Regulamin

Klub adidas Creators Club

Witaj w programie członkowskim adidas Creators Club (dalej zwany: „Klubem”).  Organizatorem klubu Creators Club jest adidas Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032095, numer VAT: PL5220000080 (dalej: „adidas”, „my” lub „nas”). Wszelkie zwroty w liczbie pojedynczej (np. „Ty” lub „Twoje”) oznaczają Ciebie, czyli osobę zapoznającą się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”). Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w Klubie, a poprzez rejestrację w Klubie akceptujesz niniejszy Regulamin.  Dołączając do Klubu, akceptujesz także warunki regulaminu dotyczącego sprzedaży elektronicznej, dostępnego tutaj: https://www.adidas.pl/help-topics-terms_and_conditions.html („Regulamin eCom”).

Uważnie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem.

1.     WARUNKI

Aby dołączyć do Klubu, musisz mieć ukończone 16 lat i mieć status prawny rezydenta Polski.  Jeśli masz ukończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze osobą pełnoletnią, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna na rejestrację w Klubie, a Twój rodzic lub opiekun musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go.  Rejestrując się i uczestnicząc w Klubie, potwierdzasz, że spełniasz te wymogi. 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w Klubie, zbierania punktów, dostępnych nagród i odbioru nagród, znajdziesz tutaj https://www.adidas.pl/creatorsclub.  Możesz także zapoznać się z sekcją FAQ dotyczącą Klubu, dostępną tutaj: [https://www.adidas.pl/pomoc?hcid=CREATORS_CLUB_NEWSLETTER . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią Regulaminu.

2.     REJESTRACJA W KLUBIE

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i akceptujesz Regulamin, możesz dołączyć do Klubu, wypełniając formularz rejestracyjny www.adidas.pl, w aplikacji mobilnej adidas lub w sklepie detalicznym adidas. Rejestracja w Klubie nie wymaga dokonania żadnego zakupu. Możesz być posiadaczem tylko jednego konta. Dołączając do Klubu, zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie w formularzu rejestracyjnym.

3.     ZDOBYWANIE PUNKTÓW

Jako członek Klubu, otrzymasz punkty za każde zakupy (z wyjątkiem zakupu karty podarunkowej lub płatności kartą podarunkową) dokonane na wersji PL naszej oficjalnej strony www.adidas.pl („Strona”), w wersji PL naszych oficjalnych aplikacji mobilnych: Aplikacji adidas lub or Zatwierdzonej aplikacji (łącznie zwane: „Aplikacją”) lub w uczestniczących w akcji sklepach detalicznych adidas w Polsce, , wymienionych w Załączniku A do niniejszego Regulaminu („Sklepy”) (łącznie: „Oficjalne kanały”). Za każde wydane 5 PLN otrzymasz 10 punktów.

Zakupy obejmują zakupy w cenie regularnej i przecenionej. Zakupy dokonane w sklepach innych niż Oficjalne kanały nie kwalifikują do uzyskania punktów (nawet przy zakupie produktów adidas). W przypadku zwrotu zakupionych produktów, uzyskane za ich zakup punkty zostaną odjęte od Twojej sumy punktów.

Punkty można zdobywać także za pewne interakcje z nami. Liczba przyznawanych punktów dodatkowych została określona tutaj www.adidas.pl/creatorsclubrewards. Nagradzane interakcje to między innymi:

 • Nagroda powitalna: Po pomyślnej rejestracji w Klubie automatycznie otrzymasz punkty za dołączenie do Klubu.
 • Nagroda za uzupełnienie profilu: Jeśli uzupełnisz swój profil w Aplikacji lub na Stronie internetowej, otrzymasz punkty dodatkowe. Nagroda za uzupełnienie profilu jest przyznawana tylko raz. Kolejne zmiany wprowadzane w profilu nie będą nagradzane punktami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Recenzje produktów: Możesz zdobywać punkty poprzez publikację recenzji produktów adidas na Stronie internetowej lub w Aplikacji. Niniejszym zgadzasz się na to, by Twoje recenzje produktów były publicznie widoczne. Możesz otrzymać punkty za maksymalnie 10 recenzji w roku kalendarzowym. Możesz samodzielnie decydować o treści Twojej recenzji, o ile zgodna jest ona z regulaminem dotyczącym Oceny i Recenzji, z którym możesz zapoznać się przed opublikowaniem recenzji.

 • Dodatkowe punkty na urodziny: Otrzymasz dodatkowe punkty na urodziny, których liczba zależy od Twojego poziomu. Są one automatycznie naliczane na Twoim koncie. Dodatkowe punkty na urodziny będą przyznawane tylko raz w roku kalendarzowym.

Co jakiś czas możemy zmieniać, wycofywać lub dodawać interakcje, dzięki którym możesz zdobywać punkty, oraz zmieniać liczbę uzyskiwanych punktów bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie wpływają na liczbę punktów zebranych przez Ciebie przed wprowadzeniem zmian.

Aby uzyskać punkty za zakupy lub interakcje, musisz podać identyfikator członka adidas (adres e-mail lub identyfikator członkowski) w Sklepach lub zalogować się na konto adidas za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji. Jeśli nie możesz otrzymać punktów, ponieważ nie jesteś zalogowany lub Twój identyfikator nie został uznany, możesz skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta adidas https://www.adidas.pl/pomoc, przedstawiając dowód potwierdzający, że kwalifikujesz się do uzyskania punktów za zakupy lub interakcje.

Istniejący posiadacze konta adidas mogą rozpocząć zbieranie punktów w dniu przejścia do Klubu, przy czym żadne wcześniejsze transakcje ani interakcje nie będą kwalifikowały się do uzyskania punktów. Nowi członkowie mogą zdobywać punkty od dnia rejestracji w Klubie, a żadne wcześniejsze transakcje lub interakcje nie będą kwalifikowały się do uzyskania punktów, chyba że podczas zakupów w Sklepach podałeś swój adres e-mail (w celach kontaktu w sprawie członkostwa w Klubie), a następnie dokonałeś rejestracji w Klubie, wówczas punkty za ten zakup zostaną przyznane na Twoje konto. Data przystąpienia do Klubu może różnić się w zależności od rodzaju konta.

4.     WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

Punkty tracą ważność po upływie 12 miesięcy. Koniec tego okresu zawsze będzie przypadał na koniec miesiąca. Punkty otrzymane 9 czerwca 2019 r. wygasają 30 czerwca 2020 r., o ile adidas wyraźnie nie zaznaczy inaczej. Punkty nie mogą zostać przekazane innemu członkowi. Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wymieniane na gotówkę.

 5.     POZIOMY

Creators Club ma cztery różne poziomy. Możesz awansować na wyższe poziomy poprzez zbieranie punktów.

Challenger to poziom podstawowy dla członków posiadających 0–999 punktów. Aby znaleźć się na tym poziomie, wystarczy, że zarejestrujesz się w Klubie. Nie musisz dokonywać żadnego zakupu.

Playmaker to drugi poziom dla członków posiadających 1000–2999 punktów. Game-Changer to trzeci poziom dla członków posiadających 3000–8999 punktów. Icon to czwarty poziom dla członków posiadających co najmniej 9000 punktów.

Możesz awansować na wyższe poziomy (Playmaker, Game-Changer i Icon) po zebraniu określonej powyżej liczby punktów w ciągu 12 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym dokonałeś rejestracji lub awansowałeś na obecny poziom („Rok członkostwa”). Wyższe poziomy (np. Playmaker, Game-Changer i Icon) oferują większe korzyści. Jeśli zebrałeś wystarczającą ilość punktów za zakupy naszych produktów, by awansować na wyższy poziom, zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia uznania tego awansu przez okres równy okresowi zwrotu za zakupione produkty. 

Musisz spełniać kryteria dotyczące rekwalifikacji na koniec Roku członkostwa, aby pozostać na obecnym poziomie. W przeciwnym razie zostaniesz zdegradowany na niższy poziom. Zwroty produktów mogą skutkować degradacją o kilka poziomów. Na przykład, jeśli zwrócisz produkt, uzyskane przy jego zakupie punkty zostaną odjęte, czyli Twoja suma punktów zostanie pomniejszona o daną liczbę punktów.

6.      PONOWNA KWALIFIKACJA NA POZIOM

Jeśli jesteś na poziomie Playmaker, Gamechanger lub Icon i nie zdobędziesz wystarczającej liczby punktów podczas bieżącego okresu rekwalifikacji, zostaniesz zdegradowany o poziom niżej, niezależnie od liczby punktów kwalifikacyjnych zgromadzonych dotychczas.

Okres rekwalifikacji rozpoczyna się w dniu wejścia na nowy poziom i kończy się po upływie 12 miesięcy, ostatniego dnia danego miesiąca. Liczba punktów, które musisz zdobyć, aby ponownie zakwalifikować się na obecny poziom, jest równa minimalnej liczbie punktów wymaganej do wejścia na ten poziom.

Punkty uzyskane po wejściu na wyższy poziom liczyć się będą do punktów uwzględnianych do rekwalifikacji. Nowy okres rekwalifikacji rozpocznie się w dniu wejścia na nowy poziom i zakończy się po upływie 12 miesięcy, w ostatni dzień danego miesiąca. Po awansie na wyższy poziom, punkty liczące się do rekwalifikacji zostaną zredukowane do zera.

Jeśli podczas okresu rekwalifikacji nie zbierzesz liczby punktów wymaganej dla Twojego poziomu, zostaniesz zdegradowany. Degradacja będzie miała miejsce po ostatnim dniu okresu rekwalifikacji, który przypada zawsze na koniec miesiąca.

Jeśli zostaniesz zdegradowany, Twój nowy okres rekwalifikacji rozpocznie się w dniu degradacji i zakończy ostatniego dnia dwunastego miesiąca, chyba że w międzyczasie wejdziesz na wyższy poziom. Po degradacji poziomu Twoja pula punktów wymaganych do rekwalifikacji zostanie zredukowana do zera. Jeśli podczas okresu rekwalifikacji członek nie zdobędzie liczby punktów wymaganej dla jego poziomu, zostanie zdegradowany. Degradacja będzie miała miejsce po ostatnim dniu okresu rekwalifikacji, który przypada zawsze na koniec miesiąca.

Jeśli członek zostanie zdegradowany, jego nowy okres rekwalifikacji rozpocznie się w dniu degradacji i zakończy ostatniego dnia dwunastego miesiąca, chyba że w międzyczasie wejdzie on na wyższy poziom. Po degradacji poziomu pula punktów wymaganych do rekwalifikacji zostanie zredukowana do zera.

7.     NAGRODY

Rejestracja w Klubie i awansowanie na wyższe poziomy odblokowują nowe nagrody dla członków, jak opisano tutaj: www.adidas.pl/creatorsclubrewards.

Otrzymasz dostęp do nagród przewidzianych dla Twojego poziomu i poziomów niżej. Na przykład członek znajdujący się na poziomie Game-Changer będzie mieć dostęp do nagród z poziomu Game-Changer, a także poziomów Playmaker i Challenger (z wyjątkiem kuponów zniżkowych za wejście na niższe poziomy).

Niektóre nagrody wymagają zaakceptowania przez Ciebie innych warunków dotyczących danej nagrody, które zostaną Ci przedstawione przed odbiorem nagrody. Dodatkowo następujące warunki mają zastosowanie do konkretnych nagród:

 • Kupony rabatowe: Są to jednorazowe kupony zniżkowe, które są odblokowywane przy wejściu na nowy poziom. Obowiązują ograniczone terminy ważności i maksymalne wartości rabatu, o których zostaniesz poinformowany w momencie otrzymania kuponu. Niektóre produkty mogą nie być objęte zniżką. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami ani rabatami.
 • Wcześniejszy dostęp do produktów premierowych: Otrzymasz wcześniejszy dostęp do niektórych produktów premierowych adidas, z wyjątkiem produktów premierowych Hype. Dostępność tej nagrody zależy od zapasów produktów przewidzianych dla członków.
 • Subskrypcja premium Runtastic: Otrzymasz roczną subskrypcję Runtastic Premium. Subskrypcja może zostać anulowana, jeśli zwrot zamówienia skutkuje degradacją poziomu.
 • Darmowa personalizacja: Nagroda ta pozwala na darmową personalizację Twoich produktów zakupionych w Kanałach oficjalnych. W ciągu Roku członkostwa można zamówić personalizację produktu maksymalnie 10 razy.
 • Priorytetowy dostęp do produktów Hype: Dostaniesz priorytetowy dostęp do produktów premierowych Hype. Nie gwarantuje to jednak możliwości zakupu produktu Hype. Nagroda ta zależy od dostępności produktów premierowych Hype.
 • Wcześniejszy dostęp do wyprzedaży: Możesz otrzymać wcześniejszy dostęp do niektórych prowadzonych przez nas wyprzedaży. Czas trwania wcześniejszego dostępu może różnić się w zależności od wyprzedaży i poziomu, na którym znajdujesz się w momencie wyprzedaży. Obowiązuje także nasz standardowy regulamin wyprzedaży.

Określone nagrody (produkty lub doświadczenia) są dostępne do wyczerpania zapasów i w dowolnym momencie mogą być przez nas zmienione, wycofane, zastąpione i objęte ograniczeniami, bez uprzedniego zawiadomienia.

8.     KORZYSTANIE Z KONTA

Odpowiadasz za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które zostały dokonane za pomogą Twojego hasła lub konta. Z Klubu możesz korzystać wyłącznie Ty. Nie należy nikomu podawać ani w jakikolwiek sposób udostępniać swojego identyfikatora członkowskiego adidas ani hasła. Należy bezzwłocznie poinformować zespół ds. obsługi klienta (szczegóły w Punkcie 12) o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z hasła lub konta, lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.

Zgadzasz się:

 • nie uzyskiwać dostępu, wykorzystywać, odtwarzać, modyfikować, pobierać, sprzedawać, przekazywać, upubliczniać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać Twojego członkostwa w Klubie w celach komercyjnych;
 • nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zakłócić, przerwać lub w inny sposób szkodliwie wpłynąć na funkcjonowanie Klubu;
 • nie nadużywać swojego członkostwa w Klubie ani nie wykorzystywać go do celów niezgodnych z prawem lub działań nieupoważnionych (w tym do przesyłania wirusów komputerowych za pośrednictwem swojego konta lub wykorzystywania swojego konta w sposób dyskryminujący, obraźliwy, obelżywy, szkodliwy, zniesławiający lub w inny sposób naruszający lub łamiący prawa innych osób); oraz
 • nie przekazywać, sprzedawać lub wymieniać (bądź próbować przekazać, sprzedać lub wymienić) jakichkolwiek Twoich nagród lub ofert promocyjnych dla członków Klubu.

9.     ANULOWANIE CZŁONKOWSTWA; WYGASZENIE; ZMIANY W KLUBIE

W każdym momencie możesz zrezygnować z członkostwa w Klubie, logując się na swoje konto na Stronie internetowej lub w Aplikacji

W każdym momencie możemy anulować Twoje członkostwo w Klubie, jeśli uznamy, że (a) nie spełniasz warunków wymienionych w Punkcie 1, (b) naruszyłeś warunki niniejszego Regulaminu, wszelkie warunki regulaminu eCom, wszelkie obowiązujące warunki sprzedaży produktu lub obowiązujące prawo bądź przepisy, lub (c) bierzesz udział w oszustwie, fałszerstwie, nadużyciu lub dopuściłeś się innego nadużycia na szkodę Klubu. 

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania części lub wszystkich Twoich punktów lub nagród, jeśli stwierdzimy, że otrzymałeś je w wyniku błędu, oszustwa lub nadużycia, lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

Jeśli anulujemy Twoje członkostwo w Klubie lub sam z niego zrezygnujesz, stracisz zgromadzone punkty.  Jeśli zrezygnujesz z członkostwa w Klubie, możesz do niego ponownie dołączyć, rejestrując się na Stronie internetowej lub w Aplikacji.  W przypadku ponownej rejestracji w Klubie, uzyskane wcześniej punkty nie zostaną naliczone na nowe konto.

Możemy co jakiś czas wprowadzać drobne zmiany w niniejszym Regulaminie, jeśli: (i) nastąpiły zmiany w obowiązujących przepisach prawa, praktyce organów regulacyjnych lub orzecznictwie, (ii) nastąpiły zmiany w praktykach rynkowych lub zmiany technologiczne, (iii) nastąpiły zmiany w kwestiach biznesowych leżących u podstaw usług, (iv) nastąpiły zmiany dotyczące sposobów zbierania punktów.

 Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszego Regulaminu, aby być na bieżąco z obowiązującymi obecnie postawieniami dotyczącymi twojego członkostwa w Klubie.  Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach dotyczących Klubu. Zmiany w Regulaminie nie wpłyną na Twoje prawa uzyskane przed wejściem w życie zmian.

W przypadku wszelkich istotnych zmian w Regulaminie, które negatywnie wpływają na Ciebie, lub jeśli zdecydujemy o likwidacji Klubu, otrzymasz od nas pisemne powiadomienie z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

10. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Prawem właściwym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest prawo Królestwa Niderlandów. Nie ma to wpływu na obowiązujące prawa wynikające z przepisów obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania.

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu możesz kierować – wedle uznania – do właściwego sądu w Amsterdamiew Królestwie Niderlandów, lub właściwego sądu w kraju swojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, którego sądy posiadają – z wyłączeniem innych sądów – właściwość do rozstrzygania tego typu sporów. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu możemy kierować do właściwego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, lub, w przeciwnym wypadku, do właściwego sądu w Amsterdamie w Królestwie Niderlandów.

11. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są postanowieniami niezależnymi. Jeśli sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z postanowień jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Jeśli nie będziemy domagać się od Ciebie spełnienia któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub jeśli nie wyegzekwujemy od Ciebie naszych praw lub zrobimy to z opóźnieniem, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw ani że Ty nie musisz spełnić tych zobowiązań. Jeśli zrzekniemy się prawa do dochodzenia od Ciebie roszczeń z tytułu naruszenia warunków Umowy , zrobimy to wyłącznie na piśmie. Nie będzie to jednak oznaczać, że automatycznie zrzekamy się prawa do dochodzenia od Ciebie roszczeń z tytułu każdego kolejnego naruszenia w przyszłości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat internetowego rozstrzygania sporów, przeczytaj informacje zawarte na stronie internetowej Komisji Europejskiej, dostępne pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ten link podajemy wyłącznie w celach informacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013.  Nie jesteśmy zobowiązani do brania udziału w procedurze internetowego rozstrzygania sporów.

12. KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub jeśli chcesz zgłosić reklamację, możesz skontaktować się z nami https://www.adidas.pl/pomoc.

ZACHOWAJ KOPIĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU DO WGLĄDU I CZĘSTO SPRAWDZAJ NA STRONIE ADIDAS LUB W APLIKACJI, CZY DOKONANO JAKIŚ ZMIAN W REGULAMINIE.

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2021 r.

Załącznik 1 – Sklepy detaliczne biorące udział w akcji

SKLEP

                   ADRES

                          MIASTO

KRAJ

Warsaw, Golden Terraces

59 Zlota

Warsaw

Poland

Warsaw, Ursus

 6 Plac Czerwca 1976r

Warsaw

Poland

Piaseczno, Piasecno

42E Pulawska

Piaseczno

Poland

Poznan, Factory Poznan

1 Debiecka

Luboń

Poland

Gdynia, Tesco

27 Kcynska

Gdynia

Poland

Wroclaw, Factory Wroclaw

2 Graniczna

Wrocław

Poland

Krakow, Modlniczka

32 Prof. A. Rozanskiego, Krakow

Modlniczka

Poland

Warsaw, Annopol

2 Annopol

Warsaw

Poland

Gliwice Silesia

Rybnicka 205

Gliwice

Poland