatkami oraz kosztami wysyłki i obsługi z wykorzystaniem metody płatności podanej przez użytkownika w celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej Sprzedaż Hype. Promowany produkt Hype zostanie wysłany na adres wysyłki podany przez użytkownika w celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej Sprzedaż Hype. Obowiązują standardowe warunki płatności i wysyłki firmy adidas określone w niniejszym regulaminie oraz w sekcji pomocy.

 

Zwroty

Kupującym przysługuje prawo do zwrotu promowanych produktów Hype, z zastrzeżeniem punktów 2.13–2.15 powyżej.

 

2.20.2 Sprzedaż Hype eCom realizowana według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”

 

Okres sprzedaży

Sprzedaż Hype eCom realizowana według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” rozpoczyna i kończy się w okresie wskazanym na platformie („okres sprzedaży”). Taka zasada jest realizowana w przypadku np. produktów Hype Ivy Park.

 

Sposób uczestnictwa

Aby wziąć udział przez aplikację, użytkownik musi mieć telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS lub Android, który pozwala na odbieranie wiadomości tekstowych. W urządzeniu muszą być również włączone usługi lokalizacyjne i powiadomienia w aplikacji. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy utworzyć konto adidas lub konto programu adiClub, w zależności od tego, czy program adiClub jest dostępny w kraju użytkownika. Po założeniu konta konsument musi w okresie sprzedaży wprowadzić informacje niezbędne do uczestnictwa.

 

Zasady udziału

Wszystkie zgłoszenia udziału muszą zostać złożone i otrzymane przed zakończeniem okresu sprzedaży. Obowiązują zwykłe zasady taryfikacji i opłaty za transmisję danych, jeśli takie istnieją, pobierane przez dostawcę usług internetowych lub operatora telefonii komórkowej. Wszystkie zgłoszenia do uczestnictwa w akcji podlegają weryfikacji w dowolnym momencie. Dowód przesłania zgłoszenia nie stanowi dowodu faktycznego zgłoszenia uczestnictwa.

Wybór kupujących

Po zakończeniu okresu sprzedaży uczestnicy zostaną wybrani według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”, aby mogli zakupić produkt Hype („kupujący”).

 

Zakup produktu

Aby zwiększyć szansę na zakup produktów Hype na liście, konsument powinien jak najszybciej po ich udostępnieniu do sprzedaży przejść do kasy. adidas nie gwarantuje uczestnikom możliwości zakupu któregoś ze znajdujących się na ich liście zakupów produktów Hype przed wprowadzeniem ani po wprowadzeniu go do sprzedaży. O dokładnym terminie udostępnienia produktów do sprzedaży adidas poinformuje za pośrednictwem czasomierza na platformie lub pocztą elektroniczną (na adres podany podczas zgłaszania się do promocji).

 

Zwroty

Kupującym przysługuje prawo do zwrotu promowanych produktów Hype, z zastrzeżeniem punktów 2.13–2.15 powyżej.

 

2.20.3 Sprzedaż Hype eCom „Queue Light”

 

Okres sprzedaży

Sprzedaż Hype eCom „Queue Light” rozpoczyna się i kończy w terminie podanym na platformie („okres sprzedaży”), najpóźniej w momencie sprzedaży wszystkich produktów Hype.

 

Sposób uczestnictwa

Aby wziąć udział przez aplikację, użytkownik musi mieć telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS lub Android, który pozwala na odbieranie wiadomości tekstowych. W urządzeniu muszą być również włączone usługi lokalizacyjne i powiadomienia w aplikacji. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy utworzyć konto adidas lub konto programu adiClub, w zależności od tego, czy program adiClub jest dostępny w kraju użytkownika. Po założeniu konta konsument musi w okresie sprzedaży wprowadzić informacje niezbędne do uczestnictwa.

 

Zasady udziału

Wszystkie zgłoszenia udziału muszą zostać złożone i otrzymane przed zakończeniem okresu sprzedaży. Obowiązują zwykłe zasady taryfikacji i opłaty za transmisję danych, jeśli takie istnieją, pobierane przez dostawcę usług internetowych lub operatora telefonii komórkowej. Wszystkie zgłoszenia do uczestnictwa w akcji podlegają weryfikacji w dowolnym momencie. Dowód przesłania zgłoszenia nie stanowi dowodu faktycznego zgłoszenia uczestnictwa.

Wybór kupujących

W okresie sprzedaży uczestnicy zostaną wybrani według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” dla każdego dostępnego rozmiaru butów, aby mogli zakupić produkt Hype („kupujący”).

 

Zakup produktu

Rejestrując się w wydarzeniu Hype, uczestnik zgadza się na zakup w razie ewentualnej wygranej. adidas nie gwarantuje uczestnikom możliwości zakupy któregoś z produktów Hype przed wprowadzeniem ani po wprowadzeniu go do sprzedaży.

 

Zwroty

Kupującym przysługuje prawo do zwrotu promowanych produktów Hype, z zastrzeżeniem punktów 2.13–2.15 powyżej.

2.20.4 Sprzedaż Hype eCom „Queue Pro”

 

Okres sprzedaży

Sprzedaż Hype eCom „Queue Pro” rozpoczyna i kończy się w okresie wskazanym na platformie („okres sprzedaży”).

 

Sposób uczestnictwa

Aby wziąć udział przez aplikację, użytkownik musi mieć telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS lub Android, który pozwala na odbieranie wiadomości tekstowych. W urządzeniu muszą być również włączone usługi lokalizacyjne i powiadomienia w aplikacji. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy utworzyć konto adidas lub konto programu adiClub, w zależności od tego, czy program adiClub jest dostępny w kraju użytkownika. Po założeniu konta konsument musi w okresie sprzedaży wprowadzić informacje niezbędne do uczestnictwa.

 

Zasady udziału

Wszystkie zgłoszenia udziału muszą zostać złożone i otrzymane przed zakończeniem okresu sprzedaży. Obowiązują zwykłe zasady taryfikacji i opłaty za transmisję danych, jeśli takie istnieją, pobierane przez dostawcę usług internetowych lub operatora telefonii komórkowej. Wszystkie zgłoszenia do uczestnictwa w akcji podlegają weryfikacji w dowolnym momencie. Dowód przesłania zgłoszenia nie stanowi dowodu faktycznego zgłoszenia uczestnictwa.

 

Wybór kupujących

W okresie sprzedaży uczestnicy zostaną wybrani losowo do zakupu produktu Hype („kupujący”), przy czym mogą zostać uwzględnione pewne kryteria dotyczące uczestników np. zaangażowanie w korzystanie z aplikacji, uczestnictwo w innych wydarzeniach Hype lub w przypadku dostępności adiClub w ich kraju – pewne korzyści mogą zostać przyznane członkom adiClub wyższego poziomu. Członkostwo w programie adiClub nawet na wyższych poziomach nie gwarantuje wyboru użytkownika do grona kupujących.

 

Zakup produktu

Rejestrując się w wydarzeniu Hype, uczestnik zgadza się na zakup w razie ewentualnej wygranej. adidas nie gwarantuje uczestnikom możliwości zakupy któregoś z produktów Hype przed wprowadzeniem ani po wprowadzeniu go do sprzedaży.

 

Zwroty

Kupującym przysługuje prawo do zwrotu promowanych produktów Hype, z zastrzeżeniem punktów 2.13–2.15 powyżej.

 

2.20.5 Wprowadzenie do sprzedaży detalicznej artykułów na wyłączność Hype

 

Sposób uczestnictwa

Konsumenci uczestniczący w wydarzeniach muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnie wytycznych bezpieczeństwa, w tym wytycznych dotyczących COVID-19.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wprowadzenia do sprzedaży detalicznej artykułów na wyłączność Hype, uczestnik musi zarejestrować się do udziału w wydarzeniu inaugurującym w aplikacji, co zapewni mu możliwość zarezerwowania produktu Hype określonego stylu. Taka rejestracja nie daje gwarancji uzyskania rezerwacji. Podczas rejestrowania się w wydarzeniu inaugurującym użytkownik wybierze preferowany rozmiar i sklep. Aby otrzymywać powiadomienia o udostępnieniu produktów na wyłączność w danym obszarze, użytkownik musi w aplikacji włączyć powiadomienia „push”. W urządzeniu muszą być włączone usługi lokalizacji.

 

Wybór kupujących

Rezerwacje są przyznawane losowo i nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. Aby zarezerwować produkt Hype, użytkownik musi znajdować się we wcześniej określonej strefie z lokalizacjami sklepów biorących udział w promocji zgodnie z zasadami określonymi w aplikacji. Jeśli uczestnik zostanie wybrany do dokonania rezerwacji, otrzyma on lokalizację odbioru i kilka okienek czasowych. Jeśli nie wybierze jednego z nich, takie okienko zostanie mu przydzielone. W wyznaczonej porze uczestnik powinien przynieść swoje urządzenie z zainstalowaną aplikacją i z ważnym kuponem (kodem QR) potwierdzającym rezerwację lokalizacji odbioru.

 

Zakup produktu

Aby zrealizować zakup produktu Hype, uczestnik musi wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, akceptowaną w punkcie metodę płatności i kupon potwierdzający do okazania pracownikowi sklepu. Jeśli uczestnik nie odbierze lub nie może odebrać produktu Hype we wskazanym terminie i miejscu, taki produkt nie zostanie dla niego przechowany. Otrzymanie rezerwacji nie gwarantuje możliwości nabycia produktu Hype. Jedna osoba niezależnie od liczby rezerwacji może odebrać jeden (jedną parę) produkt Hype. W przypadku określonych wydarzeń inauguracyjnych i rezerwacji produktu Hype określonego stylu mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Wszystkie takie dodatkowe warunki zostaną udostępnione uczestnikowi chcącemu dołączyć do jednego z takich wydarzeń lub dokonać rezerwacji.

 

Zwroty

Uczestnik chcący zakupić zarezerwowany produkt Hype płaci za niego w sklepie i zawiera umowę zakupu z lokalnym, wybranym przez siebie sprzedawcą detalicznym adidas. Oznacza to, że może zwrócić produkt Hype wyłącznie w tym samym sklepie na podstawie obowiązującej w nim polityki zwrotu. W takim przypadku nie mają zastosowania powyższe sekcje 2.13, 2.14 i 2.15.

 

2.20.6 Sprzedaż Hype eCom „Unbox”

 

Okres sprzedaży

Sprzedaż Hype App Unbox rozpoczyna się i kończy się w terminie określonym na platformie i kończy się z chwilą wyprzedania produktów lub w terminie podanym w aplikacji, zależnie od tego, która data przypadnie szybciej („okres sprzedaży”).

Sposób uczestnictwa

Konsumenci uczestniczący w wydarzeniach muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnie wytycznych bezpieczeństwa, w tym wytycznych dotyczących COVID-19.

Aby wziąć udział przez aplikację, użytkownik musi mieć telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS lub Android, który pozwala na odbieranie wiadomości tekstowych. W telefonie komórkowym muszą być również włączone usługi lokalizacyjne i powiadomienia w aplikacji, które muszą znajdować się w Drop Area. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy utworzyć konto adidas lub konto programu adiClub, w zależności od tego, czy program adiClub jest dostępny w kraju użytkownika. Po założeniu konta konsument musi w okresie sprzedaży wprowadzić informacje niezbędne do uczestnictwa.

Zasady udziału

Wydarzenie Hype zasięgiem ogranicza się do określonych obszarów geograficznych w co najmniej jednym mieście, jak opisano dalej w aplikacji (każda lokalizacja, „Drop Area”). Uczestnicy muszą fizycznie znajdować się w Drop Area, aby móc uczestniczyć w wydarzeniu Hype. W okresie sprzedaży muszą przestrzegać instrukcji uczestnictwa podanych w aplikacji. Obowiązują zwykłe zasady taryfikacji i opłaty za transmisję danych, jeśli takie istnieją, pobierane przez dostawcę usług internetowych lub operatora telefonii komórkowej. Uczestnictwo w niniejszym wydarzeniu Hype nie gwarantuje możliwości nabycia produktu Hype.

Konsument po rozpoczęciu uczestnictwa w wydarzeniu Hype w okresie sprzedaży zobaczy na mapie w Drop Area wirtualne pudełka z butami. Tylko w jednym z nich znajdzie się wirtualna wersja produktu. Aby otworzyć wirtualne pudełko z butami, uczestnik musi znajdować się w pewnej odległości od niego, jak opisano w aplikacji.

Wybór kupujących

W okresie sprzedaży uczestnicy zostaną wybrani według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” w związku z Drop Area, aby mogli zakupić produkt Hype („kupujący”). Kiedy uczestnik znajdzie i otworzy pudełko z wirtualnym produktem, na jego nabycie ma ograniczoną liczbę minut.

Zakup produktu

Wszystkie zakupy muszą być zrealizowane przed zakończeniem okresu sprzedaży. adidas nie gwarantuje uczestnikom możliwości zakupy któregoś z produktów Hype przed wprowadzeniem ani po wprowadzeniu go do sprzedaży.

Zwroty

Kupującym przysługuje prawo do zwrotu promowanych produktów Hype z zastrzeżeniem punktów 2.13–2.15 Warunków adidas.

 

3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 

3.1 Wstęp

Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie w przypadku uzyskiwania dostępu i wykorzystywania Platformy, włączając oprogramowanie stanowiące część Platformy („Oprogramowanie”).

Uzyskując dostęp do Platformy oraz zawartych na niej informacji, materiałów, produktów i usług oraz korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania, bez względu na to, czy posiadasz konto na Platformie powiązane z Twoim nazwiskiem lub danymi kontaktowymi („Konto”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania przed przystąpieniem do korzystania z Platformy. Korzystając z Platformy lub uzyskując do niej dostęp po zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami korzystania, akceptujesz, że firma adidas oferuje bezpłatny dostęp do Platformy i w zamian zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania.

Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania, zaprzestań korzystania z Platformy.

W zakresie, w jakim udostępniasz dane osobowe w zamian za dostęp do Platformy i korzystanie z Platformy, zastosowanie mają również Warunki zakupu treści cyfrowych i usług cyfrowych (Rozdział 4).

3.2 Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania

Możemy dokonywać zmian w niniejszych Warunkach korzystania, jeśli mamy ku temu uzasadnione powody (np. z przyczyn prawnych, regulacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem). Poinformujemy Cię o zmianach z możliwie najwcześniejszym wyprzedzeniem (możemy tego dokonać w momencie, gdy zalogujesz się na Platformie lub wysyłając Ci powiadomienie na adres podany przez Ciebie w danych kontaktowych lub w jakikolwiek inny sposób, który uznamy za stosowny). Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania nie wpływają na prawa nabyte przez Ciebie przed wejściem w życie zmian.

W niektórych przypadkach dalsze korzystanie z Platformy będzie wymagało pobrania jej najnowszej wersji lub akceptacji zmian w niniejszych Warunkach korzystania. Dalsze korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją nowych lub zmienionych warunków lub aktualizacji.

3.3 Prawa autorskie i własnościowe

Prawa autorskie do wszystkich zawartych lub wyświetlanych na Platformie treści, w tym, między innymi, tekstu, grafik, zdjęć, obrazów, obrazów ruchomych, plików dźwiękowych i ilustracji chronionych prawem własności intelektualnej, innych niż Treści użytkownika (łącznie: „Treści”), należą do firmy adidas, jej licencjodawców, sprzedawców, agentów lub twórców Treści.

Zabrania się wykorzystywania Platformy lub wszelkich Treści w celach niezgodnych z przeznaczeniem. O ile nie wskazano inaczej w dokumentach dostępnych na Platformie, masz prawo do przeglądania, odtwarzania, drukowania i pobierania dokumentów, plików dźwiękowych i filmów znajdujących się na Platformie wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.

Zabronione jest modyfikowanie wszelkich materiałów, a także kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, odtwarzanie, publikowanie, licencjonowanie, wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, przekazywanie bądź sprzedawanie jakichkolwiek informacji lub treści dostępnych na Platformie.

Wykorzystywanie wszelkich materiałów chronionych prawami autorskimi wymaga uzyskania uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa autorskiego. Dla potrzeb niniejszych Warunków korzystania wykorzystywanie wszelkich takich materiałów w jakiejkolwiek innej aplikacji mobilnej, witrynie internetowej lub usłudze internetowej jest zakazane.

Masz obowiązek przestrzegać wszystkich praw, które dotyczą Ciebie i korzystania przez Ciebie z Platformy. Platforma, zamieszczone na niej Treści i wszystkie powiązane prawa należą wyłącznie do firmy adidas lub jej licencjodawców, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Nie możesz usuwać żadnych znaków praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności z Treści dostępnych na Platformie.

3.4 Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe adidas wykorzystywane w ramach Platformy lub w związku z Platformą (razem: „Znaki towarowe") stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Grupy adidas, jej podmiotów powiązanych, partnerów, sprzedawców lub licencjodawców. Nie możesz używać, kopiować, odtwarzać, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani modyfikować żadnego ze Znaków towarowych adidas w jakikolwiek sposób, w tym w celach reklamowych lub związanych z dystrybucją materiałów na Platformie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy adidas. Używanie Znaków towarowych adidas w jakiejkolwiek innej aplikacji mobilnej, witrynie lub usłudze internetowej jest zabronione. Adidas zabrania wykorzystywania Znaków towarowych jako hiperłączy z jakąkolwiek inną aplikacją mobilną, witryną lub usługą internetową bez uprzedniej zgody.

3.5 Oprogramowanie

Firma adidas dostarcza Ci oprogramowanie na następujących warunkach. Firma adidas udziela Ci niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celu korzystania z Platformy. Poza określonymi w niniejszych Warunkach korzystania przypadkami nie możesz w całości ani częściowo: (a) kopiować Oprogramowania, (b) przekazywać kopii Oprogramowania, w całości ani częściowo, jakiejkolwiek stronie trzeciej; (c) modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, zmieniać, dekompilować, dezasemblować Oprogramowania lub wykorzystywać go do stworzenia rozwiązań pochodnych, chyba że jest to zgodne z przepisami prawa; (d) wykorzystywać, wydzierżawiać́, wypożyczać́, udzielać́ sublicencji, oddawać́ w leasing, rozpowszechniać́ albo próbować́ przekazać́ innych praw do Oprogramowania stronom trzecim; ani (e) używać́ Oprogramowania do świadczenia usług i zezwalać́ na dostępdo Oprogramowania jakimkolwiek stronom trzecim. Części Oprogramowania mogą być dostarczane przez strony trzecie lub znajdować się w ich posiadaniu.

Nie wolno używać żadnych programów, robotów, robotów indeksujących, pająków, technik page scrapingu ani jakichkolwiek innych zautomatyzowanych środków bądź urządzeń w celu (a) uzyskania dostępu, kopiowania, monitorowania lub wpływania na jakąkolwiek część Platformy bądź jej treści albo obchodzenia struktury lub prezentacji Platformy lub jej treści, lub (b) ingerencji w działanie Platformy lub w jakąkolwiek transakcję dokonywaną za pośrednictwem Platformy, ingerencji w sposób korzystania z Platformy przez użytkowników lub ułatwiania dowolnej osobie trzeciej dokonania zakupu któregokolwiek z produktów za pośrednictwem Platformy.

Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Platformy ani jakiegokolwiek systemu połączonego z Platformą poprzez włamanie, kopiowanie haseł czy też za pomocą innych niezgodnych z prawem bądź nieuprawnionych metod.

Niektóre materiały stron trzecich dostarczane przez firmę adidas w ramach Oprogramowania są regulowane przez umowy licencyjne na otwarte oprogramowanie dotyczące takich materiałów stron trzecich. Firma adidas nie rości sobie prawa własności takiego otwartego oprogramowania i oprogramowanie to jest dostarczane wyłącznie na podstawie umów licencyjnych dotyczących takiego oprogramowania. Zatem wymienione powyżej ograniczenia dotyczące zakresu wykorzystywania, własności, wprowadzania modyfikacji i inne postanowienia dotyczące Oprogramowania mogą nie dotyczyć otwartego oprogramowania.

3.6 Dokładność informacji

Dokładamy wszelkich starań, by informacje znajdujące się na Platformie były kompletne, dokładne i aktualne. Pomimo naszych wysiłków może się zdarzyć, że podane informacje nie będą spełniać tych wymagań. Należy pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania lub aktualizacji jakichkolwiek informacji. Nie należy polegać na tych informacjach.

3.7 Małoletni

Musisz mieć ukończone 16 lat, by móc uzyskać dostęp do Platformy lub z niej korzystać.

3.8 Przekazane przez Ciebie informacje

W momencie przekazania informacji o sobie firmie adidas lub innym użytkownikom Platformy, między innymi w momencie tworzenia Konta, potwierdzasz, że: (a) podajesz dokładne i aktualne informacje oraz nie podajesz informacji, które mają na celu podszycie się pod inną osobą; oraz (b) będziesz utrzymywał i niezwłocznie uaktualniał te informacje w celu zapewnienia ich dokładności i aktualności. Jeśli podajesz informacje o sobie, które są nieprawdziwe lub niedokładne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że podawane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe lub niedokładne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia każdego stworzonego przez Ciebie konta, odmowy świadczenia Ci usług na Platformie lub odmowy dostępu do Platformy lub jakiejkolwiek jej części teraz i w przyszłości.

3.9 Treści użytkownika

Zgadzasz się, że wszelkie informacje, dane lub inne materiały, które zostały przesłane, opublikowane, przekazane, wyświetlone lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem Platformy przez Ciebie i innych użytkowników, między innymi informacje podane w czasie tworzenia Konta oraz informacje, które udostępniasz innym użytkownikom Platformy („Treści użytkownika”) pozostają Twoją wyłączną odpowiedzialnością lub osoby, od której treści te pochodzą. Oznacza to, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie Treści użytkownika, które przesyłasz, publikujesz, przekazujesz, wyświetlasz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Platformy.

Treści użytkownika nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie gwarantujemy ich dokładności, integralności ani jakości. Ponadto Treści użytkownika mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Jesteś świadomy, że korzystając z Platformy, możesz mieć styczność z Treścią użytkownika, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub budząca zastrzeżenia.

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika i nie będziemy pociągani do odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody spowodowane przez te treści, ich wykorzystywanie przez Ciebie lub poleganie na nich.

Przesyłając, publikując, przekazując, wyświetlając lub w inny sposób udostępniając Treści użytkownika za pośrednictwem Platformy, zgadzasz się, że:

                posiadasz wszelkie prawa do tych Treści użytkownika;

                w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych, które możesz mieć do takich Treści, między innymi prawa do bycia uznanym za autora treści;

                masz prawo do udzielenia nam zgody na wykorzystywanie takich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;

                wszelkie publikowane przez Ciebie Treści użytkownika są dokładne, nie naruszają niniejszych Warunków korzystania, nie będą skutkować naruszeniem lub złamaniem postanowień żadnej umowy, którą jesteś obecnie związany lub będziesz związany w przyszłości; nie naruszają żadnego z obowiązujących przepisów prawa; ani nie spowodują szkody żadnej osobie ani podmiotowi; oraz

                masz skończone 16 lat.

3.10 Udzielanie licencji firmie adidas na Treści użytkownika

Przesyłając, publikując, wyświetlając lub w jakikolwiek inny sposób udostępniając Treści użytkownika, udzielasz nam nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem i obowiązującej na całym świecie licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części w jakiejkolwiek formie, za pomocą jakichkolwiek środków lub technologii (istniejących obecnie lub które powstaną w przyszłości) w ramach Platformy lub w związku z nią.

Możemy modyfikować lub adaptować Treści użytkownika, także w celu rozpowszechniania, wyświetlania lub przekazywania za pośrednictwem sieci i dostosowywać je do wymagań sieci, usług lub innych środków. Twoje nazwisko lub inny podany przez Ciebie identyfikator może zostać załączony w momencie publikacji dostarczonych przez Ciebie treści. Oświadczasz, że publikacja i wykorzystanie przez nas dostarczonych przez Ciebie treści nie narusza praw żadnej strony trzeciej.

3.11 Prawo firmy adidas do wykorzystywania Treści użytkownika

Wszelkie przesłane, opublikowane, wyświetlone lub w jakikolwiek inny sposób udostępnione za pośrednictwem Platformy treści mogą być wykorzystywane przez adidas zgodnie z naszą Informacją o polityce prywatności. Adidas zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, usunięcia lub odmowy publikacji na Platformie jakichkolwiek Treści użytkownika. Adidas nie może zagwarantować, że będziesz mógł zmienić lub usunąć treści udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem Platformy. Nie jesteśmy zobowiązani, by zachować poufność treści udostępnionych przez Ciebie za pośrednictwem Platformy.

3.12 Niewłaściwe korzystanie z Platformy

Zgadzasz się na przestrzeganie wszelkich przepisów, zasad i regulacji mających zastosowanie do Platformy. Ponadto zobowiązujesz się, żeniebędziesz:

  przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika, które są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

  przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika, które naruszają wszelkie prawa, ustawy, przepisy lub rozporządzenia (między innymi te związane z kontrolą eksportu, ochroną konsumentów, nieuczciwą konkurencją, nieuczciwą reklamą lub polityką antydyskryminacyjną);

  przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika, które są lub mogą być zasadnie uznane za szkodliwe, obelżywe, napastliwe, zabronione, oszczercze, wulgarne, nieprzyzwoite, zniesławiające, naruszające prywatność, szerzące nienawiść, w tym na tle rasowym lub etnicznym, zawierają groźby lub są w inny sposób niewłaściwe, lub w jakikolwiek sposób szkodzą małoletnim;

  fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia Treści użytkownika przesłanej za pośrednictwem Platformy;

  przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika, których, w myśl przepisów lub na podstawie relacji kontraktowych lub powierniczych (np. informacji wewnętrznych albo zastrzeżonych i poufnych informacji uzyskanych lub ujawnionych w ramach relacji pracowniczych lub na podstawie umów o zachowaniu poufności), nie masz prawa udostępniać;

  przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo do wizerunku lub inne prawa własności dowolnego podmiotu;

  przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy niepożądanych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „niechcianej poczty”, „listów łańcuszkowych”, „piramid finansowych” ani innych treści mających na celu pozyskanie klientów;

  przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać wszelkich Treści dostarczonych przez innego użytkownika Platformy (lub obrazu bądź zdjęcia przedstawiającego taką treść) w jakiejkolwiek innej witrynie, aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym bez uprzedniej zgody tego użytkownika;

  przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, plików lub programów opracowanych w celu zakłócania działania, zniszczenia lub ograniczenia funkcji dowolnego oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;

  podejmować jakichkolwiek działań, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Platformy, obniżają jej bezpieczeństwo lub w jakikolwiek inny sposób szkodzą Platformie lub innym materiałom bądź informacjom udostępnionym za jej pośrednictwem;

  podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do części lub funkcji Platformy, innych systemów lub sieci połączonych z Platformą, innych naszych serwerów lub serwerów naszych usługodawców lub usług oferowanych na Platformie lub za jej pośrednictwem, między innymi poprzez włamywanie, pozyskiwanie haseł lub za pomocą wszelkich innych metod;

  badać, skanować lub sprawdzać słabości Platformy lub sieci połączonej z Platformą lub omijać środki uwierzytelniania na Platformie lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Platformą;

  zgodnie z sekcją 3.5 używać jakichkolwiek zautomatyzowanych środków do zbierania informacji lub Treści zamieszczonych na Platformie, lub w inny sposób uzyskiwać dostępu do Platformy, między inny za pomocą narzędzi takich jak roboty, robaki komputerowe czy techniki scrapingu, bez naszej uprzedniej zgody;

  zbierać lub w jakikolwiek inny sposób gromadzić i przechowywać informacji dotyczących innych użytkowników Platformy, także ich adresów e-mail;

  instalować jakiegokolwiek oprogramowania, pliku lub kodu, na które użytkownik komputera lub urządzenia nie wyraził zgody lub które przejmuje kontrolę nad całym lub częściowym przetwarzaniem wykonywanym przez komputer lub urządzenie bez zgody użytkownika komputera lub urządzenia; ani

  zakłócać działania Platformy lub sieci serwerowych połączonych z Platformą, ani naruszać wymagań, procedur, polityk lub przepisów związanych z sieciami połączonymi z Platformą.

3.13 Łącza do stron lub usług internetowych, które są własnością lub znajdują się pod kontrolą stron trzecich i ich podmiotów powiązanych

Dla Twojej wygody Platforma może czasami zawierać łącza lub przekierowywać Cię do stron lub usług internetowych, które są własnością lub znajdują się pod kontrolą stron trzecich. Ponadto na Twoją prośbę Platforma może połączyć się z serwisami społecznościowymi, które nie są naszą własnością i nie są przez nas kontrolowane.

 Te strony i usługi internetowe nie znajdują się pod naszą kontrolą. Nie jesteśmy więc odpowiedzialni za dokładność zamieszczonych informacji; gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji; zgodność z prawami autorskimi; legalność; przyzwoitość; lub jakikolwiek inny aspekt tych stron i usług, także dotyczący ich funkcjonowania lub zamieszczonych na nich lub za ich pośrednictwem treści. Obecność takiego łącza na Platformie nie jest jednoznaczna z naszą aprobatą takiej strony lub usługi internetowej, treści wyświetlanej na niej lub za jej pośrednictwem, ani nie oznacza naszego powiązania z podmiotami ją prowadzącymi. Zgadzasz się nie obarczać nas odpowiedzialnością za wszelkie szkody, które mogą być wynikiem uzyskania przez Ciebie dostępu do lub korzystania z którejkolwiek ze stron lub usług internetowych, do których prowadzą łącza zamieszczone na Platformie.

3.14 Rejestracja i hasła

Dostęp do pewnych podstron Platformy może wymagać wcześniejszej rejestracji lub uzyskania loginu i hasła. Jesteś odpowiedzialny za zadbanie o poufność Twojego loginu i hasła oraz wykorzystywanie Twojego loginu, hasła lub konta, zarówno upoważnione, jak i nieupoważnione. Bezzwłocznie zawiadomisz nas o jakimkolwiek nieupoważnionym wykorzystaniu Twojego loginu, hasła lub konta albo o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa związanym z uzyskaniem dostępu do Platformy za pośrednictwem Twojego konta. Możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za wszelką poniesioną przez nas lub przez jakąkolwiek inną osobę stratę lub szkodę wynikającą z nieupoważnionego wykorzystania Twojego loginu, hasła lub konta spowodowanego Twoim zaniedbaniem bezpieczeństwa i poufności Twoich danych.

3.15 Funkcjonowanie Platformy i rozwiązanie niniejszej umowy

Zastrzegamy sobie prawo do wykonania w dowolnym momencie następujących działań, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego: (i) zmodyfikowania, zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Platformy, Twojego dostępu do niej lub jakiejkolwiek jej części, lub umowy pomiędzy nami a Tobą zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, za nieprzestrzeganie tych Warunków korzystania; (ii) wprowadzenia modyfikacji lub zmian w obrębie Platformy lub jakiejkolwiek jej części; (iii) zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Platformy lub jakiejkolwiek jej części w ramach rutynowych lub nierutynowych czynności konserwacyjnych, poprawiania błędów lub dokonywania innych zmian w obrębie Platformy, wymaganych w przypadku zmian w środowisku technicznym lub funkcjonalnościach platformy, zmiany liczby użytkowników lub poprawy działania usług.

W momencie rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania:

·      wszelkie prawa przyznane Ci na mocy niniejszych Warunków korzystania wygasną;

·       musisz bezzwłocznie zaprzestać wykonywania wszelkich działań, do których zostałeś upoważniony na mocy niniejszych Warunków korzystania, między innymi korzystania z Platformy;

·       musisz bezzwłocznie usunąć lub odinstalować Platformę z Twojego urządzenia/urządzeń oraz natychmiast zniszczyć wszelkie kopie Platformy lub jej części znajdujące się w Twoim posiadaniu, pod Twoją opieką lub kontrolą i na naszą prośbę zaświadczyć nam lub osobie przez nas upoważnionej o dokonaniu tego.

W dowolnym momencie i z jakiejkolwiek przyczyny możesz rozwiązać niniejszą umowę poprzez odinstalowanie Aplikacji. Istnieje kilka metod dezinstalacji, w zależności od urządzenia. W celu odinstalowania Aplikacji użyj menadżera aplikacji znajdującego się na Twoim urządzeniu lub przeczytaj instrukcję użytkowania dotyczącą Twojego urządzenia.

Sekcje zatytułowane „Udzielanie licencji firmie adidas na Treści użytkownika” i „Odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody” będą dalej obowiązywać po wygaśnięciu umowy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

3.16 Dostęp do Platformy

Firma adidas ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie gwarantują, że funkcje Platformy będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie, ani że usterki zostaną naprawione.

Możemy zawiesić, zakończyć lub zmienić Platformę lub jakąkolwiek jej część bez wcześniejszego powiadomienia.

3.17 Odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody

Poniższa sekcja obowiązuje bez uszczerbku dla przysługujących Ci praw ustawowych ani naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione lub wyłączone na mocy umowy.

Ponosimy odpowiedzialność za straty i szkody poniesione przez Ciebie z naszej winy, które można było przewidzieć. Jeśli nie spełnimy niniejszych warunków, będziemy odpowiedzialni za poniesioną przez Ciebie stratę lub szkodę będącą dającym się przewidzieć wynikiem złamania niniejszych warunków lub niedostatecznej staranności i umiejętności z naszej strony. Nie jesteśmy natomiast odpowiedzialni za jakąkolwiek stratę lub szkodę, której nie można było przewidzieć. Strata lub szkoda, którą można było przewidzieć to taka, w przypadku której albo pewne było, że się wydarzy, albo w momencie akceptowania przez Ciebie niniejszych warunków zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że może się wydarzyć.

W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, gdzie byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także odpowiedzialność za oszustwo lub wprowadzenie w błąd. 

Jeśli pochodzące od nas wadliwe treści cyfrowe spowodowały uszkodzenie Twojego urządzenia lub należących do Ciebie treści cyfrowych, naprawimy wyrządzoną szkodę lub wypłacimy Ci odszkodowanie. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za szkodę, której można było uniknąć, stosując się do naszego zalecenia dotyczącego instalacji bezpłatnej aktualizacji, lub szkodę, która wynikała z niezastosowania się przez Ciebie do instrukcji instalacji lub minimalnych wymagań systemowych.

Platforma jest przeznaczona do użytku domowego i prywatnego. Jeśli wykorzystujesz ją w celach komercyjnych, biznesowych lub w celu sprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne utraty zysku, utratę możliwości prowadzenia działalności, straty wynikające z tymczasowego zaprzestania prowadzenia działalności lub utratę możliwości biznesowych.

3.18 Nawet jeśli nie wyegzekwujemy warunków niniejszej umowy od razu, możemy dokonać tego późnej

Nawet jeśli nie wyegzekwujemy warunków niniejszej umowy od razu, możemy dokonać tego później. Jeżeli nie zażądamy od Ciebie spełnienia niniejszych warunków od razu lub jeżeli z opóźnieniem podejmiemy kroki przeciwko Tobie w związku z naruszeniem przez Ciebie warunków niniejszej umowy, nie będzie to oznaczać, że te warunki przestały Cię obowiązywać ani że nie możemy podjąć kroków przeciwko Tobie w późniejszym terminie.

 

4. WARUNKI ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH

 

4.1 Kiedy obowiązują niniejsze Warunki zakupu?

Niniejsze Warunki zakupu mają zastosowanie w przypadku, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe w zamian za uzyskanie dostępu do naszej Platformy i korzystanie z niej. Niniejszy Rozdział 4 nie ma zastosowania w przypadku, gdy dane osobowe gromadzimy wyłącznie w celu dostarczenia Ci treści cyfrowych bądź świadczenia usługi cyfrowej lub wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych, lub też gdy gromadzimy metadane wyłącznie na mocy obowiązującego prawa.Wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki zakupu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy, w tym między innymi poprzezutworzenie konta adidas. Odstępstwo od niniejszych Warunków zakupu jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez nas zgody na piśmie.

Jeśli nie zgadzasz się z zasadami niniejszego Regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z Platformy.

 

4.2 Zgodność; aktualizacje

 

Adidas stawia jakość na pierwszym miejscu. Ciąży na nas także prawny obowiązek zapewnienia, że nasza Platforma jest zgodna z umową.

W ramach tego obowiązku prawnego, od czasu do czasu oferujemy możliwość instalacji aktualizacji bezpieczeństwa i technicznych, a także prosimy o ich zainstalowanie. Twoim obowiązkiem jako użytkownika jest bezzwłoczne zainstalowanie takich aktualizacji oraz zaktualizowanie systemu operacyjnego Twojego urządzenia, jeśli wymaga tego aktualizacja Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodności i błędy Platformy wynikające z niezainstalowania odpowiedniej aktualizacji, która została dostarczona.

Jeżeli nasza Platforma nie będzie spełniała warunków umowy sprzedaży, masz prawo żądania usunięcia wady. Twoje prawo do reklamacji niezgodności wygasa po upływie dwóch (2) lat od daty dostawy Platformy. Oczekujemy współpracy z Tobą w celu oceny, czyprzyczyna braku zgodności leży w wykorzystywanym przez Ciebie środowisku cyfrowym. W przypadku braku współpracy, obowiązek udowodnienia niezgodności będzie spoczywał na Tobie.

 

4.3 Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od daty jej zawarcia („Okres odstąpienia od umowy”) bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby nie przekroczyć Okresu odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować o skorzystaniu z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego okresu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, poinformuj nas (adidas Poland Sp. z o.o., c/o adidas Dział Obsługi Klienta, Dział odstąpienia, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Holandia), składając jasne oświadczenie (np. wysyłając pismo pocztą), z decyzją odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy załączonego jako Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Odstąpić od umowy sprzedaży możesz również drogą elektroniczną, wypełniając wyraźne oświadczenie o rezygnacji, które znajduje się na naszej Platformie pod adresemhttps://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=PL&brand=adidas&language=pllub usuwając swoje konto poprzez przejście do zakładki „Zarządzaj Danymi” w stopce naszej Strony internetowej i wybranie opcji „Chcę usunąć swoje dane i konto” w Okresie odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania z jednej z tych dwóch opcji otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru oświadczenia o rezygnacji z zamówienia.

4.4 Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy stracisz dostęp do Platformy; konieczne będzie zaprzestanie korzystania z niej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.

W przypadku odstąpienia od umowy zaprzestaniemy wykorzystywania wszelkich Treści tworzonych przez użytkownika, które nie kwalifikują się jako dane osobowe, a które zostały dostarczone lub utworzone przez Ciebie podczas korzystania z Platformy, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie Treści tworzone przez Użytkownika:

  1. niemają zastosowania poza kontekstem Platformy,
  2. są związane wyłącznie z korzystaniem z Platformy,
  3. zostały przez nas połączone z innymi danymi i nie mogą zostać od nich odłączone lub mogą zostać odłączone jedynie nieproporcjonalnie dużym nakładzie pracy, lub
  4. zostały utworzone przez Ciebie wspólnie z innymi klientami, o ile inni klienci mogą nadal korzystać z Treści tworzonych przez użytkownika.

Na żądanie udostępnimy Ci wszelkie Treści tworzone przez użytkownika niebędące danymi osobowymi, które zostały przez Ciebie przekazane lub utworzone podczas korzystania z Platformy z wyjątkiem wymienionych powyżej sytuacji (i), (ii) oraz (iii).

W razie skorzystania z opcji usunięcia swojego konta (poprzez opcję „Chcę usunąć moje dane i konto”, jak określono w punkcie 4.3 powyżej) w celu odstąpienia od umowy sprzedaży i chęci otrzymania kopii jakichkolwiek Treści tworzonych przez użytkownika, w tym Twoich danych osobowych, pamiętaj o pobraniu ich przed usunięciem konta poprzez przejście do zakładki „Zarządzaj Danymi” w stopce naszej Strony internetowej i wybranie opcji „Chcę otrzymać swoje dane” lub „Chcę otrzymać swoje dane w formacie do odczytu maszynowego”.

Pamiętaj, że jeśli zażądasz kopii swoich danych, które przetwarzamy, Twoje konto może zostać usunięte dopiero po zakończeniu ich eksportowania, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy w stanie spełnić tego żądania.

W odniesieniu do konsekwencji odstąpienia od umowy w stosunku do wszelkich Treści tworzonych przez użytkownika, które kwalifikują się jako dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia zawarte w Informacji o polityce prywatności.

 

 

4.5 Treści dostarczone przez użytkownika; skutki wypowiedzenia

 

Bez uszczerbku dla powyższego w przypadku przesłania, zamieszczenia, publikacji, wyświetlenia, zamieszczenia lub udostępnienia w inny sposób treści za pośrednictwem Platformy, w przypadku rozwiązania umowy zakupu zastosowanie mają następujące postanowienia:

·      prawa przyznane zgodnie z sekcją 3.11 w odniesieniu do Treści dostarczonych przez użytkownika, które nie są danymi osobowymi, wygasają. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy Treści przekazane przez użytkownika:

  1. niemogą być wykorzystane poza kontekstemPlatformy;
  2. są związane wyłącznie z korzystaniem zPlatformy;
  3. zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub ich dezagregacja wymaga nadmiernego wysiłku; lub
  4. zostały stworzone przez Ciebie wspólnie z innymi użytkownikami, z zastrzeżeniem, że inni użytkownicy mogą nadal korzystać zTreści.

·      po wejściu w życie wypowiedzenia udostępnimy Ci na Twoje żądanie bezpłatnie, w rozsądnym terminie i w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy, wszystkie Treści dostarczone przez Użytkownika, które nie są danymi osobowymi. Nie dotyczy to sytuacji wymienionych w powyższym punkcie 4.5.

·      W przypadku Treści dostarczonych przez użytkownika zawierających dane osobowe, pierwszeństwo mają postanowienia Informacji o ochronie prywatności.

 

 

5. INNE

5.1 Jak się z nami kontaktować?

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące Platformy lub Regulaminu adidas bądź chcesz złożyć reklamację, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta w sposób wskazany w sekcjiPomocdostępnej na Platformie.

Można również zwracać się do nas pisemnie, kierując korespondencję na adres:

Dział Obsługi Klienta
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holandia

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub jeśli chcesz zgłosić reklamacje, prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska, numeru zamówienia, danych kontaktowych (np. adresu e-mail, numeru telefonu) oraz opisu zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

Adidas rozpatrzy Twoją reklamację i skontaktuje się z Tobą w najbliższym możliwym terminie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania Twojej reklamacji.

Zwracamy uwagę, że zgłoszenie reklamacji nie jest niezbędne do odstąpienia od zawartej z nami umowy sprzedaży ani do zgłoszenia roszczenia sądowego ani złożenia innych oficjalnych wniosków dotyczących usług lub produktów adidas lub niniejszego Regulaminu.

 

5.2 Pierwszeństwo

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem adidas a zawartością innych części Platformy lub odnośników obowiązują zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie adidas.

5.3 Zmiany Regulaminu adidas

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn w dowolnym momencie.

Korzystanie z Platformy oraz wszelkie umowy sprzedaży zawierane pomiędzy nami a Tobą będą podlegać wersji Regulaminu adidas obowiązującej w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem tej Platformy lub w momencie przeglądania Platformy (jeśli dotyczy).

Prosimy o regularne sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie adidas.

5.4 Ochrona danych

Firma adidas w pełni przestrzega prawa do zachowania prywatności osób korzystających z Platformy. Twoje dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji zobowiązań umownych opisanych w niniejszym regulaminie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, jakie gromadzimy informacje, w jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy, a także na jakich warunkach udostępniamy te informacje osobom trzecim, należy zapoznać się z naszą Informacją o polityce prywatności.

5.5 Rozdzielność postanowień

Wszelkie postanowienia Regulaminu adidas będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieprawomocne, nieważne bądź niewykonalne, wówczas będzie uważane za odrębne od Regulaminu i niemające wpływu na wykonalność innych postanowień niniejszego Regulaminu adidas.

5.6 Podwykonawstwo i cesja

W celu polepszenia poziomu świadczonych na Twoją rzecz usług poprzez akceptację Regulaminu wyrażasz jednocześnie zgodę na prawo firmy adidas do zlecania podwykonania, przenoszenia, cedowania lub zastępowania wszystkich lub któregokolwiek z naszych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu firmy adidas,pod warunkiem że nie ma to wpływu na Twoje prawa gwarantowane w Regulaminie adidas. Nie możesz zlecać podwykonania, cedować ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu firmy adidas bez naszej pisemnej zgody.

5.7 Zdarzenia poza racjonalną kontrolą

Zgodnie z prawem adidas nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wykonania, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z konsumentem, jeśli wynika ono z przyczyn leżących poza racjonalną kontrolą firmy adidas, tj. przyczyn o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, działania zbrojne, zamachy terrorystyczne, zamachy władzy, niezapowiedziane strajki, niepokoje społeczne itp.) .

5.8 Prawo właściwe i jurysdykcja

Regulamin firmy adidas podlega prawu holenderskiemu. Prawo holenderskie ma również zastosowanie w przypadku umów sprzedaży, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). Nie ma to wpływu na obowiązujące prawa wynikające z przepisów obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania.

Spór, jaki może wyniknąć z związku z niniejszym Regulaminem, może zostać zgłoszony do – wedle uznania – właściwego sądu w Amsterdamie w Niderlandach lub właściwego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, którego sądy posiadają – z wyłączeniem innych sądów – odpowiednie kompetencje do rozstrzygania tego typu sporów. Firma adidas zgłosi spór, jaki może wyniknąć z związku z niniejszym Regulaminem, do kompetentnego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE. W przeciwnym razie spór zostanie zgłoszony do kompetentnego sądu w Amsterdamie w Niderlandach.

5.9Informacje dotyczące baterii

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngNiektóre z Produktów firmy adidas są sprzedawane z bateriami.

Picture1Baterie i akumulatory zawierające substancje niebezpieczne są wyraźnie oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady. Nazwy chemiczne odpowiednich substancji niebezpiecznych mogą być wskazane pod symbolem przekreślonego kosza na odpady. Przykładowo, substancjami tymi mogą być: ołów (Pb), kadm (Cd) i rtęć (Hg).

Zużyte baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane z pozostałymi odpadami domowymi. Można je bezpłatnie oddać do punktu zbiórki prowadzonego przez gminę bądź umieszczonego w niektórych sklepach. Zużyte baterie i akumulatory (bez urządzeń) możesz także zwrócić do nas osobiście. Prosimy o nieprzesyłanie baterii za pośrednictwem poczty.

 

Wersja: grudzień 2022 r.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 do niniejszego Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Do

adidas Poland Sp. z o.o.

adres do doręczeń: adidasDział Obsługi Klienta,
Dział zwrotów,
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holandia

 

Uprzejmie informuję/informujemy*, że odstępuję/odstępujemy* od umowy sprzedaży na następujące Produkty:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zamówione dnia*/ otrzymane dnia*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Imię i nazwisko Klienta(-ów) oraz numer zamówienia:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adres Klienta(-ów):

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Data / podpis(y) Klienta(-ów) (wyłącznie, gdy zostaje wybrana pisemna forma powiadomienia)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

(*) niepotrzebne usuń.