Oświadczenie o prywatności adidas – Runtastic

 

Niniejsze Oświadczenie o prywatności („Oświadczenie”) określa sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe użytkownika (dalej zwany w niniejszym Oświadczeniu „przetwarzaniem”) w celu świadczenia usług adidas Runtastic. W kwestiach dotyczących dowolnych usług świadczonych przez spółkę adidas lub Runtastic użytkownik powinien również zapoznać się z Polityką prywatności spółki adidas oraz Polityką prywatności spółki Runtastic.

 

1. ADMINISTRATORZY

adidas

 

Runtastic

Administratorzy danych firmy adidas adidas AG, adidas Business Services B.V.,  adidas Poland Sp. z o.o.: Ul. Zwirki I Wigury 18A, Warszawa, 02-092, Poland.

 

Lokalny podmiot stowarzyszony spółki adidas obsługujący zakup użytkownika na naszej stronie kontroluje przetwarzanie danych osobowych użytkownika w przypadku składania zamówienia w naszym sklepie internetowym podczas obsługiwania zakupu użytkownika.

 

Spółka Runtastic GmbH: Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria (dalej zwana „Runtastic”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GROMADZENIE DANYCH I JEGO CEL

Po utworzeniu konta przez użytkownika – spółka adidas i/lub spółka Runtastic (dalej zwane „my”), zgromadzi i wykorzysta te dane w celu świadczenia usług zgodnie z „Profilem podstawowym”:

 

 • Imię, nazwisko i inicjały
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Adres e-mail
 • Kraj zamieszkania
 • Preferowany język


W celach związanych ze świadczeniem usług premium, w tym polegających na polecaniu produktów, odblokowywaniu dodatkowych funkcji, personalizowaniu i dostosowywaniu, będziemy gromadzić i wykorzystywać te dane, aby świadczyć usługi zgodnie z „Profilem zaawansowanym”.

Będziemy zbierać dane użytkownika dotyczące:

 • lokalizacji geograficznej
 • szkoleń
 • preferencji
 • uczestnictwa
 • zamówień (w formie zagregowanej)
 • podłączonych kont i urządzeń
 • subskrypcji
 • Informacja o statusie kampanii

Pełna lista dostępna jest w Załączniku 1.

 

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH I ŁĄCZENIE KONT

Abyśmy mogli świadczyć usługi adidas i Runtastic, wszystkie dane osobowe udostępnione spółce adidas i Runtastic będą przekazywane pomiędzy tymi spółkami. Powiążemy konta adidas i Runtastic użytkownika wyłącznie wówczas, gdy użytkownik wyrazi zgodę na połączenie tych kont.

 

4. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

 

Będziemy przetwarzać określone powyżej dane osobowe użytkownika, aby przeprowadzić poniższe działania:

 

 • utworzenie profilu użytkownika w celu spersonalizowania produktów – chcemy zadbać, aby użytkownik miał możliwość pełnego wykorzystania naszych produktów i otrzymywał odpowiednie dla siebie informacje o produktach;
 • przetwarzanie zamówienia – chcemy zadbać, aby użytkownik otrzymał produkt zgodny z zamówieniem (może to obejmować weryfikację zdolności kredytowej);
 • przekazywanie użytkownikowi odpowiednich informacji marketingowychjeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych – chcemy upewnić się, że będziemy udostępniać jedynie informacje marketingowe, którymi użytkownik jest zainteresowany;
 • udoskonalanie naszych produktów i usług – chcemy nadal udoskonalać nasze produkty i usługi, aby użytkownik był dalej z nich zadowolony.

 

5. Przechowywanie danych osobowych użytkownika

 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez następujący okres:

adidas

 

Runtastic

Okres świadczenia usługi na rzecz klienta (po warunkiem jego logowania się) oraz przez 18 miesięcy po ostatnim zalogowaniu się przez użytkownika.

Po 18 miesiącach braku aktywności dane osobowe użytkownika zostaną zanonimizowane.

 

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte na żądanie lub po wywiązaniu się z naszych zobowiązań umownych lub prawnych.

Będziemy przechowywać dokumentację potwierdzającą usunięcie tych danych przez 12 miesięcy po ich usunięciu.

 

6. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Oto podstawy prawne, na których polegamy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika w sposób określony w tym Oświadczeniu:

 

 • Zgoda użytkownika: rejestrując się i tworząc konto adidas lub Runtastic, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z udostępnionych przez niego danych osobowych w celach określonych w odniesieniu do użytkownika zgodnie z niniejszym Oświadczeniem i naszymi Politykami prywatności;
 • Zobowiązania umowne: aby wywiązać się z naszych zobowiązań umownych w celu dostarczania naszych usług i produktów;
 • Zgodność z przepisami prawa: aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa;
 • Uzasadnione interesy: aby prowadzić i usprawniać naszą działalność, przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w sposób leżący w naszym uzasadnionym interesie gospodarczym, np. wysyłamy wiadomości marketingowe oraz prowadzimy działania badawczo-rozwojowe.

 

7. EGZEKWOWANIE PRAW UŻYTKOWNIKA

 

Jeśli użytkownik chciałby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki jego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, otrzymać kopię swoich danych osobowych, zmienić lub usunąć dane osobowe lub sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w jakichkolwiek celach określonych powyżej bądź ma pytania lub chce zgłosić skargę dotyczącą sposobu gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych, powinien napisać do nas na następujący adres:

DataProtection@adidas-Group.com                           * dataprotection@runtastic.com

 

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych, jeśli uważa, że nie poszanowaliśmy jego praw lub nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.

 

8. SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH

adidas

 

Runtastic

adidas AG

Dr Falk Böhm

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach | Germany

 

* DataProtection@adidas-Group.com                          

 

Runtastic GmbH

Martin Grossberger

Pluskaufstraße 7

4061 Pasching | Austria

 

* dataprotection@runtastic.com

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

adidas udostępni spółce Runtastic informacje dotyczące:

 

Runtastic udostępni spółce adidas informacje dotyczące:

powiązanych kont społecznościowych: np. Google+, Yahoo, Facebook, VK (tak/nie);

subskrypcji: np. informacje o członkostwie, zmianie statusu, rodzaju członkostwa premium, czasie trwania, sposobie zainicjowania zakupu, dacie rozpoczęcia, dacie zakończenia;

preferencji: np. zezwolenie na otrzymywanie wiadomości od spółki adidas (tak/nie), zainteresowania: kategorie (np. koszykówka, bieganie), marki (np. NEO Label, Y-3, adidas Originals), dodatkowe preferencje (np. produkty dla mężczyzn, nowości);

zagregowanych danych zamówienia: np. średnia wartość zamówienia, data ostatniej transakcji i częstotliwość transakcji, kategorie, szacunki dotyczące zamiaru zakupu, przynależność do kategorii, takich jak „piłka nożna”, historia przeglądania, sprzedaż;

uczestnictwa grupowego: np. adidas Runners, Run for the Ocean;

uczestnictwa w wydarzeniach: np. adidas Runners – miasto, dystans, data;

statusu kampanii: np. postępy w realizacji podróży użytkownika Premium.

 

dodatkowych danych geograficznych: np. miejscowość, województwo i/lub powiat/gmina;

wymiarów: wzrost i waga;

preferencji: treść, kanały, jednostki;

poziomu aktywności: np. adidas Runners Level;

celów i planów treningowych: np. cele dotyczące kroków, wagi, kalorii, dystansu;

podstawowych statystyk i trendów treningowych: np. miesięczne statystyki treningowe według dyscypliny, rekordy, statystyki i punkty;

subskrypcji: np. status premium, data rozpoczęcia, czas trwania;

połączonych urządzeń i kont: np. Garmin, Fitbit, Facebook, Twitter, Google;

obuwia: np. marka, model, kolor, rozmiar, dystans;

uczestnictwa grupowego: np. adidas Runners, Run for the Ocean;

uczestnictwa w wydarzeniach: np. adidas Runners – miasto, wydarzenie, dystans, data, obecność;

statusu kampanii: np. postępy w realizacji podróży użytkownika Premium.